دانشگاه شاهد

پوریا معقولی

استاد یار - دکترا برق-قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق : 304
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :2052
پیوندها :
 

محورهای پژوهشی

برنامه ریزی و بهره برداری شبکه های قدرت
شبکه های هوشمند
رله و حفاظت شبکه های قدرت

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  برنامه ریزی همزمان مشارکت واحدهای نیروگاهی و بهره برداری شبکه گاز در شرایط منحنی بار نامتعارف اردک
   ◂ پوریا معقولی، فرهاد فلاحی
   ✔ 1399/07/30  2020/10/21
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  یکپارچه‌سازی مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با بهره بردای از شبکه گاز با در نظر گرفتن نفوذ بالای انرژی خورشیدی
   ◂ فرهاد فلاحی، پوریا معقولی
   ✔ 1398/12/06  2020/02/25
    پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی


●  برنامه ریزی همزمان شبکه برق و گاز با حضور عدم قطعیتهای تولید مولدهای تجدید پذیر
   ◂ فرهاد فلاحی، پوریا معقولی
   ✔ 1398/10/27  2020/01/17
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  مدیریت رمپ بار شبکه توزیع به کمک همکاری ریز شبکه ها
   ◂ مسعود علی اکبری، پوریا معقولی
   ✔ 1398/10/02  2019/12/23
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Energy management of smart homes equipped with energy storage systems considering the PAR index based on real-time pricing
   ◂ Amir Hossein Sharifi, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Sustainable Cities and Society


●  Transmission Expansion and Reactive Power Planning Considering Wind Energy Investment Using A Linearized AC Model
   ◂ Abolfazl Arabpour, Mohammad Reza Besmi, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/11/02  2019/01/22
    Journal of Electrical Engineering & Technology


●  Reliability Constrained Unit Commitment Considering the Effect of DG and DR Program
   ◂ Masoud Aliakbari, Pouria Maghouli, Habib Allah Aalami
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    International Journal of Electrical and Computer Engineering


●  Evaluation of effectiveness of second-order modal interaction in design procedure of synchronous machines controllers
   ◂ Meysam Rahmatian, Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  طراحی توسعه انتقال با پخش بار خطی متناوب توسط روش نظم جدید
   ◂ ابوالفضل عرب پور، Mohammadreza Besmi، Pouria Maghouli
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    Journal of Energy Engineering


●  Wide Area Oscillation Damping using Utility-Scale PV Power Plants Capabilities
   ◂ Mehrdad Moradi, Pouria Maghouli
   ✔ 1396/01/12  2017/04/01
    International Journal of Electrical and Computer Engineering
مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک به کمک ادوات کنترل ولتاژ و ذخیره ساز
   ◂ پوریا معقولی، سید جواد صمدی
   ✔ 1399/03/03  2020/05/23
    هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
PDF   

●  برنامه ریزی شبکه توزیع با حضور شارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی
   ◂ علی سپه وند، پوریا معقولی
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  ارایه روش نوینی برای محاسبه تلفات شبکه های توزیع
   ◂ پوریا معقولی، مهدی روح بخش، جعفر عبادی، حامد فصیحی پور
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  Application of TLBO Algorithm for Multi-Objective Optimization of DVR Controller
   ◂ Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli, Hamed Fasihi Pour
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روش کنترلی نوین DVR مبتنی بر شبکه عصبی برای بهبود پارامترهای کیفیت توان
   ◂ سعید سیدطبایی، پوریا معقولی، حامد فصیحی پور پاریزی
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
     2017 International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering
PDF   

●  An approach to improve the pss performance and tuning process considering uncertainty in excitation system model using a novel grouping scheme
   ◂ Meysam Rahmatian, Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli, Hadi Lomei, Kashem M. Muttaqi
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    IEEE Power Conference (POWERCON) 2016
PDF   

●  طراحی کنترل کننده گاورنر ژنراتور گازی به منظور عملکرد میکروگریدها در حالت جزیره ای
   ◂ علیرضا رضایی، پوریا معقولی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از دو روش میانگین وزنی و منطق فازی
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی، مصطفی گودرزی، مجتبی رستاقی چالکی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  برنامه ریزی تعمیرات ترانسفورماتورهای انتقال با در نظر گرفتن تغییرات دینامیکی نرخ خرابی
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی، هادی نوروزی، مجتبی رستاقی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  ارایه یک روش ساختار یافته برای مدیریت جمعیت یک مجموعه از ترانسفورماتورهای قدرت
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
PDF   پایان نامه ها

●  برنامه ریزی توسعه ایستگاه های شارژ تجاری خودروهای الکتریکی
   ◂ سیدمیثم مهدی پور

●  افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک به کمک ادوات کنترل ولتاژ و ذخیره ساز
   ◂ سیدجواد صمدی ریکنده

●  کلید زنی بهینه انتقال دو سطحی با هدف کاهش پرداختی مصرف کننده
   ◂ رضا صادقی

●  کلیدزنی بهینه انتقال با قید پایداری استاتیکی ولتاژ
   ◂ محمدامین خنجری

●  برنامه¬ریزی شبکه¬ی توزیع با قید افزایش تاب¬اوری¬
   ◂ مهدی اقطار

●  هماهنگی بهینه و تطبیقی ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
   ◂ اصغر برقندان

●  برنامه ریزی شبکه های توزیع در حضور خودروهای الکتریکی با شارژ هماهنگ
   ◂ علی سپه وند

●  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مبتنی بر مدل AC در حضور مزارع بادی
   ◂ ابوالفضل عرب پور

●  بهبود تاب اوری شبکه توزیع به کمک برنامه ریزی تشکیل میکروگریدها
   ◂ نرجس رضایی باباولی

●  مدیریت مصرف انرژی خانه هوشمند با حضور ذخیره سازها
   ◂ امیر حسین شریفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید