دانشگاه شاهد

سید میثم موسوی

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212091
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (147)   Download XML   Download TXT

●  یک رویکرد جدید برای مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته و سفارش دهی مواد در محیط چند کارگاهی تحت عدم قطعیت فازی با ارزش بازه ای
   ◂ ا. پاطوقی، سید میثم موسوی
   ✔ 1400/06/01  2021/08/23
    Technological Forecasting and Social Change


●  یک مدل تصمیم جدید برای وزندهی به خبرگان و انتخاب بهترین تامین کننده پایدار برای مسائل تدارکات پروژه در محیط خاکستری
   ◂ سید میثم موسوی، ا. جهانگیرزاده، ِی. درفشان
   ✔ 1400/04/16  2021/07/07
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  یک مدل بهینه سازی چند دوره ای جدید برای ارزیابی سبد پروژه پایدار-تاب اور با مجموعه های فازی فیثاغورثی با ارزش بازه ای با یک مطالعه موردی
   ◂ سید میثم موسوی، و. محققی
   ✔ 1400/03/26  2021/06/16
    International Journal of Machine Learning and Cybernetics


●  یک رویکرد نسبت توافقی احتمالی-فازی جدید برای مساله انتخاب تامین کننده سبز با اطلاعات اماری امکانی با ارزش بازه ای
   ◂ سید میثم موسوی، ن. فروزش، ف. جولای، ب. کریمی
   ✔ 1400/02/20  2021/05/10
    Neural Computing and Applications


●  یک رویکرد محاسبات نرم برمبنای زنجیره تامین برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در کاربردهای دنبای واقعی با اعداد بازه ای
   ◂ ای. ز. زاواداسکاس، سید میثم موسوی، س. ارامش، و. محققی، ج. انتچسوین
   ✔ 1400/01/19  2021/04/08
    Applied Soft Computing


●  یک مدل بهینه سازی فازی نوع 2 برای مساله انتخاب سبد پروژه و زمانبندی با یکپارچگی وابستگی متقابل پروژه و تقسیم پذیری
   ◂ سید میثم موسوی، س. ذوالفقاری، ج. انتچسوین
   ✔ 1399/12/20  2021/03/10
    Technological and Economic Development of Economy


●  یک مساله زمانبندی و مسیریابی برای شبکه های انبار متقاطع با محصولات فسادپذیر، وسایل نقلیه ناهمگن و تقسیم پذیری ارسال
   ◂ ر. توکلی مقدم، ا. سبحان، م. رجب زاده، سید میثم موسوی، ر. شهابی
   ✔ 1399/12/19  2021/03/09
    Computers & Industrial Engineering


●  یک متدولوژی ارزیبی ریسک بر مبنای FMEA, MULTIMOORA, TPOP و مجموعه های زبانی فازی تردیدی ارزش گذاری شده بازه ای با یک کاربرد در صنعت سلامت
   ◂ س. ذوالفقاری، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/12/12  2021/03/02
    Kybernetes


●  یک مدل تصمیم جدید برمبنای تحلیل پوششی داده ها و شبیه سازی برای ارزیابی پروژه های انرژی تجدیدپذیر تحت عدم قطعیت فازی شهودی بازه ای
   ◂ و. محققی، سید میثم موسوی، ر. داودابادی
   ✔ 1399/11/28  2021/02/16
    Renewable Energy


●  یک رویکرد ارس بهبودیافته برای انتخاب مسیر بحرانی درپروژه های مهندسی با مجموعه های فازی نوع 2 بازه ای
   ◂ ج. انتچسوین، سید میثم موسوی، ی. درفشان، ای. ز. زاواداسکاس
   ✔ 1399/10/27  2021/01/16
    International Journal of Information Technology & Decision Making
مقالات کنفرانسی (90)   Download XML   Download TXT

●  انتخاب تامین کنندگان در شبکه زنجیره تامین تاب اور با استفاده از برنامه ریزی سازشی توسعه یافته در محیط تصمیم گیری گروهی فازی
   ◂ سید میثم موسوی، ر. همراهی
   ✔ 1400/07/27  2021/10/19
    چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●   مدل سازی چند هدفه مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین تاب اور
   ◂ ر. همراهی، سید میثم موسوی
   ✔ 1400/06/17  2021/09/08
    هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  رویکردی انعطاف پذیر به منظور کاهش زمان در فرایند تبدیل ایده به محصول تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ و. محققی، سید میثم موسوی، منصور مهرعلیزاده
   ✔ 1400/02/16  2021/05/06
    دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
PDF   

●  مدل یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی تدارکات پروژه با در نظر گرفتن زمانهای تحویل تامین- کنندگان تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ ارزو جهانگیرزاده، محسن رجب زاده ، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  یک رویکرد کمی برای اندازه گیری پیشرفت پروژه با درنظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت
   ◂ سید میثم موسوی، بهناز شیخ سفلی
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و چند دورهای برای انتخاب سبد پروژه های ساخت با درنظر گرفتن عوامل پایداری
   ◂ سید میثم موسوی، زهرا جلیلی بال
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهینه سازی فازی برای مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن فشرده سازی فعالیتها و موعد تحویل تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ سید علی میرنظامی، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/06/20  2020/09/10
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  مدل ریاضی جدید برای مسئله موازنه زمان - هزینه- ریسک با ملاحظات حالتهای مختلف اجرایی تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ سید میثم موسوی، سید علی میرنظامی
   ✔ 1399/06/20  2020/09/10
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  مدل سازی ریاضی دو هدفه برای برنامه ریزی پاسخگویی به ریسک های اولیه و ثانویه پروژه ها
   ◂ محیا اشنه در، مازیار خوش سیرت، سید میثم موسوی
   ✔ 1399/02/04  2020/04/23
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  یک روش تخمین هزینه تکرار شونده گروهی فازی برای فرایند توسعه محصول جدید بر مبنای مفاهیم مدیریت پروژه
   ◂ سید میثم موسوی، فرزاد عظیمی، منصور مهر علیزاده
   ✔ 1399/02/04  2020/04/23
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   کتاب ها

●  ارزیابی اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری مجموعه های فازی
   ◂ بهنام وحدانی،سید میثم موسوی، وحید متقی، میثم صفری نژاد

●  مقدمه ای بر برنامه ریزی و بهینه سازی انبارهای متقاطع
   ◂ سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، وحید متقی

●  برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار
   ◂ سید میثم موسوی، بهنام وحدانی، وحید محققی

●  رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه
   ◂ وحید محققی، سیدمیثم موسوی، بهنام وحدانی

●  مدلها و سیستم های نوین انبارداری و برداشت سفارش
   ◂ بهنام وحدانی، سید میثم موسوی، وحید محققی

●  خوداموز کاربردی نرم افزار MAPLE
   ◂ بهنام وحدانی، شادان صدیق بهزادی، سید میثم موسوی

پایان نامه ها

●  زمان‌بندی و کنترل پروژه با استفاده از زنجیره بحرانی تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ سعید ارامش

●  برنامه‌ریزی عملیات لجستیک معکوس با استفاده از سیستم انبارداری متقاطع
   ◂ فرزاد عظیمی

●  رویکرد دومرحله ای برای حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ محمد قاسمی

●  رویکرد بهینه سازی فازی برای برنامه ریزی یکپارچه تدارکات مواد و فعالیت های پروژه با درنظرگرفتن انتخاب تامین کننده و برنامه های تخفیف
   ◂ ارزو جهانگیرزاده

●  یک رویکرد چند سطحی برای ارزیابی پیمانکاران پروژه¬ها مبتنی بر تحلیل پوششی داده¬ها تحت شرایط عدم¬ قطعیت
   ◂ علیرضا اسفندی درین سو

●  مدلسازی مساله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش و حل ان با روش برنامه ریزی ارمانی توسعه یافته تحت شرایط عدم قطعیت فازی
   ◂ سیدمحسن علوی

●  مدل سازی مسئله برنامه‌ریزی پاسخ‌گویی به ریسک‌های پروژه در محیط فازی
   ◂ محیا اشنه در

●  مدلسازی ریاضی مسئله ی برنامه ریزی زنجیره بحرانی پروژه با تمرکز بر اندازه گیری بافر و محدودیت منابع
   ◂ مریم محمدحسینی وحدت

●  یک رویکرد کمی برای اندازه گیری پیشرفت پروژه با در نظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت تحت شرایط قطعیت
   ◂ بهناز شیخ سفلی

●  تحلیل جریان نقدینگی در محیط چند پروژه ای با استفاده از زنجیره بحرانی
   ◂ سیدعلی میرنظامینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید