دانشگاه شاهد

محمود صیدی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (48)   Download XML   Download TXT

●  نقد نظری «الهیات فمینیستی در قران» از دیدگاه قران و روایات
   ◂ علی حسن نیا، سید محمد موسوی مقدم، محمود صیدی
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    فلسفه دین
PDF   

●  تحلیل انتقادی ادلّه اشاعره و معتزله درباره رویت الهی مبتنی بر روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)
   ◂ رسول محمدجعفری، محمود صیدی
   ✔ 1398/08/14  2019/11/05
    مطالعات قران و حدیث
PDF   

●  نقادی انسان شناسی معتزله با تاکید بر برتری پیامبران ع بر ملائکه
   ◂ محمود صیدی، محمد امین بهرامی
   ✔ 1398/07/22  2019/10/14
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding


●  نقد نظریه رفعت حسن در مورد ناسازگاری مهدویت شیعه با ایات قران
   ◂ حسن مرادی، احسان کردی اردکانی، محمود صیدی
   ✔ 1398/07/17  2019/10/09
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  تحلیل وجودی مساله ضعف اراده از منظر حکمت متعالیه
   ◂ مرضیه اکبر پور، محمود صیدی، حسن مرادی
   ✔ 1398/06/31  2019/09/22
    خردنامه صدرا
PDF   

●  نقد استدلال‌های فخر رازی در اثبات جبری بودن افعال انسان در کتاب المطالب العالیه
   ◂ محمود صیدی
   ✔ 1398/06/19  2019/09/10
    پژوهشنامه کلام


●  نقادی دیدگاه قاضی عبدالجبار در مورد حدوث قران با توجه به احادیث امام رضا ع
   ◂ محمود صیدی، احسان کردی اردکانی
   ✔ 1398/06/16  2019/09/07
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding


●  نقد و تحلیل معناشناسانه واژ? «خلود» در قران کریم با تاکید بر دیدگاه معتزله و اشاعره
   ◂ محمود صیدی، مرتضی بیات
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    پژوهشهای ادبی- قرانی


●  نقادی نظریه فخررازی در مورد جوهر فرد
   ◂ محمود صیدی، مجید ضیائی قهنویه
   ✔ 1397/11/01  2019/01/21
    اموزه های فلسفه اسلامی


●  پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه
   ◂ احسان کردی اردکانی، محمود صیدی
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
     پژوهش های هستی شناختی
پایان نامه ها

●  تحلیل مبانی عقلی و کلامی توکل بر اساس توحید افعالی از دیدگاه غزالی
   ◂ حمیده محمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید