دانشگاه شاهد

علی درخشانی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  پیش بینی پارامترهای اصلی حرکت قوی زمین: رویکرد یادگیری عمیق
   ◂ علی درخشانی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1398/01/06  2019/03/26
    Applied Soft Computing


●  استنتاج معادلات جدید برای تخمین بیشینه شتاب و سرعت زمین ناشی از زلزله
   ◂ علی صابری، علی درخشانی
   ✔ 1397/12/26  2019/03/17
    مهندسی عمران فردوسی


●  فرمول های جدید برای ارزیابی وقوع روانگرایی مبتنی بر ظرفیت انرژی
   ◂ یاسمن جعفری اول، علی درخشانی
   ✔ 1397/11/26  2019/02/15
    Marine Georesources and Geotechnology


●  بهینه‌سازی تسلیح دیوار خاکی با تسمه‌های فولادی با بکارگیری الگوریتم فراابتکاری چندجهانی (MVO)
   ◂ علی درخشانی، عباس باقری سرشکی
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    پژوهشنامه حمل و نقل


●  تحلیل عدم قطعیت ظرفیت باربری کیسون های مکشی در رس مبتنی بر تیوری مجموعه های فازی
   ◂ علی درخشانی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Ocean Engineering


●  بهینه سازی پایدارسازی مکانیکی دیوارهای خاکی با نوارهای فلزی: کاربردهای الگوریتم های ازدحامی
   ◂ علی درخشانی، عباس باقری سرشکی
   ✔ 1397/05/20  2018/08/11
    Arabian Journal for Science and Engineering


●  تخمین ضریب P برای گروه شمع تحت بار جانبی در رس و ماسه
   ◂ علی درخشانی، امیر طالبی
   ✔ 1397/04/20  2018/07/11
    Ships and Offshore Structures


●  روابط جدید برای پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی: رویکرد مدل درختی
   ◂ علی درخشانی، یاسمن جعفری اول
   ✔ 1397/03/28  2018/06/18
    Bulletin of Engineering Geology and the Environment


●  تخمین ظرفیت باربری کیسون های مکشی در رس نرم: یک رویکرد محاسباتی ترکیبی مبتنی بر مدل درختی و برنامه نویسی ژنتیک
   ◂ Ali Derakhshani
   ✔ 1396/07/05  2017/09/27
    Ocean Engineering


●  تخمین تغییرمکان جانبی بیشینه دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت
   ◂ سروش نظریان، علی درخشانی
   ✔ 1396/07/02  2017/09/24
    مهندسی زیرساخت های حمل و نقل
مقالات کنفرانسی (23)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه عدم قطعیت در پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی
   ◂ علی درخشانی
   ✔ 1398/02/12  2019/05/02
    یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
PDF   

●  تحلیل قابلیت اعتماد مدلهای پیش بینی M5-GP برای ظرفیت باربری کیسون های مکشی
   ◂ علی درخشانی
   ✔ 1397/09/05  2018/11/26
    (The 13th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2018)
PDF   

●   بهینه سازی دیوار خاک مسلح با تسمه فلزی با بهره‌گیری از الگوریتم GWO
   ◂ علی درخشانی، عباس باقری سرشکی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  فرمول ظرفیت باربری نهایی پی سطحی بر روی خاک دانه ای با استفاده از ترکیب مدل درختی و برنامه نویسی ژنتیک
   ◂ علی درخشانی، روح الله خرمی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ علی درخشانی، علیرضا حبیبی، سینا فاخرمند
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  تعیین multiplier-P گروه شمع در خاک رسی با کمک الگوریتم ژنتیک
   ◂ علی درخشانی، امیر طالبی
   ✔ 1396/10/07  2017/12/28
    5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development
PDF   

●   اثر تغییر طول مسلح کننده¬ها بر فشار جانبی در دیوارهای خاک مسلح دوطرفه
   ◂ سروش نظریان، علی درخشانی
   ✔ 1396/05/25  2017/08/16
    کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
PDF   

●   تعیین جانمایی مناسب مسلح کننده¬ها در دیوار خاک مسلح پشت¬به¬پشت
   ◂ سروش نظریان، علی درخشانی
   ✔ 1396/05/25  2017/08/16
    کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
PDF   

●  استنتاج معادلات جدید پیش‌بینی بیشینه شتاب زمین (PGA) در اثر زلزله های ناشی از گسل‌های امتدادلغز
   ◂ علی درخشانی، علی صابری
   ✔ 1396/05/25  2017/08/16
    کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
PDF   

●  بررسی پارامترهای تاثیرگذار در نشست ناشی از تونلسازی به روش جدید اتریشی
   ◂ علی درخشانی، اکبر توتونچی
   ✔ 1396/01/30  2017/04/19
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر مشخصات مقاطع در گروه شمع بر ضریب کاهش منحنی نیروی جانبی – تغییر مکان (y-p)
   ◂ امیر طالبی اهنگرکلایی

●  طراحی بهینه دیوار خاک مسلح با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری
   ◂ عباس باقری سرشگی

●  پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی در خاک های غیر چسبنده با استفاده از د مدل رختی
   ◂ روح الله خرمی

●  تعیین جانمایی مناسب مسلح کننده ها در دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت
   ◂ سروش نظریان

●  پیش بینی پتانسیل روانگرایی و گسترش جانبی خاک ها در اثر وقوع زلزله
   ◂ یاسمن جعفری اول

●  تاثیر نابرابری فواصل شمع ها بر ضریب کاهش منحنی بار جانبی - تغییر مکان (p-y) گروه شمع های تحت بار جانبی
   ◂ رضا خوش رو

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید