دانشگاه شاهد

علی درخشانی

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  پیش‌بینی نشست پی‌های سطحی برروی خاک‌های دانه‌ای بااستفاده از برنامه‌نویسی چندعبارتی (MEP)
   ◂ بهاره فراهانی، علی درخشانی
   ✔ 1400/03/06  2021/05/27
    مهندسی عمران فردوسی


●  فرمولبندی صریح جدید برای ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی بر روی خاک دانه ای با استفاده از مدل درختی ’M5
   ◂ روح الله خرمی، Ali Derakhshani، حسین مویدی
   ✔ 1399/03/17  2020/06/06
    Measurement: Journal of the International Measurement Confederation


●  فرمولبندی جدید ضرائب کاهش برای گروههای شمع تحت بارگذاری جانبی از طریق تکنیک مدل درختی
   ◂ رضا خوشرو، علی درخشانی
   ✔ 1398/10/08  2019/12/29
    Ships and Offshore Structures


●  تخمین ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی بر روی خاکهای غیرچسبنده با استفاده از مدل جدید ترکیبی M5’-GP
   ◂ علی درخشانی
   ✔ 1398/07/18  2019/10/10
    Geomechanics and Engineering, An International Journal


●  Predicting the principal strong ground motion parameters: A deep learning approach
   ◂ Ali Derakhshani, Amir Hossein Foruzan
   ✔ 1398/01/06  2019/03/26
    Applied Soft Computing


●  استنتاج معادلات جدید برای تخمین بیشینه شتاب و سرعت زمین ناشی از زلزله
   ◂ علی صابری، علی درخشانی
   ✔ 1397/12/26  2019/03/17
    مهندسی عمران فردوسی


●  New formulae for capacity energy-based assessment of liquefaction triggering
   ◂ Yasaman Jafariavval, Ali Derakhshani
   ✔ 1397/11/26  2019/02/15
    Marine Georesources and Geotechnology


●  بهینه‌سازی تسلیح دیوار خاکی با تسمه‌های فولادی با بکارگیری الگوریتم فراابتکاری چندجهانی (MVO)
   ◂ علی درخشانی، عباس باقری سرشکی
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    پژوهشنامه حمل و نقل


●  On the uncertainty analysis of uplift capacity of suction caissons in clay based on the fuzzy sets theory
   ◂ Ali Derakhshani
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Ocean Engineering


●  Optimizing the Mechanical Stabilization of Earth Walls with Metal Strips: Applications of Swarm Algorithms
   ◂ Abbas Bagheri Sereshki, Ali Derakhshani
   ✔ 1397/05/20  2018/08/11
    Arabian Journal for Science and Engineering
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  پیش بینی هزینه احداث سازه های خاکی-فولادی با استفاده از هوش مصنوعی
   ◂ علی درخشانی، میلاد حسین زاده
   ✔ 1400/04/21  2021/07/12
    12TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVIL ENGINEERING
PDF   

●  بهینه سازی طراحی قوس بلند خاکی-فولادی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
   ◂ علی درخشانی، علی رضائی
   ✔ 1400/04/21  2021/07/12
    12TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVIL ENGINEERING
PDF   

●  ارزیابی اثرات عدم قطعیت در روش‌های تحلیلی تخمین نشست تک شمع
   ◂ علی درخشانی، فاطمه جبروتی
   ✔ 1399/11/28  2021/02/16
    ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی
PDF   

●  بهینه سازی طراحی پلهای فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی درجه دوم متوالی
   ◂ علی رضائی، علی درخشانی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1398/08/28  2019/11/19
    چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
PDF   

●  تحلیل قابلیت اطمینان فازی طراحی لرزه ای دیوار سپری
   ◂ مریم سادات سیدپور، علی درخشانی
   ✔ 1398/08/22  2019/11/13
    هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
PDF   

●  مطالعه عدم قطعیت در پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی
   ◂ علی درخشانی، شکوفه قاسمی رزوه
   ✔ 1398/02/12  2019/05/02
    یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
PDF   

●  تحلیل قابلیت اعتماد مدلهای پیش بینی M5-GP برای ظرفیت باربری کیسون های مکشی
   ◂ علی درخشانی
   ✔ 1397/09/05  2018/11/26
    (The 13th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2018)
PDF   

●   بهینه سازی دیوار خاک مسلح با تسمه فلزی با بهره‌گیری از الگوریتم GWO
   ◂ علی درخشانی، عباس باقری سرشکی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  فرمول ظرفیت باربری نهایی پی سطحی بر روی خاک دانه ای با استفاده از ترکیب مدل درختی و برنامه نویسی ژنتیک
   ◂ علی درخشانی، روح الله خرمی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ سینا فاخرمند، علیرضا حبیبی، علی درخشانی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   پایان نامه ها

●  تحلیل عدم قطعیت در تخمین گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به روش فازی
   ◂ شکوفه قاسمی رزوه

●  پیش بینی نشست پی سطحی واقع بر خاک های غیر چسبنده با استفاده از هوش محاسباتی
   ◂ بهاره فراهانی

●  تحلیل عدم قطعیت طراحی سازه های خاکی – فولادی با استفاده از مجموعه های فازی
   ◂ علی رضایی

●  بهینه سازی طراحی سازه های خاکی – فولادی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
   ◂ سیدمحمدسینا فاخرمند

●  تاثیر مشخصات مقاطع در گروه شمع بر ضریب کاهش منحنی نیروی جانبی – تغییر مکان (y-p)
   ◂ امیر طالبی اهنگرکلایی

●  طراحی بهینه دیوار خاک مسلح با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری
   ◂ عباس باقری سرشگی

●  پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی در خاک های غیر چسبنده با استفاده از د مدل رختی
   ◂ روح الله خرمی

●  تعیین جانمایی مناسب مسلح کننده ها در دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت
   ◂ سروش نظریان

●  پیش بینی پتانسیل روانگرایی و گسترش جانبی خاک ها در اثر وقوع زلزله
   ◂ یاسمن جعفری اول

●  تاثیر نابرابری فواصل شمع ها بر ضریب کاهش منحنی بار جانبی - تغییر مکان (p-y) گروه شمع های تحت بار جانبی
   ◂ رضا خوش رونمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید