دانشگاه شاهد

علی صمدی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●   Prevalence of Obesity and Risk of Obstructive Sleep Apnea among People with Type II Diabetes Mellitus
   ◂ Mohammad Shourideh Yazdi, Ali Samadi, Rahim Akrami
   ✔ 1397/09/20  2018/12/11
     Journal of Sleep Sciences


●  The effect of 8 weeks of resistance training with Thera-band on the plasma transforming growth factor beta (TGF-?) level in elderly women
   ◂ Parisa Rajabi, Ali Samadi, Hamid Amini, Amin Isanejad
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation
PDF   

●   بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند
   ◂ مهسا افقی، امین عیسی نژاد، علی صمدی
   ✔ 1397/06/23  2018/09/14
    سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
PDF   

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان
   ◂ اسمعیل نصیری، علی صمدی، زینب راشکی
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
PDF   

●  کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور الفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین ورزشی شنای زیربیشینه
   ◂ علی صمدی، شادمهر میردار، مریم خالصی
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    فیزیولوژی ورزشی- پژوهش در علوم ورزشی سابق
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین شنای زیربیشینه بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت های ویستار
   ◂ شادمهر میردار، مریم خالصی، علی صمدی
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  بررسی اثربخشی بخش امادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی
   ◂ ناهید طالبی، علی صمدی، بهنام محمدپور
   ✔ 1396/11/04  2018/01/24
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  Impact of a Soccer Game on Cardiac Biomarkers in Adolescent Players
   ◂ Seyed Mohsen Hosseini, Mojtaba Azizi, Ali Samadi, Nahid Talebi, Hannes Gatterer, Martin Burtscher
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    Pediatric Exercise Science


●  تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر توده عضله و شاخص های اکسایشی- ضد اکسایشی در بافت عضله موش های صحرایی دیابتی
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گایینی، علی اصغر رواسی، مریم خالصی
   ✔ 1396/09/25  2017/12/16
    علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق


●  مقایسة میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار
   ◂ مهدی شهبازی، علی صمدی، زهرا نعمتی، ابولفضل شایان
   ✔ 1396/03/25  2017/06/15
    علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق
مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  Comparing the effect of air pollution on salivary malondialdehyde and total antioxidant capacity response to a semi-soccer protocol in indoor vs. outdoor environment.
   ◂ Vahab Khan Ahmadi, Ali Samadi, Majid Hassanpour-Ezatti
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش اموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن
   ◂ سعید جوادی نژاد، اسمعیل نصیری، علی صمدی، حکیمه محمدی
   ✔ 1398/05/31  2019/08/22
    سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
PDF   

●  تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش‌اموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن
   ◂ سعید جوادی نژاد، اسماعیل نصیری، علی صمدی، حکیمه محمدی
   ✔ 1398/05/20  2019/08/11
    سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
PDF   

●  تاثیرهشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقر، علی صمدی، امین عیسی نژاد
   ✔ 1398/04/05  2019/06/26
    ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
PDF   

●  تاثیر محور بر عملکرد شناختی و خشم در کودکان و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
   ◂ فروزان رحمانی سرابی، علی صمدی، محمد رحمانی
   ✔ 1396/12/24  2018/03/15
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  عدم تاثیر یک وهله فعالیت ورزشی کششی بر پارامترهای همودینامیکی دختران نوجوان مبتلا به اضافه زن و چاقی
   ◂ زهرا گفتی، علی صمدی
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
PDF   

●  The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
   ◂ Mojtaba Azizi, Nahid Talebi, Ali Samadi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
   ◂ S. Mohsen Hosseini, Ali Samadi, Nahid Talebi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا بر بیان منتخبی از ژنهای التهابی و استرسی در بافت ریه رتهای ویستار
   ◂ علی صمدی، شادمهر میردار، مریم خالصی
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دختران نوجوان
   ◂ زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   کتاب ها

●  علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی
   ◂ علی صمدی، جواد طلوعی اذر

●  دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظر تا عمل)
   ◂ عبسعلی گایینی، سارا زارع کاریزک، عبدالامیر سیاری، میثم شعبانی نیا

●  مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی
   ◂ عباسعلی گایینی

●  خطوط راهنمای ACSM ویژه ازمون و تجویز فعالیت ورزشی
   ◂ عباسعلی گایینی-مریم خالصی

●  راهنمای ارزیابی اجزای امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی ACSM
   ◂ حامد عباسی، مریم خالصی

پایان نامه ها

●  تاثیر هشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقر

●  تاثیر یک دوره تمرین شنا بر بیان ژن Sirt1، TNF-a، FOXO3 و NFkB در بافت ریه رت¬های در معرض نیتروزامین کتون مشتق از تنباکو (NNK)
   ◂ مریم خالصی

●   بررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی کششی بر سختی شریانی و پارامترهای همودینامیکی دانشجویان دختر مبتلا به اضافه وزن و چاقی
   ◂ زهرا گفتی

●  بررسی تاثیر مشارطه حرکت و ورزش رحمانی بر مقادیر ادراری نوروتروفیک مشتق از مغز و عملکرد شناختی در کودکان
   ◂ فروزان رحمانی سرابی

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر سطوح عامل رشد تغییرشکل دهنده بتا (TGF-?) در زنان سالمند
   ◂ پریسا رجبی

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش برسطوح اینترلوکین 15 در زنان سالمند
   ◂ مهسا افقی

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دانش¬اموزان دختر نوجوان
   ◂ زینب راشکی کمک

●  تاثیر ریتم شبانه روزی بر پاسخ فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) پس از یک وهله فعالیت ورزشی هوازی در دختران 14 تا 18 ساله
   ◂ احترام یوسفوند

●  بررسی پاسخ تروپونین I قلبی (CTnI) به یک مسابقه فوتبال در بازیکنان نوجوان پسر فوتبالیست
   ◂ سیدمحسن حسینی قلعه محمودی

●  اثر تلفیقی فعالیت ورزشی هوازی و عصاره زعفران در کوتاه مدت بر مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی مردان دیابتی نوع 2
   ◂ محمدعلی تفتیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید