دانشگاه شاهد

سید میثم موسوی

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212091
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (135)   Download XML   Download TXT

●  یک رویکرد جدید جامع مدیریت، پایش و زمانبندی پروژه بر مبنای زنجیره بحرانی تحت شرایط فازی نوع 2
   ◂ سعید ارامش، وحید محققی، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/06/10  2020/08/31
    Iranian Journal of Fuzzy Systems


●  مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله زمانبندی کامیون در یک سیستم انبار متقاطع با درنظر گرفتن ترتیب توالی و برونسپاری محصولات تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازه ای
   ◂ سید میثم موسوی، احسان میرزایی
   ✔ 1399/05/14  2020/08/04
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید


●  یک مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی برای تصمیمات مدیریت پروژه با در نظر گرفتن کیفیت و هزینه های جریمه و پاداش قراردادی در یک شبکه پروژه
   ◂ سیده محدثه هاشمی، امیرحسین پاطوقی، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/05/13  2020/08/03
    Arabian Journal for Science and Engineering


●  یک رویکرد جدید فازی نوع 2 برای ارزیابی جریان نقدینگی چندسناریویی مبتنی بر روش صف جایگزین و ماتریس ساختار وابستگی با یک مطالعه موردی
   ◂ سید میثم موسوی، سید علی میرنظامی، وحید محققی
   ✔ 1399/04/19  2020/07/09
    Engineering Applications of Artificial Intelligence


●  یک تحلیل رابطه خاکستری توسعه یافته بر مبنای روش کپراس برای انتخاب تامین کننده پایدار در مسائل تدارکات پروژه
   ◂ سید میثم موسوی، ارزو جهانگیرزاده، یحیی درفشان
   ✔ 1399/04/18  2020/07/08
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization


●  یک رویکرد محاسبات نرم برای مساله انتخاب تامین کننده سبز با تصمیم گروهی اماری فازی ذوزنقه ای نوع 2 و جلوگیری از دست دادن اطلاعات
   ◂ سید میثم موسوی، ن. فروزش، ا.ک. زاواداسکاس، ج. انتوچویسین
   ✔ 1399/04/08  2020/06/28
    Soft Computing


●  تصمیم گروهی برای ارزیابی برونسپاری برای سیستم های اطلاعاتی با بهره گیری از مدلسازی فازی تردیدی بازه ای
   ◂ سید میثم موسوی
   ✔ 1399/04/05  2020/06/25
    Neural Computing and Applications


●  یک رویکرد فازی نوع 2 بازه ای خلاقانه برای ارزیابی جریان نقدینگی چند پروژه ای با در نظر گرفتن تودیم و زنجیره بحرانی با کاربردی در بخش انرژی
   ◂ سید میثم موسوی، سید علی میرنظامی، وحید محققی
   ✔ 1399/04/02  2020/06/22
    Neural Computing and Applications


●  انتخاب سیاست نگهداری با در نظرگرفتن مهندسی تاب اوری با یک مدل تصمیم فازی با ارزش بازه ای تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ م. مجتهدی، سید میثم موسوی، ح. گیتی نورد، ن. فروزش
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica


●  یک مساله یکپارچه مسیریابی موجودی فسادپذیر با خدمات راننده سازگار و محصولات تازه تحویلی با استفاده از ابزارهای امکانی و الزامی
   ◂ سید میثم موسوی، محمد حسن اسماعیلی
   ✔ 1399/01/30  2020/04/18
    نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید=International Journal of Industrial Engineering & Production Management
مقالات کنفرانسی (84)   Download XML   Download TXT

●  بهینه سازی فازی برای مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن فشرده سازی فعالیتها و موعد تحویل تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ سید علی میرنظامی، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/06/20  2020/09/10
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  مدل ریاضی جدید برای مسئله موازنه زمان - هزینه- ریسک با ملاحظات حالتهای مختلف اجرایی تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ سید میثم موسوی، سید علی میرنظامی
   ✔ 1399/06/20  2020/09/10
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  مدل سازی ریاضی دو هدفه برای برنامه ریزی پاسخگویی به ریسک های اولیه و ثانویه پروژه ها
   ◂ محیا اشنه در، مازیار خوش سیرت، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/02/04  2020/04/23
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  یک روش تخمین هزینه تکرار شونده گروهی فازی برای فرایند توسعه محصول جدید بر مبنای مفاهیم مدیریت پروژه
   ◂ سید میثم موسوی، فرزاد عظیمی، منصور مهر علیزاده
   ✔ 1399/02/04  2020/04/23
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  رتبه‌بندی عوامل موثر مهندسی هم‌زمان در پروژه‌های توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیبی از روش‌های موسرا و مالتی مورا
   ◂ منصور مهر علیزاده، سعید ارامش، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/02/03  2020/04/22
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  روشهای جدید مبک و روابط خاکستری مبتنی بر نقطه مرجع برای وزندهی به تصمیم گیرندگان و تصمیم گیری
   ◂ رضا توکلی مقدم، سید میثم موسوی، یحیی درفشان
   ✔ 1399/01/29  2020/04/17
     2020 International Congress of Grey System and Uncertain Analysis
PDF   

●  انتخاب سیستم تدارکات پروژه با یک مدل تصمیم گیری گروهی ترکیبی خاکستری- فازی مبتنی بر روش ویکور توسعه یافته
   ◂ ارزو جهانگیرزاده، سید میثم موسوی
   ✔ 1398/11/03  2020/01/23
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  Perishable inventory routing problem with consistent driver services and deliver fresh products under fuzzy uncertainty
   ◂ Mohammad Hasan Esmaili, Seyed Meysam Mousavi
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  مدلسازی مسئله زمانبندی پروژه چندحالته با درنظرگرفتن ملاحظات بودجه تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ محمد قاسمی، سید میثم موسوی
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  انتخاب طرح مفهومی برتر از منظر کیفیت در فرایند توسعه محصول جدید تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ محمد قاسمی، منصور مهرعلیزاده، سید میثم موسوی
   ✔ 1398/08/29  2019/11/20
    سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
PDF   کتاب ها

●  برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار
   ◂ سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، وحید محققی

●  رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه
   ◂ وحید محققی، سیدمیثم موسوی، بهنام وحدانی

●  مدلها و سیستم های نوین انبارداری و برداشت سفارش
   ◂ بهنام وحدانی، سید میثم موسوی، وحید محققی

●  خوداموز کاربردی نرم افزار MAPLE
   ◂ بهنام وحدانی، شادان صدیق بهزادی، سید میثم موسوی

پایان نامه ها

●  تحلیل جریان نقدینگی در محیط چند پروژه ای با استفاده از زنجیره بحرانی
   ◂ سیدعلی میرنظامی

●  مدل سازی مسئله زمان بندی کامیون ها در انبار متقاطع با درب های چندگانه منعطف
   ◂ غزل شفیع

●  رویکردی جدید برای کنترل پروژه بر مبنای تحلیل ارزش حاصله تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ حمیدرضا مقیسه

●  رویکرد ترکیبی انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن ریسک و محدودیت منابع تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ رضا داودابادی

●  مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه با در نظر گرفتن کیفیت و فشرده سازی فعالیت ها در شبکه پروژه
   ◂ سیده محدثه هاشمی سروندانی

●  ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن معیارهای پولی و غیر پولی تحت شرایط عدم اطمینان
   ◂ نوید محمدی

●  مدلسازی مساله تبادل چند معیاره در زمانبندی پروژه های ساخت تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ محمدحسین حقیقی

●  توسعه رویکرد کنترل زمان پروژه با در نظر گرفتن ریسک و مدت زمان حاصله تحت شرایط عدم اطمینان
   ◂ امیرمحمد حمزه

●  طراحی زنجیره تامین پایدار با به کارگیری رویکرد بهینه سازی مبتنی بر گسترش کارکرد کیفی تحت شرایط عدم اطمینان
   ◂ میلاد حیدری

●  توسعه یک رویکرد فازی برای تحلیل و پایش عملکرد پروژه مبتنی بر ارزش کسب شده
   ◂ امین عشقینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید