دانشگاه شاهد

زهرا بخشی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  پتانسیل های حل پذیر در معادله دیراک شبه-هرمیتی با تقارن PT
   ◂ زهرا بخشی، فرشته سلیمانی
   ✔ 1400/06/05  2021/08/27
    Physica Scripta


●  حل پتاسیل تغییر شکل یافته وود-ساکسون با مولد شبه-هرمیتی-اتا
   ◂ زهرا بخشی، محسن حافظ قران
   ✔ 1400/05/26  2021/08/17
    Arabian Journal for Science and Engineering


●  حل معادله دیراک برای هامیلتونی شبه‌ هرمیتی و گذار از ترازهای انرژی
   ◂ زهرا بخشی، فرشته سلیمانی، ساره خوشدونی
   ✔ 1400/05/21  2021/08/12
    فیزیک کاربردی ایران


●   سیستم کوانتومی بس ذره ای در حضور پتانسیل حل پذیر
   ◂ زهرا بخشی، ساره خوشدونی
   ✔ 1400/01/19  2021/04/08
    The European Physical Journal Plus


●  Dirac Equation in the Presence of Hartmann and Ring-Shaped Oscillator Potentials
   ◂ Zahra Bakhshi
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    Advances in High Energy Physics


●  Spinors and Rodrigues Representations Associated with Orthogonal Polynomials
   ◂ Zahra Bakhshi
   ✔ 1397/02/30  2018/05/20
    Advances in High Energy Physics


●  Four-dimensional quantum oscillator and magnetic monopole with U(1) dynamical group
   ◂ Z. Bakhshi, H. Panahi, S. G. Golchehre
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Modern Physics Letters A


●  The role of shape invariance potentials in the relativistic quantum mechanics
   ◂ Z. Bakhshi, H. Panahi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    The European Physical Journal Plus


●  Rodrigues solution of the Dirac equation for fields obtained from the master function formalism
   ◂ Z Bakhshi, H Panahi
   ✔ 1390/10/22  2012/01/12
    Physica Scripta
PDF   

●  Dirac Equation and Ground State of Solvable Potentials: Supersymmetry Method
   ◂ H. Panahi, Z. Bakhshi
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    International Journal of Theoretical Physics
PDF   مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  طراحی یک الگوریتم جستجو با گیت Phase-shift
   ◂ زهرا بخشی، عطیه زینلی
   ✔ 1400/03/05  2021/05/26
    بیست و هشتمین کنفرانس بهاره فیزیک IPM
PDF   

●  بررسی مدل کوانتومی چهار ذره ای در یک بعد
   ◂ زهرا بخشی، ساره خوشدونی
   ✔ 1399/11/08  2021/01/27
    پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
PDF   

●  توزیع کلید کوانتومی در دو پایه فرکانس و زمان
   ◂ زهرا بخشی، سمیرا سلیمی
   ✔ 1399/11/01  2021/01/20
    یازدهمین کنفرانس فیزیک اماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
PDF   

●  بررسی و تحلیل سیستم های کوانتومی با پتانسیل های رینگ شیپد
   ◂ زهرا بخشی، فریده داوری
   ✔ 1398/10/12  2020/01/02
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران 1398
PDF   

●  دینامیک درهم تنیدگی درسیستم های کوانتومی باز
   ◂ زهرا بخشی، انسیه مرشددوست
   ✔ 1398/10/12  2020/01/02
    کنفرانس فیزیک ریاضی 1398
PDF   

●   جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای هرمیتی-کاذب درهامیلتونی ها با تقارن PT
   ◂ زهرا بخشی، فرشته سلیمانی
   ✔ 1398/03/22  2019/06/12
    بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  سیستم های ابرانتگرال پذیر کوانتومی دارای اسپین تصادفی در بعدهای مختلف
   ◂ زهرا بخشی، محدثه سادات حاجی باباییان امیری
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات کانونیک در معادله شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
   ◂ زهرا بخشی، ملیکا محسنی گویا
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  تبدیلات هرویتز و شبه هرویتز
   ◂ زهرا بخشی، زهرا نشاطی
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  نقش میدان گرانشی در کوانتش نسبیت عام
   ◂ زهرا بخشی، اکبر امیر بیگی عرب
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  درهم تنیدگی نوسانگر هارمونیک در سیستم های کوانتومی باز
   ◂ سودابه موسوی

●  دینامیک درهم¬تنیدگی درسیستم های کوانتومی
   ◂ انسیه مرشددوست

●  بررسی جبری سیستم های کوانتومی بس ذره ای در ابعاد متفاوت
   ◂ ساره خوشدونی

●  بررسی سیستم‎های کوانتومی حل‎پذیر با پتانسیل‎های غیرمرکزی رینگ–شیپد و هارتمن
   ◂ فریده داوری

●  معیارهای درهم¬تنیدگی و همدوسی کوانتومی در سیستم¬های کوانتومی باز
   ◂ ریحانه سادات علوی

●  جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای کاذب-هرمیتی در هامیلتونی¬ها با تقارن - PT
   ◂ فرشته سلیمانی

●  مکانیک کوانتومی حل پذیر کامل در فضا زمان - خمیده خط در ابعاد مختلف
   ◂ مینا اسداللهی بهمند

●  سیستم های مکانیکی کوانتومی انتگرال پذیر و ابرانتگرال پذیر در فضاهای d -بعدی
   ◂ محدثه سادات حاجی باباییان امیری

●  گرانش کوانتومی به عنوان یک نظریه میدان موثر
   ◂ اکبر امیربیگی

●  پتانسیل های حل پذیر در سیستم های کوانتومی غیر هرمیتی با تقارن PT
   ◂ فاطمه حاجی قربانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید