دانشگاه شاهد

اباذر حاج نوروزی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  A Novel Technique to Generate Aluminum Nanoparticles Utilizing Ultrasound Ablation
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده
   ✔ 1398/04/11  2019/07/02
    Ultrasonics Sonochemistry


●  Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نوروزی، محمدصفی رحمانی فر، امیرحسین فروزان
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  Energy saving and improvement of metabolism of cultured tobacco cells upon exposure to 2-D clinorotation
   ◂ مریم سلیمانی، فائزه قناتی، زهرا حاجی ابراهیمی، اباذر حاج نوروزی، پرویز عبدالمالکی، فاطمه زرین کمر
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    Journal of Plant Physiology


●  اثر حفاظتی نانوذرات نقره بر پلی کیستیک تخمدانی القا شده با مرفین در رت
   ◂ منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Nanomedicine Research Journal


●  افزایش فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی سنتز شده با اب مغناطیسی و حضور میدان مغناطیسی ثابت
   ◂ رضا افضل زاده، اباذر حاج نوروزی، پیمان فتاحی
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    Physica B: Condensed Matter


●  یک شیوه ساده و نوین برای اندازه‌گیری توان جریان صوتی در پروب فرااوایی
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


●  افزایش نرخ تبخیر اّب تحت تاثیر افزایش میدان مغناطیسی عمود بر سطح اب
   ◂ Aliakbar Seyfi, Reza Afzalzadeh, Abazar Hajnorouzi
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    Chemical Engineering and Processing: Process Intensification


●  تاثیر امواج فروصوت بر رشد سلولهای جدا کشتتوتون (Nicotianatabacum L.cv.barley21)
   ◂ طراوت فرهنگی، فایزه قناتی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1394/08/01  2015/10/23
    زیست شناسی تکوینی


●  تغییر در الگوی رشد، متابولیسم، کیفیت و کمیت ذرت در تیمار با اب مغناطیسی
   ◂ F. Ghanati, S. Mohamadalikhani, M. Soleimani, R. Afzalzadeh & A. Hajnorouzi
   ✔ 1394/07/25  2015/10/17
    Electromagnetic Biology and Medicine


●  بررسی تاثیر میزان توان و زمان پالس امواج فراصوتی بر گام انرژی ZnO کلوییدی
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده، فایزه قناتی
   ✔ 1394/02/08  2015/04/28
    علوم دانشگاه خوارزمی
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، اباذر حاج نوروزی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی


●  اثر طول مسیر عبور محلول ابی در میدان مغناطیسی بر رشد دانه های کلسیم کربنات
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده، پیمان فتاحی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری
PDF   

●  اندازه گیری توان جریان اکوستیکی در یک پروب فرااوا
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایرات
PDF   

●  نانوذرات طلا بر دمیلیناسیون جسم پینه ای رت در معرض قرار گرفته با ال ارژینین بهبود نشان می دهند
   ◂ مه جبین خسروی بنجار منیژه کرمی محمدرضا جلالی ندوشن اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  مقایسه‌ی حضور و عدم حضور امواج فراصوت در سنتز نانوذرات منگنزدی اکسید
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نورزوی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  تخفیف درد نوروپاتیک ناشی از پاکلی تاکسول توسط نانوذره اکسید روی در موش
   ◂ زهرا کرمی، مجید حسن پورعزتی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   

●  هسته زایی، رشد و مشخصه یابی لایه نازک MNo2 لایه نشانی شده به روی ITO به روش الکتروشیمیایی
   ◂ کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/28  2016/11/18
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  استفاده از امواج فراصوت در تهیه MNO2 مزوپر و برای کاربرد در پیل روی هوا
   ◂ اباذر حاج نوروزی،محمدصفی رحمانی فر،پروین یعقوبی
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  سنتز نانو ساختارهای MnO2 به روش الکتروشیمی- هیدروترمال برای کاربرد در باطری روی- هوا
   ◂ کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  سنتز نانومیله های اکسید روی برای کاربردهای رنگدانه و پوشش
   ◂ Ashraf Heidaripour, Reza Afzalzadeh, Abazar Hajnorouzi
   ✔ 1394/08/20  2015/11/11
    ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش
PDF   پایان نامه ها

●  ارزیابی فیزیکی و شیمیایی یک پروب فراصوت با سنوترودهای مختلف
   ◂ سعید عرب

●  بررسی اثر زمان پالس امواج فراصوت بر فرایند حباب زایی
   ◂ رضا بیک محمدی کلهر

●  تداخل مرفین و کلشی سین در القای تنش حرکتی پارامیسیم در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زهرا هداوندمیرزایی

●  اثر دوزهای بسیار پاِیین اتانول برParamecium caudatum در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زینب محمدی

●  اثر ترکیبی L-NAME و مرفین در هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس(VMH) در حضور نانوذرات نقره بر سیستم تولیدمثلی موش ویستار ماده
   ◂ الهام سلامی

●  کاربری نانو ذرات نقره در بررسی اثر توکسیک کلشی سین بر سیستم نوروموتور Paramecium caudatum
   ◂ فاطمه بساوند

●   پاسخ Paramecium caudatum به دوز پایین و مکرر اتانول در حضور نانو ذرات نقره
   ◂ مریم گراوند

●  استفاده از امواج فراصوت برای تهیه نانوساختارMno2 جهت بکارگیری در سیستم شبه پیل سوختی
   ◂ پروین یعقوبی

●  The effect of alternating magnetic field and magnetic nanoparticles on seed germination and growth of selected economic plants
   ◂ فاطمه کریمیان

●  تهیّه ی نانوساختارهای دی اکسید منگنز به کمک جریان الکتریسیته برای کاربرد در باتری روی-هوا
   ◂ کبری طاهریاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید