دانشگاه شاهد

ناصر یزدانی

استاد یار - دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق : 2415
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212415 021
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●   تاثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تاکید بر نقش مداخله‌گر هویت برند
   ◂ ناصر یزدانی، شیما مشهدی رمضان
   ✔ 1398/06/17  2019/09/08
    مطالعات مدیریت راهبردی
PDF   

●  بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک ها
   ◂ سیده فائزه طباطبایی جعفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1398/05/14  2019/08/05
    مدیریت کسب و کار


●  تاثیر ‌قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های صادراتی
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مطالعات مدیریت راهبردی
PDF   

●  تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز
   ◂ فاطمه گلی، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/04/11  2018/07/02
    مدیریت کسب و کار
PDF   

●   ارایه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری ( رویکرد تلفیقی DEA-BSC)
   ◂ زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی بین‌المللی شرکت‌های صادراتی ایران
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی، محمدحسن یزدانی موحد
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مدیریت کسب و کار
PDF   

●  Impact of Brand Community in Social Networks on Customer Loyalty to Brand (Case Study: Customers of the Tejarat Bank)
   ◂ Fatemeh Goli
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    HELIX


●  رابطه سبک تصمیم گیری مدیران با عملکرد سرمایه گذاری انان
   ◂ Amir Reza Abbasi، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1396/09/30  2017/12/21
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
   ◂ سعید عسگری، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1396/06/30  2017/09/21
    دانش مالی تحلیل اوراق بهادار


●  بررسی رابطه ی بین ابعاد مسیولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجا
   ◂ مهدیه بیاتی صداقت، احمد سرداری، ناصر یزدانی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●   کارکرد استراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانهای خدماتی
   ◂ ناصر یزدانی، قاسم رحیمی، حمیدرضا مقدسی نیکو
   ✔ 1398/04/06  2019/06/27
    چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
PDF   

●  ارزیابی شاخص ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای افزایش صادرات غیرنفتی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ ناصر یزدانی، حسین الاله
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تاثیر کیفیت وب سایت های عرضه کننده خدمات انلاین بر وفاداری به برند ( مورد مطالعه : شرکت بیمه ملت )
   ◂ محمد سهیل باقریان، محمد حسن یزدانی موحد، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/07/12  2018/10/04
    کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
PDF   

●  تاثیر کیفیت وب سایت های عرضه کننده خدمات گردشگری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: اژانس های برتر مسافرتی ایران )
   ◂ محمد سهیل باقریان، محمد حسن یزدانی موحد، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/07/12  2018/10/04
    کنفرانس بین المللی علوم، تکنولوژی و مهندسی
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری
   ◂ علی عباس زاده، ناصر یزدانی، داود عبدالهی
   ✔ 1397/02/26  2018/05/16
    پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
PDF   

●  تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز برپایه اقتصاد اسلامی
   ◂ ناصر یزدانی، فاطمه گلی
   ✔ 1396/12/11  2018/03/02
    همایش تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بازاریابی رابطه مند: معرفی، بررسی ساختار و مدل ها
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی، محمدحسن یزدانی موحد
   ✔ 1396/04/14  2017/07/05
    دومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
PDF   

●  نقد و بررسی صادرات فرش دستباف (مورد مطالعه : شرکت فرشکده)
   ◂ فاطمه گلی، ناصر یزدانی
   ✔ 1396/03/15  2017/06/05
    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
PDF   

●  تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها
   ◂ ناصر یزدانی، محمدباقر غایی
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
PDF   

●  ارزش افزوده اقتصادی ، ابزاری پیشرفته برای اندازه¬گیری عملکرد شرکت¬ها
   ◂ ناصر یزدانی، یوسف مشتاقی
   ✔ 1395/06/28  2016/09/18
    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وکارافرینی
PDF   کتاب ها

●  برنامه ریزی و بودجه ریزی دولتی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی
   ◂ ناصر یزدانی

●  مدیریت تبلیغات الکترونیک با رویکرد مدل های اثربخشی
   ◂ ناصر یزدانی

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر استراتژی های دنباله رو، مشتری محوری و نواورانه بر عملکرد شرکت با مداخله گرانعطاف پذیری درتوسعه محصول جدید
   ◂ هانیه ییل خانی

●  تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری از طریق تصویر برند(مطالعه موردی: بانک کشاورزی تهران بزرگ)
   ◂ حسین قربانی

●  بررسی تاثیر نواوری سازمانی بر عملکرد صادرات با نقش میانجیگری نواوری فنی رادیکالی و گسترده
   ◂ اکبر مولایی

●  بررسی تاثیر مولفه های مشتری مداری بر وفاداری مشتری با نقش واسطه ای کیفیت ارتباطات(CRM)و با نقش تعدیل گر تصویر برند
   ◂ سیدمحمدجواد واعظی

●  شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات اینترنتی مجتمع¬های تجاری
   ◂ علی عباس زاده

●  بررسی تاثیر امیخته بازاریابی بر عملکرد سوداوری برند با تاکید بر ارزش ویژه برند خشکپاک در خرده فروشان شهر تهران
   ◂ سعید احمدی

●  بررسی تاثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تاکید برنقش مداخله گر هویت برند (مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی استان تهران)
   ◂ شیما مشهدی رمضان

●  بررسی تاثیر تعاملات کسب وکار و سیاسی بر رابطه استراتژی های رقابتی بین المللی و عملکرد شرکت ها(مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی)
   ◂ امیرحسین ابوالقاسمی

●  بررسی تاثیر شخصیت برند بر واکنش مصرف کنندگان به برند(مورد مطالعه: مصرف کنندگان شرکت های بیمه خصوصی کلان شهر کرج)
   ◂ فاطمه عابدی

●  بررسی تاثیر ممنوعیت تبلیغات دخانی بر عملکردفروش در شرکت دخانیات ایران
   ◂ محمودرضا کریمی دولت ابادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید