دانشگاه شاهد

هادی اسدیان

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : اندودنتیکس
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  Comparison of Tooth Color Change After Bleaching With Conventional and Different Light-Activated Methods
   ◂ Sima Shahabi, Hadi Asadiyan, Alireza Mahmoudi Nahavandi, Hanieh Nokhbatolfoghahaei
   ✔ 1396/11/25  2018/02/14
    Journal of Lasers in Medical Sciences


●  Accuracy of CBCT, Digital Radiography and Cross-Sectioning for the Evaluation of Mandibular Incisor Root Canals
   ◂ Hadi Asadiyan, Arash Dabaghi, Morteza Goran, Behrouz Eftekhar, Sanaz Sharifi, Nasim Shams, ali dehghani nazhvani, Hamed Tabesh
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Iranian Endodontic Journal


●  بررسی فراوانی انواع شکل دندان سانترال بالا در مراجعین و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال 94-1393
   ◂ محدثه هاشمزهی، هادی اسدیان، کامیار عباسی، احسان مرشدی، محمد هادی تیموری، احسان حمزه لویی مقدم
   ✔ 1394/12/10  2016/02/29
    دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


●  مرورری بر بیو سرامیکهای اندو دنتیک
   ◂ هادی اسدیان، احسان حمزه لویی، ازاده امینی، کیومرث نظری مقدم، محدثه هاشم زهی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  Effect of Bacterial Lipopolysaccharide Contamination on Gutta Percha- versus Resilon-Induced Human Monocyte Cell Line Toxicity
   ◂ Jamshid Hajati, Hadi Asadiyan, Abdullah Ghorbanzadeh, Maryam Nourizadeh, Taherah Fattah, nooshin shokohi nejad
   ✔ 1393/11/12  2015/02/01
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  ارزیابی گذشته نگر خطاهای حین درمان ریشه توسط دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی
   ◂ فاطمه میرزازاده منفرد، شهریار شهاب، hosain labbaf، گیتا رضوانی، هادی اسدیان، فاطمه میرزازاده منفرد
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  Cone-beam Computed Tomographic Assessment of Canal Centering Ability and Transportation after Preparation with Twisted File and Bio RaCe Instrumentation
   ◂ Shahriyar Shahab, Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Kiamars Honadar, Hadi Asadiyan, Ali Kazemi, Zahra Jafari, Mohammad Javad Kharazifard
   ✔ 1393/05/08  2014/07/30
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  Evaluation of the effects of conventional versus laser bleaching techniques on enamel microroughness
   ◂ Saeid Nemati Anaraki, Sima Shahabi, Nasim Chiniforush, Hanieh Nokhbatolfoghahaei, Hadi Asadiyan, Bahareh Yousefi
   ✔ 1392/11/12  2014/02/01
    Lasers in Medical Science
PDF   

●  Evaluation of the Root Canal Morphology of Mandibular Second Premolars in an Iranian Population
   ◂ Hadi Asadiyan, Behnam Bolhari, Tahereh Fattah
   ✔ 1392/07/09  2013/10/01
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  Er,Cr:YSGG laser influence on microleakage of class V composite resin restorations
   ◂ Hadi Asadiyan, Fattah T, Kazemi H, Fekrazad R, Kalhori Ka
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    Lasers in Medical Science
PDF   کتاب ها

●  چکیده مراجع دندانپزشکی، اندودانتیکس ترابی نژاد
   ◂ دکتر ازیتا ایروانی، دکتر کاوه ایران پرور

●  ام ار ای به زبان ساده
   ◂ دکتر شعله شهیدی

●  اصول کاربردی در درمان ریشه
   ◂ دکتر کیومرث نظری مقدم

●  کنترل عفونت در دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  تولید و ارزیابی تاثیر مولتی مدیا اموزشی در اگاهی دانشجویان اندودنتیکس عملی
   ◂ فاطمه یوسفی هلق

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید