دانشگاه شاهد

ندا ابراهیمیان

استاد یار - دکتری فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212242-021
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (10)   Download XML   Download TXT

●  برانگیختگی های گرمایی نزدیک گردابه در یک گاز فرمی قطبیده با در نظر گرفتن پراکندگی اندریو
   ◂ فایزه صباغ زاده، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1397/09/09  2018/11/30
    Physica C: Superconductivity and its Applications


●  پاسخ مخلوط فرمی قطبیده به یک پتانسیل برداری مصنوعی: اثرات قوت برهم کنش و پتانسیل شیمیایی غیرتعادلی
   ◂ ندا ابراهیمیان- زهرا صفیعی
   ✔ 1395/12/25  2017/03/15
    Physica B: Condensed Matter


●  احتمال عبور شبه ذرات در یک ابرشاره فراسرد دوکاناله: اثرات اندازه سیستم در چارچوب تقریب شبه کلاسیکی Bcs
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    پژوهش سیستم های بس ذره ای


●  ویزگیهای اطلاعات کوانتومی در سیستم های فرمی کپه ای و نانو
   ◂ ابراهیمیان
   ✔ 1395/05/18  2016/08/08
    Physics Letters A


●  اثر مایسنر گونه در مرز نرمال و ابرشاره یک گاز فرمی غیر تعادلی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1392/04/18  2013/07/09
    Journal of the Korean Physical Society
PDF   

●  گذار فاز یک ابررسانای فرمیونی سنگین در میدان مغناطیسی قوی: تحلیل درهم تنیدگی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1392/01/17  2013/04/06
    Journal of the Korean Physical Society
PDF   

●  وابستگی رسانندگی گرمایی مرزی به بارامترهای فیزیکی در گازهای فرمی ترکیبی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1391/04/14  2012/07/04
    Physica C: Superconductivity and its Applications
PDF   

●  باسخ خطی رسانندگی مرزی نرمال و ابرشاره گاز فرمی قطبیده به میدان مغناطیسی اربیتالی
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1391/02/19  2012/05/08
    Physica B: Condensed Matter
PDF   

●  برهم کنش نرمال- بوگلیوبف و محاسبه رسانندگی گرمایی فاز A1 هلیم سه
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1384/11/15  2006/02/04
    Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
PDF   

●  رسانندگی گرمایی فاز A1 ابرشاره هلیم سه
   ◂ ندا ابراهیمیان
   ✔ 1383/12/07  2005/02/25
    Journal of Physics: Condensed Matter
PDF   مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  اثر جرم موثر دو گونه اسپینی بر پتانسیل ترمودینامیکی ابرشاره های قلیایی
   ◂ ندا ابراهیمیان، زینب کبیری
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    ششمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی و مغناطیس
PDF   

●  دینامیک شبه ذره در یک ابرشاره فرمی در مواجهه با گردابه های کوانتومی
   ◂ سبحان رضایی دلفان، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
PDF   

●  انرژی نقطه عطف کلاسیکی در یک ابرشاره فرمی متقارن جرمی
   ◂ راضیه حامدی، ندا ابراهیمیان
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    کنفرانس فیزیک ایران 1397
PDF   

●  نقش اندازه نمونه در زاویه برگشت اندریو در ابرشاره لیتیم شش
   ◂ فایزه صباغ زاده-ندا ابراهیمیان
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    کنفرانس فیزیک ایران 1396
PDF   

●  بررسی نقش ابعاد نمونه در مسیر حرکت شبه ذرات در یک ابرشاره قلیایی
   ◂ فایزه صباغ زاده- ندا ابراهیمیان
   ✔ 1396/03/04  2017/05/25
    کنفرانس - بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  --
   ◂ زینب کبیری- ندا ابراهیمیان
   ✔ 1396/03/03  2017/05/24
    کنفرانس - بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک
PDF   

●  رابطه بین فرکانس قطع و فرکانس ویژه در اتم های قلیایی
   ◂ ندا ابراهیمیان-زینب کبیری
   ✔ 1395/08/13  2016/11/03
    کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
PDF   

●  رفتار یک گاز قلیایی فرمیونی در پتانسیل اختلالی وابسته به زمان در دمای صفر
   ◂ زهرا صفیعی
   ✔ 1395/02/14  2016/05/03
    پنجمین کنفرانس ملی ابررسانایی و پیشرفت های ان
PDF   

●  اثر افت و خیز گاف انرژی بر ضریب تراگسیل مرزی یک ابرشاره فرمی فراسرد
   ◂ فایزه صباغ زاده
   ✔ 1394/08/19  2015/11/10
    کنفرانس سیستم های بس ذره ای ( کپه ای و نانو مقیاس)
PDF   

●  معادلات هامیلتونی و محدوده مجاز انرژی برای برانگیختگی های گرمایی ذر یک سیستم فرمی قطبیده ترکیبی
   ◂ فایزه صباغ زاده
   ✔ 1394/08/19  2015/11/10
    کنفرانس سیستم های بس ذره ای ( کپه ای و نانو مقیاس)
PDF   پایان نامه ها

●  عملکرد خطوط گردابه در سیستم های فرمیونی متقارن جرمی
   ◂ راضیه حامدی

●  سطح مقطع پراکندگی اندریو در گازهای قلیایی با استفاده از رویکرد شبه کلاسیکی
   ◂ سبحان رضایی دلفان

●  معادلات و انرژی گینزبورگ-لاندایو در اتم‌های قلیایی دو مولفه‌ای در حضور یک میدان مغناطیسی
   ◂ زینب کبیری

●  Thermal excitation near a vortex in a polarized fermi gas by considering Andreev scattering
   ◂ فایزه صباغ زاده

●  The response of polarized Fermi gas to the gage vector potential
   ◂ زهرا صفیعی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید