دانشگاه شاهد

حسن اصغرپور

استاد یار - دکترا علوم قران و حدیث


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قران و حدیث
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  بررسی و نقد گزاره روایی ـ تفسیری «الرَّعدُ مَلکٌ» در اندیشه عالمان اسلامی (با تاکید بر ایه 13 سوره رعد)
   ◂ حامد شریعتی نیاسر، حسن اصغرپور
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    تحقیقات علوم قران و حدیث
PDF   

●  پیامدهای نفوذ در حکومت دینی (نگاهی به شکل گیری دولت اسلامی در مدینه)
   ◂ حسن اصغرپور
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  کارکرد دانش مکی و مدنی در نقد ارا و روایات تفسیری در المیزان
   ◂ حسن اصغر پور، مهدیه دهقانی قناتغستانی
   ✔ 1396/11/16  2018/02/05
    تحقیقات علوم قران و حدیث


●  روشهای اختصاصی اهل بیت (ع) در تفسیر مفردات قران
   ◂ حسن اصغر پور، مجید معارف، خلیل پروینی
   ✔ 1395/12/21  2017/03/11
    مطالعات تفسیری


●  نقد و ارزیابی گزارش ابن طاووس از پوشش حضرت زهرا (س) بر پای? دعای نور
   ◂ حسن اصغر پور
   ✔ 1395/11/21  2017/02/09
    علوم حدیث


●  بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان
   ◂ رسول محمدجعفری، حسن اصغر پور، مرتضی اوحدی
   ✔ 1395/09/01  2016/11/21
    سراج منیر


●  تحلیل گفتمان ولایی امام حسین (ع) در تقابل با گفتمان سلطنت
   ◂ شقایق حمیدی، لاله افتخاری، ابوالفضل ذوالفقاری، حسن اصغر پور
   ✔ 1395/07/13  2016/10/04
    پژوهش های اجتماعی اسلامی


●  تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث
   ◂ رسول محمدجعفری، حسن اصغر پور، مرتضی اوحدی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    پژوهشنامه تفسیر و زبان قران


●   نگرش ملاصدرا بر احادیث «الامر بین الامرین» با نظر به شرح اصول کافی
   ◂ Mahmud Saidiy حسن اصغر پور
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    حدیث و اندیشه


کتاب ها

●  تاریخ کتابت قران و قرائات
   ◂  حسن اصغرپور

پایان نامه ها

●  اسیب شناسی دینداری در صحیفه سجادیه
   ◂ فرزانه نوری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید