دانشگاه شاهد

محمد رضا جلالی ندوشن

استاد - بورد تخصصی اسیب شناسی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :88963762
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (119)   Download XML   Download TXT

●  اثر حفاظتی نانوذرات نقره بر پلی کیستیک تخمدانی القا شده با مرفین در رت
   ◂ منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Nanomedicine Research Journal


●  تاثیر استیل اِل‌کارنیتین بر واکنش گلیوز پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ محمدرضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی ، ، صدرا جمشیدی گوهری،
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●   مقاله انگلیسی
   ◂ Mohammadreza Jalali-Nadoushan ; Mohammad Reza Vaez Mahdavi ; Mohammad Reza Soroush ; Zuhair Mohammad Hassan; Jalaleddin Shams; Soghrat Faghihzadeh ; Roya Yaraee; Nayere Askari; Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Trauma Monthly


●  Correlation between human epidermal growth factor receptor 2 oncoprotein expression and some prognostic factors in papillary thyroid carcinoma
   ◂ Shervin Rabiee , Mohamadreza Jalali Nadoushan , Neda Mehdizade Rayeni, Iman Ansari ,
   ✔ 1396/07/09  2017/10/01
    Indian Journal of Pathology and Microbiology


●  بررسی ارتباط بیان CD10با برخی فاکتورهای موثر در پیش اگهی سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ دکتر مرجان حشمتی، دکتر محمدرضا جلالی ندوشن ، دکتر فرهاد جعفری، دکتر فرزانه مرادی
   ✔ 1396/03/30  2017/06/20
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Shaghayegh Tajik, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Jalaledin Shams, Roya Yaraee
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  Comparison of BAX expression in papillary carcinoma and papillary microcarcinoma of thyroid and its relationship with prognostic factors
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، طلا سرمست زاده، علی دواتی
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان=Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences


●  مقاله تکراری و قبلا با شماره 43600 ثبت شده
   ◂ تکراری Duplicate
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی رابطه بیان انکوپروتیینBCL-2 با برخی عوامل موثر در تعیین پیش اگهی بیماران سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ محمدرضا جلالی ندوشن ، محمدمهدی گوهری کامل
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  43600- اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی ، تولید نیتریک اکساید و TNF در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6
   ◂ حدیثه توسلی، محمدرضا جلالی، بتول رحمتی , رویا یارایی
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (31)   Download XML   Download TXT

●  اثر مهار رسپتور مو اپیوییدی.....
   ◂ محمدرضا جلالی ندوشن، منیژه کرمی ، صدیقه زارعی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    4th International congress on reproduction
PDF   

●  کاندید جدید مدل شبه تشنج با میکرواینجکشن کلشی سین در استریاتوم رت های ویستار نر
   ◂ زهرا فخرالاسلام منیژه کرمی مهرداد روغنی محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  نانوذرات طلا بر دمیلیناسیون جسم پینه ای رت در معرض قرار گرفته با ال ارژینین بهبود نشان می دهند
   ◂ مه جبین خسروی بنجار منیژه کرمی محمدرضا جلالی ندوشن اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر جانبی اتانول بر یادگیری در یک ارزیابی از رفتار جستجوگرانه رت
   ◂ سمیرا گراوند منیژه کرمی محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Marjan Heshmati, Monir Samimi
   ✔ 1395/07/04  2016/09/25
     International Congress of the International Academy of Pathology
PDF   

●   مقاله انگلیسی
   ◂ HosseiniFS, Jalali-NudooshanMR, RadjabianT, Yaraee R
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  تجویز تکراری دوزهای پایین الکل دارای اثر وابستگی در رت است
   ◂ منیژه کرمی، سمیرا گراوند محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1394/10/02  2015/12/23
    چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  مرفین مخدری کیست زا و تهدید کننده باروری در مدل حیوانی
   ◂ امنه جعفریان دهکردی، منیژه کرمی، امنه جعفریان دهکردی محمدضا جلالی ندوشن
   ✔ 1394/03/02  2015/05/23
    کنگره بین المللی تولید مثل
PDF   

●  تداخل مرفین با نالوکسان و تاثیر منفی بر عارضه تخمدان های پلی کیستیک
   ◂ منیژه کرمی، مریم دربان فولادی محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1394/03/02  2015/05/23
    کنگره بین المللی تولید مثل
PDF   

●  منظر پلی کیستیک تخمدان های موش به سبب اعتیاد به مرفین
   ◂ امنه جعفریان دهکردی، منیژه کرمی، امنه جعفریان دهکردی مریم دربان فولادی محمدضا جلالی ندوشن
   ✔ 1394/03/02  2015/05/23
    کنگره بین المللی تولید مثل
PDF   پایان نامه ها

●  بهبود دمیلیناسیون القا شده با میکرواینجکشن ال - ارژینین در جسم پینه ایی مغز موش بزرگ توسط نانوذرات طلا
   ◂ مه جبین خسروی بنجار

●  اثر مهار رسپتور mu اپیوییدی در هسته میانی-شکمی هیپوتالاموس بر کیست زایی تخمدانی القا شده با مرفین در موش ازمایشگاهی بزرگ
   ◂ صدیقه زارعی

●  مقایسه ی بیان انتی ژن غشای اپیتلیال در پولیپ بینی و رینوسینوزیت مزمن بدون پولیپ
   ◂ علی سالاری کیسکانی

●  بررسی بیان E-cadherine در اپیتلیوم های پولیپ بینی و رینوسینوزیت مزمن
   ◂ امنه فلاح حسینی

●  اثر ترکیبی L-NAME و مرفین در هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس(VMH) در حضور نانوذرات نقره بر سیستم تولیدمثلی موش ویستار ماده
   ◂ الهام سلامی

●  تاثیر توقف انزیم نیتریک اکساید سنتاز بر کیست زایی ناشی از تزریق مرفین داخل هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس موش ویستار ماده
   ◂ شیما کاکاوند

●  تاثیر مهارگیرنده های اپیوییدی توسط نالوکسان بر کیست زایی ناشی ازتزریق مرفین داخل VMH(هسته شکمی میانی هیپوتالاموس) موش ویستار ماده
   ◂ مینا غفاری

●  Evaluation of CD10 expression in transitional cell carcinoma of bladder and its relationship with tumor histological grade
   ◂ محمدعلی شاکراردکانی

●  مقایسه بیان پروتیین BAX در رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی و بدون پولیپ بینی
   ◂ انسیه دلفانی

●  بیان BAX در کارسینوم سلول های ترانزیشنال مثانه و ارتباط ان با درجه بدخیمی بافتی
   ◂ الناز رحیمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید