دانشگاه شاهد

مجتبی فرح بخش

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  یک مقاله در کتاب حاصل عمر مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان
   ◂ مجتبی فرح بخش

●  مقاله جرم گذاری مصلحت گرایانه در کتاب وکالتنامه
   ◂ مجتبی فرح بخش، علی گنجی

●  دانشنامه حقوق کیفری و جرم شناسی

●  جرم انگاری فایده گرایانه

پایان نامه ها

●  تعویق صدور حکم در پرتو رویه قضایی
   ◂ زهرا سخنی

●  بررسی جرمشناسی فساد اداری در نظام حقوقی ایران
   ◂ سیدزهرا سیدی

●  جرم انگاری مصلحت گرایانه مطالعه موردی نظام جمهوری اسلامی
   ◂ علی گنجی

●  تحولات حقوقی نهاد اعسار با تاکید بر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
   ◂ فرح مرجانی

●  تحلیل حقوقی مسیولیت مدنی وارد کنندگان دارو
   ◂ احسان کهساری

●  چالش های امار جنایی و راه کارهای برون رفت از ان
   ◂ الهام بابلی

●  پیش گیری شد مدارانه نسبت به بزهکاری جنسی اطفال و نوجوانان..
   ◂ مریم خرسندی

●  مطالعه و شناسایی مجازاتهای جایگزین حبس در دعاوی مالی
   ◂ علی نوبخت

●   نقش محیط سایبر در وقوع جرایم
   ◂ مهدی چابک پور

●  دفاع مبتنی بر اشتباه در رویه دیوان کیفری بین المللی (ICC)
   ◂ فاطمه محمدی زاده مقدم فومنینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید