دانشگاه شاهد

اکبر نظری گلشن

دانشیار - دکتری تخصصی فیزیک


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق : 332
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212224-021
پیوندها :
 

ثبت اختراعات

  • طراحی و ساخت حسگر رلوکتانس متغیر 

  • طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی سرعت بر پایه اثر هال

 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  اثر نافزونور پوزیترون بر انتشار امواج DIA
   ◂ اکبر نظری گلشن، وحید فلاحی
   ✔ 1400/05/29  2021/08/20
    Zeitschrift für Naturforschung A: A Journal of Physical Sciences


●  بستگی نمایه مدی به ارایش دمش برای لیزر Ce:Nd:YAG با دمش دیود نورگسیل
   ◂ اکبر نظری گلشن، فائزه حکم ابادی، امیرحسین فرهبد
   ✔ 1400/01/31  2021/04/20
    علوم و فنون هسته ای


●  پمپاژ نانو مولکول های فولرن و اب از طریق یک نانولوله کربن در محیط های خلا و ابی
   ◂ اکبر نظری گلشن، Mehran Shahryari، S. Salman Nourazar
   ✔ 1399/11/14  2021/02/02
    The European Physical Journal Plus


●  بررسی امواج شوک در پلاسمای e-p-i با یونهای نسبیتی
   ◂ اکبر نظری گلشن
   ✔ 1399/07/12  2020/10/03
    Plasma Physics Reports


●  رسانندگی غیر صحیح اسپینی پلاریزه شده در اتصالهای نقطه ای مغناطیسی چند کاناله
   ◂ وحید فلاحی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/06/27  2019/09/18
    The European Physical Journal B


●  جریانهای القایی اسپینی ناشی از اتصالهای مغناطیسی چند کاناله
   ◂ وحید فلاحی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/06/26  2019/09/17
    Spin


●  فرمول بندی و حل معادله تعمیم یافته جزیی کوراموتو
   ◂ اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/04/13  2019/07/04
    The European Physical Journal Plus


●  استخراج و حل معادله کورته وگ دوریس جزئی مکانی
   ◂ اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/04/08  2019/06/29
    Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation


●  بررسی نظری رفتار سالیتونهای یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی
   ◂ مهزاد نظام، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/02/06  2019/04/26
    علوم و فنون هسته ای


●  On the expedient solution of the magneto-hydrodynamic Jeffery-Hamel flow of Casson fluid
   ◂ S. S. Nourazar, A. Nazari-Golshan, F. Soleymanpour
   ✔ 1397/08/14  2018/11/05
    Scientific Reports
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  اثر مدهای طولی نوسانگر بر میزان فشردگی تپ از فرایند پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار دو عبوری
   ◂ محمد جابری، مینو کربلایی زاده، اکبر نظری گلشن، غزاله عباسی زاده، شیما محسنی، محمد سعید ممدوحی
   ✔ 1400/06/04  2021/08/26
    کنفرانس فیزیک ایران 1400
PDF   

●  بررسی اثر شار انرژی در پهنای زمانی تپ بازگشتی از اینه مزدوج فازی بر اساس پراکندگی القایی بریلوئن
   ◂ محمد جابری، اکبر نظری گلشن، پگاه جمشیدی، محمد رضا جعفری میلانی
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    کنفرانس فیزیک ایران 1398
PDF   

●  بررسی امواج سالیتونی در یک پلاسما با یون های منفی
   ◂ علی اکبر راعی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1398/04/26  2019/07/17
    هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
PDF   

●  بررسی تجربی حضور نانو ذرات نقره بر موج صوتی در سلول پراکننده و تغییر پرتو خروجی از سلول
   ◂ سیده مولود داودی، محمد جابری، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    پنجمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  تغییرات فشردگی زمانی تپ استوکس بازگشتی از پراکندگی القایی بریلوئن در حضور نانو ذرات نقره
   ◂ محمد جابری، سیده مولود داودی، اکبر نظری گلشن، محمد رضا جعفری میلانی
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  اثر هندسه برهمکنش در پراکندگی القایی بریلوئن
   ◂ محمد جابری، پگاه جمشیدی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  مطالعه تجربی ساختار مدی نوسانگر لیزر با دمش دیود نورگسیل
   ◂ فائزه حکم ابادی، امیر حسین فرهبد، سمیرا تاج ابادی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  با دمش دیود نورگسیل Ce:Nd:YAG تقویت کننده نوری چند عبوری
   ◂ امیر حسین فرهبد، سمیرا تاج ابادی، فائزه حکم ابادی، اکبر نظری گلشن
   ✔ 1397/11/09  2019/01/29
    بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  بررسی رفتار سالیتونها در پلاسما با استفاده از روش اختلال
   ◂ اکبر نظری گلشن، مهزاد نظام
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
PDF   

●  اندرکنش میدان لیزری با نانوذرات نقره درون سلول پراکننده بریلوئن
   ◂ سیده مولود داودی، محمد جابری، اکبر نظری گلشن، فهیمه رضازاده، محمد رضا جعفری میلانی
   ✔ 1397/02/25  2018/05/15
    دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
PDF   پایان نامه ها

●  مطالعه ی تاثیر تعداد مدهای طولی در رفتار زمانی تپ بازگشتی از اینه ی مزدوج فازی بر اساس پراکندگی القائی بریلوئن
   ◂ مینو کربلائی زاده بابکی

●  بررسی دینامیک موج شوک در یک پلاسمای مغناطیسی
   ◂ محیا عباسی

●  بهینه سازی انتن های پلاسمایی
   ◂ محمدمهدی سربازحسینی

●  بررسی انتقال حرارت در اسپری پلاسمای سوسپانسیون
   ◂ فاطمه کبیری

●  بررسی تحلیلی انتقال حرارت در فرایند جوش لیزری
   ◂ زهرا بختیاری

●  مطالعه تجربی و نظری ساختار میدان نوری لیزر با استفاده از دمش دیود نوری
   ◂ فایزه حکم ابادی

●  حل معادله اسکمل در پلاسما با یون های منفی با استفاده از روش اختلال هموتوپی
   ◂ علی اکبر راعی

●  بررسی تجربی تقویت کننده چند عبوری حالت جامد با دمش دیود نورگسیل
   ◂ سمیرا تاج ابادی

●  بررسی تاثیرات پراکندگی القایی بریلوئن بر روی کیفیت باریکه بازتابی
   ◂ پگاه جمشیدی

●  بررسی پراکندگی القایی بریلوئن - مای در حضور نانو ذرات معلق درسلول پراکننده
   ◂ سیده مولود داودینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید