دانشگاه شاهد

مریم طهرانچی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی موقعیت باندل عصبی و سوراخ کامی بزرک در یک جمعیت ایرانی از طریق CBCT
   ◂ شهریار شهاب، دکتر مهردخت صفوی ، فریال طالقانی، مریم طهرانچی، سعید مهدی پور گنجی
   ✔ 1400/07/12  2021/10/04
    Journal of Iranian Dental Association- Previous Title: Journal of Islamic Dental Association of Iran


●  بررسی میزان اگاهی مادران باردار از بیماریهای پریودنتال و ارتباط ان با عوارض نامطلوب بارداری
   ◂ مریم طهرانچی، فرشته شانه ای، سمیرا حیدری، فریال طالقانی
   ✔ 1399/04/02  2020/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اثر ضدمیکروبی و ضدبیوفیلم محلول نانونقره در رابطه با میکروارگانیسم های پلاک دندانی در شرایط ازمایشگاهی صادق
   ◂ صادق خدایی، امیر شفایی مبارکه، رخساره صادقی ، فریال طالقانی، مریم طهرانچی
   ✔ 1399/03/15  2020/06/04
    مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد=Journal of Mashhad Dental School


●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506(تاکرولیموس( بر استخوانسازی ) مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفمتریک در کالواریا موش(
   ◂ حسن سمیاری، مریم طهرانچی، میراحمد نبوی، حسین سمیاری، میرحامد نبوی، مجید صالحی، ارین احترامی، فرشید بسطامی
   ✔ 1398/05/28  2019/08/19
    Drug Delivery and Translational Research
PDF   

●  ارزیابی شیوع وموقعیت شریان الویولار خلفی فوقانی ماگزیلا از طریق CBCT
   ◂ Maryam Tehranchi، Ferial Taleghani، Shahriar Shahab، Arash Nouri
   ✔ 1396/01/10  2017/03/30
    Imaging Science in Dentistry


●  Prevalence, Location, and Size of Maxillary Sinus Septa: Computed Tomography Scan Analysis
   ◂ Ferial Taleghani, Maryam Tehranchi, Shahryar Shahab, Zahra Zohri
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Journal of Contemporary Dental Practice


کتاب ها

●  مجموعه سوالات ارتقا دندانپزشکی
   ◂ مریم طهرانچی شهرزاد شاه بیگ شبنم نیک نیاز

پایان نامه ها

●  ارزیابی موقعیت و ابعاد مندیبولار لینگوال فورامن و کانال انسیزیو در جمعیت ایرانی از طر?ق CBCT
   ◂ مبینا طرشتی نژاد

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی هسپرتین با استفاده از روش Freeze-casting جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان
   ◂ سعید مهدی پور گنجی

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان Freeze-casting سیلیبینین با استفاده از روش
   ◂ محمد حسین تایید

●  ارزیابی موقعیت باندل عصبی ، سوراخ کامی بزرک و ضخامت مخاط جونده کام در یک جمعیت ایرانی از طریق CBCT
   ◂ سیده مهردخت صفوی

●  بررسی میزان اگاهی مادران باردار از بیماریهای پریودنتال و ارتباط ان با عوارض نامطلوب بارداری
   ◂ سمیرا حیدری ارچندانی

●  بررسی تاثیر لیزر دیود کم توان و فیبرین غنی از پلاکت و لکوسیت بر رژنراسیون استخوانی: مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک بر کالواریای خرگوش
   ◂ فرشته شانه ای

●  مقایسه اثر روکشهای pfm , zirconi بر انساج پریودنتال
   ◂ مهدی تقی زاده شاه ابادی

●  مقایسه ازمایشگاهی تاثیر محلول نانونقره و دهانشویه کلرهگزیدین بر روی تشکیل بیوفیلم باکتری های دهانی
   ◂ امیر شفایی مبارکه

●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506 )تاکرولیموس( بر استخوانسازی(مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک در کالواریا موش)
   ◂ میرحامد نبوی

●  ارزیابی شیوع و مقاومت الویولار خلفی فوقانی و سپتای سینوس ماگزیلا از طریق CBCT
   ◂ ارش نوری خرم ابادیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید