دانشگاه شاهد

امید صفرزاده

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (23)   Download XML   Download TXT

●  Application of metaheuristics optimization in fuel rod design: A case study for helium charging pressure
   ◂ Omid Safarzadeh, M. Ghasabian, S. Talebi
   ✔ 1400/07/19  2021/10/11
    Progress in Nuclear Energy


●  Full scope simulation of VVER-1000 blowdown source and containment pressurization in a LBLOCA by parallel coupling of TRACE and CONTAIN
   ◂ Omid Safarzadeh, Omid Noori-kalkhoran, Massimiliano Gei, Lorenzo Morini, Rohollah Ahangari
   ✔ 1400/05/07  2021/07/29
    Progress in Nuclear Energy


●  A fractional PID controller based on fractional point kinetic model and particle swarm optimization for power regulation of SMART reactor
   ◂ Omid Safarzadeh, Omid Noori-kalkhoran
   ✔ 1399/12/22  2021/03/12
    Nuclear Engineering and Design


●  Full-core reactor physics analysis for accident tolerant cladding in a VVER-1000 reactor
   ◂ Omid Safarzadeh, M. Qarani
   ✔ 1399/11/18  2021/02/06
    Annals of Nuclear Energy


●  بهینه‌سازی چیدمان مجتمع‌های سوخت یک راکتور PWR با استفاده از الگوریتم PESA-II و در نظر گرفتن پارامترهای نوترونی و ترموهیدرولیکی
   ◂ امید صفرزاده، بهزاد سلماسیان، رحمان قراری
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    علوم و فنون هسته ای


●  The station blackout accident in a dual-cooled annular fuel of a VVER-1000 reactor with application of portable pumps for mitigating the accident
   ◂ A.M. Mehri, S. Talebi, Omid Safarzadeh
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    Annals of Nuclear Energy


●  Core analysis of accident tolerant fuel cladding for SMART reactor under normal operation and rod ejection accident using DRAGON and PARCS
   ◂ Omid Safarzadeh, A. Pourrostam, S. Talebi
   ✔ 1399/06/25  2020/09/15
     Nuclear Engineering and Technology


●  Effects of the move towards Gen IV reactors in capacity expansion planning by total generation cost and environmental impact
   ◂ Ali Bamshad, Omid Safarzadeh
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
     Nuclear Engineering and Technology


●  بررسی حادثه LBLOCA با استفاده از کد TRACE در راکتور 1000-VVER
   ◂ سجاد اکباتانی-املشی، امیرسعید شیرانی، امید صفرزاده
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    علوم و فنون هسته ای


●  Study the effects of various parameters on hydrogen production in the WWER1000/V446
   ◂ Gharari, Kazeminejad, Kojouri, Hedayat, Hassan-Vand, Nasiri, Omid Safarzadeh
   ✔ 1399/01/29  2020/04/17
    Progress in Nuclear Energy
پایان نامه ها

●  طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای راکتور مدولار کوچک
   ◂ وحید محرابی

●  کنترل سطح اب و فشار در فشارنده راکتور با استفاده از مدل سه ناحیه‌ای و روش مرتبه کسری
   ◂ سیدهادی حیدری خورمیزی

●  مدل بازارایی دوسطحی شبکه توزیع برای بهبود تاب‌اوری سیستم‌های توزیع با استفاده از شاخص‌های مبتنی بر ریسک
   ◂ رضا یوسف وند

●  طراحی سیستم کنترل توان با استفاده از کنترل فازی-PID و الگوریتمهایPSO, GA و GWO برای سیستم تولید برق هسته‌ای در فضا مبتنی بر موتور استرلینگ
   ◂ امیر حسینی حسن اباد

●  ارائه روش بهینه جهت بازیابی شبکه پس از خاموشی
   ◂ محمد هاشم نژاد

●  شبیه‌سازی راه‌اندازی دیزل ژنراتور در هنگام قطعی برق شبکه (LOOP) برای تامین مصرف داخلی یک نیروگاه با استفاده از ETAP
   ◂ علی عباس پور

●  بهبود عملکرد دینامیکی شبکه مصرف برق داخلی یک نیروگاه در هنگام راه اندازی موتور القایی بزرگ با استفاده از SVC
   ◂ امیرحسین میرزایی

●  بررسی رفتار قلب راکتور با تغییر جنس غلاف از zircalloy به Sic و FeCrAl
   ◂ امیر پوررستم

●  بهینه¬سازی چیدمان قلب راکتور هسته¬ای با در نظرگرفتن توابع هدف نوترونیکی و ترموهیدرولیکی به وسیله کد PARCS
   ◂ مائده دهقانی

●  مدلسازی مصرف سوخت و محاسبه توزیع توان در سیکل دوم نیروگاه بوشهر
   ◂ زهرا مونسینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید