دانشگاه شاهد

حامد کرمی

استاد یار - دکتری تخصصی حقوق عمومی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  حقوق اداری اموال
   ◂ حامد کرمی

●  یک فصل از کتاب اشنایی با مفاهیم حقوق عمومی
   ◂ جمعی از نویسندگان

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید