دانشگاه شاهد

پوریا معقولی

استاد یار - دکترا برق-قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق : 304
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :2052
پیوندها :
 

محورهای پژوهشی

برنامه ریزی و بهره برداری شبکه های قدرت
شبکه های هوشمند
رله و حفاظت شبکه های قدرت

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  مدیریت انرژی خانه هوشمند مجهز به ذخیره ساز با در نظر گرفتن شاخص پیک به متوسط
   ◂ امیر حسین شریفی، پوریا معقولی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Sustainable Cities and Society


●  برنامه ریزی همزمان شبکه انتقال و توان راکتیو به کمک مدل خطی پخش بار و با تاثیر نیروگاه های بادی
   ◂ ابوالفضل عرب پور، محمدرضا بسمی، پوریا معقولی
   ✔ 1397/11/02  2019/01/22
    Journal of Electrical Engineering & Technology


●  برنامه ریزی قابل اطمینان واحدها با در نظر گرفتن تاثیر مولدهای پراکنده و پاسخگویی بار
   ◂ حبیب الله اعلامی، پوریا معقولی، مسعود علی اکبری
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    International Journal of Electrical and Computer Engineering


●  Evaluation of Effectiveness of Second Order Modal Interaction in Design procedure of Synchronous Machines Controllers
   ◂ میثم رحمتیان سعید سیدطبایی پوریا معقولی
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  طراحی توسعه انتقال با پخش بار خطی متناوب توسط روش نظم جدید
   ◂ ابوالفضل عرب پور- محمد رضا بسمی-پوریا معقولی
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    Journal of Energy Engineering


●  میراسازی نواسانات ناحیه گسترده به کمک قابلیتهای نیروگاههای خورشیدی
   ◂ مهرداد مرادی- پوریا معقولی
   ✔ 1396/01/12  2017/04/01
    International Journal of Electrical and Computer Engineering


●  جایابی راکتورهای سری توزیع شده با هدف افزایش تاب اوری سیستم قدرت
   ◂ علیرضا سرودی- پوریا معقولی- اندرو کین
   ✔ 1396/01/08  2017/03/28
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  تاثیر ادوات DPFC بر پایداری شبکه
   ◂ پوریا معقولی
   ✔ 1395/07/10  2016/10/01
    Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems


●   جزیره سازی کنترل‌شده سیستم قدرت با قید امنیت تامین انرژی
   ◂ محمد حسن مصدقی، پوریا معقولی، فرهاد فلاحی
   ✔ 1395/05/06  2016/07/27
    انرژی ایران


●  حداکثر سازی جذب منابع مالی بخش خصوصی در توسعه شبکه های انتقال انرژی الکتریکی
   ◂ رضا لالی، پوریا معقولی
   ✔ 1395/04/09  2016/06/29
    انرژی ایران
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  برنامه ریزی شبکه توزیع با حضور شارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی
   ◂ علی سپه وند، پوریا معقولی
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  ارایه روش نوینی برای محاسبه تلفات شبکه های توزیع
   ◂ پوریا معقولی، مهدی روح بخش، جعفر عبادی، حامد فصیحی پور
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  Application of TLBO Algorithm for Multi-Objective Optimization of DVR Controller
   ◂ فصیحی پور معقولی سیدطبایی
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روش کنترلی نوین DVR مبتنی بر شبکه عصبی برای بهبود پارامترهای کیفیت توان
   ◂ سعید سیدطبایی، پوریا معقولی، حامد فصیحی پور پاریزی
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
     2017 International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روشی برای بهبود کارایی پایدار ساز سیستم قدرت و تنظیم ان به کمک یک روش گروه بندی جدید با در نظر گرفتن عدم قطعیت سیستم تحریک ژنراتور
   ◂ میثم رحمتیان، سعید سید طبایی، پوریا معقولی، هادی لومیی، کاشم متقی
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    IEEE Power Conference (POWERCON) 2016
PDF   

●  طراحی کنترل کننده گاورنر ژنراتور گازی به منظور عملکرد میکروگریدها در حالت جزیره ای
   ◂ علیرضا رضایی، پوریا معقولی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از دو روش میانگین وزنی و منطق فازی
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی، مصطفی گودرزی - مجتبی رستاقی چالکی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  برنامه ریزی تعمیرات ترانسفورماتورهای انتقال با در نظر گرفتن تغییرات دینامیکی نرخ خرابی
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی، هادی نوروزی- مجتبی رستاقی
   ✔ 1394/08/11  2015/11/02
    سی امین کنفرانس بین المللی برق (PSC2015)
PDF   

●  ارایه یک روش ساختار یافته برای مدیریت جمعیت یک مجموعه از ترانسفورماتورهای قدرت
   ◂ پژمان خزایی، پوریا معقولی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
PDF   

●  شارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه برق در شبکه های توزیع هوشمند به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات
   ◂ حامد معظمی گودرزی، پوریا معقولی
   ✔ 1393/02/16  2014/05/06
    نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیعPDC 1393
PDF   پایان نامه ها

●  هماهنگی بهینه و تطبیقی ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
   ◂ اصغر برقندان

●  برنامه ریزی شبکه های توزیع در حضور خودروهای الکتریکی با شارژ هماهنگ
   ◂ علی سپه وند

●  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مبتنی بر مدل AC در حضور مزارع بادی
   ◂ ابوالفضل عرب پور

●  بهبود تاب اوری شبکه توزیع به کمک برنامه ریزی تشکیل میکروگریدها
   ◂ نرجس رضایی باباولی

●  مدیریت مصرف انرژی خانه هوشمند با حضور ذخیره سازها
   ◂ امیر حسین شریفی

●  مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای برقی به منظور بهینه سازی تلفات سیستم توزیع و تنظیم ولتاژ در شبکه هوشمند با حضور منابع انرژی تجدید پذیر
   ◂ منصور عبادی انچه

●  برنامه ریزی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار خودروهای برقی
   ◂ محمدصالح شجره پورصلواتی

●  سوئیچینگ بهینه شبکه انتقال با پخش بارAC و معیارهای قابلیت اطمینان
   ◂ احمد سلطانیان

●  افزایش ظرفیت میزبانی منابع تولید پراکنده تجدید پذیر در شبکه های توزیع فعال با استفاده از ذخیره سازها
   ◂ خلیل میراحمدی

●  میراسازی نوسانات سیستم قدرت به کمک قابلیتهای جانبی مولدهای تجدید پذیر و سیستمهای اندازه گیری ناحیه گسترده
   ◂ مهرداد مرادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید