دانشگاه شاهد

ناصر یزدانی

استاد یار - دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق : 2415
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212415 021
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (31)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری؛ مطالعة موردی: مجتمع تجاری ارگ تهران
   ◂ علی عباس زاده، ناصر یزدانی
   ✔ 1399/03/16  2020/06/05
    تحقیقات بازاریابی نوین


●  بررســی رابطــه قابلیت هــای بازاریابــی اینترنتــی و رشــد بازارهــای صادراتــی (مــورد مطالعه شــرکت های صادرکننده کوچک تا متوســط شــهر تهران)
   ◂ ناصر یزدانی، محمد یوسفی
   ✔ 1399/02/31  2020/05/20
    بررسی های بازرگانی
PDF   

●  تحقق وفاداری مشتریان در فضای انلاین از طریق جامعه پذیری برند
   ◂ فاطمه گلی، ناصر یزدانی
   ✔ 1398/12/10  2020/02/29
    کاوش های مدیریت بازرگانی
PDF   

●  بررسی تاثیر فهم مشتری بر وابستگی به برند با تاکید بر عامل ترجیح برند (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)
   ◂ صابر خسروی، ناصر یزدانی
   ✔ 1398/07/30  2019/10/22
    Revista Inclusiones
PDF   

●   تاثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تاکید بر نقش مداخله‌گر هویت برند
   ◂ ناصر یزدانی، شیما مشهدی رمضان
   ✔ 1398/06/17  2019/09/08
    مطالعات مدیریت راهبردی
PDF   

●  بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک ها
   ◂ سیده فائزه طباطبایی جعفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1398/05/14  2019/08/05
    مدیریت کسب و کار


●  تاثیر ‌قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های صادراتی
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مطالعات مدیریت راهبردی
PDF   

●  تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز
   ◂ فاطمه گلی، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/04/11  2018/07/02
    مدیریت کسب و کار
PDF   

●   ارایه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری ( رویکرد تلفیقی DEA-BSC)
   ◂ زهره زندیه، سعید صفری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی بین‌المللی شرکت‌های صادراتی ایران
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی، محمدحسن یزدانی موحد
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مدیریت کسب و کار
PDF   مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●   کارکرد استراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانهای خدماتی
   ◂ ناصر یزدانی، قاسم رحیمی، حمیدرضا مقدسی نیکو
   ✔ 1398/04/06  2019/06/27
    چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
PDF   

●  ارزیابی شاخص ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای افزایش صادرات غیرنفتی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ ناصر یزدانی، حسین الاله
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تاثیر کیفیت وب سایت های عرضه کننده خدمات انلاین بر وفاداری به برند ( مورد مطالعه : شرکت بیمه ملت )
   ◂ محمد سهیل باقریان، محمد حسن یزدانی موحد، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/07/12  2018/10/04
    کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
PDF   

●  تاثیر کیفیت وب سایت های عرضه کننده خدمات گردشگری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: اژانس های برتر مسافرتی ایران )
   ◂ محمد سهیل باقریان، محمد حسن یزدانی موحد، ناصر یزدانی
   ✔ 1397/07/12  2018/10/04
    کنفرانس بین المللی علوم، تکنولوژی و مهندسی
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری
   ◂ علی عباس زاده، ناصر یزدانی، داود عبدالهی
   ✔ 1397/02/26  2018/05/16
    پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
PDF   

●  تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز برپایه اقتصاد اسلامی
   ◂ ناصر یزدانی، فاطمه گلی
   ✔ 1396/12/11  2018/03/02
    همایش تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بازاریابی رابطه مند: معرفی، بررسی ساختار و مدل ها
   ◂ ناصر یزدانی، احسان شریفی، محمدحسن یزدانی موحد
   ✔ 1396/04/14  2017/07/05
    دومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
PDF   

●  نقد و بررسی صادرات فرش دستباف (مورد مطالعه : شرکت فرشکده)
   ◂ فاطمه گلی، ناصر یزدانی
   ✔ 1396/03/15  2017/06/05
    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
PDF   

●  تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها
   ◂ ناصر یزدانی، محمدباقر غایی
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
PDF   

●  ارزش افزوده اقتصادی ، ابزاری پیشرفته برای اندازه¬گیری عملکرد شرکت¬ها
   ◂ ناصر یزدانی، یوسف مشتاقی
   ✔ 1395/06/28  2016/09/18
    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وکارافرینی
PDF   کتاب ها

●  برنامه ریزی و بودجه ریزی دولتی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی
   ◂ ناصر یزدانی

●  مدیریت تبلیغات الکترونیک با رویکرد مدل های اثربخشی
   ◂ ناصر یزدانی

پایان نامه ها

●  الگوی درگیری مصرف کنندگان و داستان تبلیغات بین المللی برند در شبکه های اجتماعی به روش کیفی شبکه نگاری
   ◂ احمد بهمنی

●  تاثیر عوامل فردی،سازمانی و فرهنگی بر رضایت حاصل از مذاکرات تجاری بین المللی
   ◂ محمد عرفانی خواه

●   بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان از طریق نقش میانجی‌گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه: کاربران شبکه‌های اجتماعی شرکت ارایشی و بهداشتی سینره)
   ◂ زینب شریفی اشلقی

●  «بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت های صادراتی از طریق استراتژی رقابتی و مزیت بالقوه موقعیتی با نقش تعدیل گر نواوری دوجانبه( مورد مطالعه: شرکت های صادراتی خشکبار در شهر تهران)»
   ◂ الهام عموعموها

●  بررسی تاثیر استراتژی های دنباله رو، مشتری محوری و نواورانه بر عملکرد شرکت با مداخله گرانعطاف پذیری درتوسعه محصول جدید
   ◂ هانیه ییل خانی

●  تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری از طریق تصویر برند(مطالعه موردی: بانک کشاورزی تهران بزرگ)
   ◂ حسین قربانی

●  بررسی تاثیر نواوری سازمانی بر عملکرد صادرات با نقش میانجیگری نواوری فنی رادیکالی و گسترده
   ◂ اکبر مولایی

●  بررسی تاثیر مولفه های مشتری مداری بر وفاداری مشتری با نقش واسطه ای کیفیت ارتباطات(CRM)و با نقش تعدیل گر تصویر برند
   ◂ سیدمحمدجواد واعظی

●  شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات اینترنتی مجتمع¬های تجاری
   ◂ علی عباس زاده

●  بررسی تاثیر امیخته بازاریابی بر عملکرد سوداوری برند با تاکید بر ارزش ویژه برند خشکپاک در خرده فروشان شهر تهران
   ◂ سعید احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید