دانشگاه شاهد

سیدجلال طباطبایی

استاد - دکتری تغذیه گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (52)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر محلول غذائی مغناطیده و قارچ مایکوریزا بر غلظت فسفر و رشد ریحان
   ◂ صاحبعلی بلندنظر، ادریس شعبانی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1400/08/27  2021/11/18
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  تاثیر نانوذرات سیلیس و کلسیم روی ویژگی های بافت شناسی و خم شدن ساقه در گل بریده ژربرا
   ◂ داریوش طالعی، Tahereh Tofighi Alikhani، Ali Mohammadi Torkashvand، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1400/03/25  2021/06/15
    Ornamental Horticulture
PDF   

●  تاثیر شوری کلرید سدیمی بر رشد و برخی ویژگی‌های فیتوشیمیای چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)
   ◂ سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  تاثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه¬ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9
   ◂ سیدجلال طباطبایی، حسین صدقیان زاده، یاور شرفی
   ✔ 1399/12/15  2021/03/05
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  تاثیر اکسید روی، تالک و کائولین بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه
   ◂ مسعود ناظری، نسرین ملائی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/12/11  2021/03/01
    پژوهش های میوه کاری


●  اثر نانو ذره سیلیکا و کلسیم روی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژربرا
   ◂ Tahereh Tofighi Alikhani، Ali Mohammadi Torkashvand، Ahmad Khalighi، داریوش طالعی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/10/19  2021/01/08
    Journal of Plant Nutrition
PDF   

●  واکنشهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژربرا به نانوذره سیلیکا و کلسیم کلات
   ◂ داریوش طالعی، سیدجلال طباطبایی، طاهره توفیقی علیخانی، علی محمدی ترکاشوند، احمد خالیقی
   ✔ 1399/10/03  2020/12/23
    Journal of Ornamental Plants


●  اثرغلظتهای اسید جیبرلیک و وزن بنه مادری بر فعالیت انتی اکسیدانی و میزان متابولیت های ثانویه زعفران
   ◂ سیدجلال طباطبایی، شاکری، امینی فر، بهدانی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    پژوهش های زعفران


●  چگونه دو رگه های پسته اینتگریما و ورا در شرایط شوری رشد میکنند
   ◂ Mohsen Heydari، یاور شرفی، Seyed Jalal Tabatabaei، Hossein Hokmabadi
   ✔ 1399/09/21  2020/12/11
    International Journal of Fruit Science
PDF   

●  واکنش هیبریدهای پسته به شوری کلرید سدیمی
   ◂ Mohsen Heydari، Yavar Sharafi، Seyed Jalal Tabatabaei، Hossein Hokmabadi
   ✔ 1399/08/11  2020/11/01
    International Journal of Fruit Science
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر مواد کاهنده تبخیر و تعرق بر برخی خصوصیات پوستی و اریل انار رقم ملس ترش ساوه
   ◂ سیدجلال طباطبایی، مسعود ناظری، نسرین ملائی
   ✔ 1399/04/17  2020/07/07
    دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●   اثر روشهای مختلف پیوند، سن پایه و زخم زنی زیر محل پیوند بر درصد گیرایی نهایی و برخی صفات رشدی گردوی ایرانی
   ◂ سیدجلال طباطبایی، فائزه حسابی، وازگین گریگوریان
   ✔ 1398/06/02  2019/08/24
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تاثیر مواد کاهنده تبخیر و تعرق بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل در انار
   ◂ سیدجلال طباطبایی، مسعود ناظری، نسرین ملائی
   ✔ 1398/05/23  2019/08/14
    کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و گردشگری
PDF   

●  اثر قارچ مایکوریزا، تریکودرما و عنصر روی بر صفات رویشی سیاه دانه (Nigella sativa)
   ◂ سیدجلال طباطبایی، هادی فلاح
   ✔ 1398/03/06  2019/05/27
    یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  اثر ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره های داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea
   ◂ فائزه فرخزاده، سید جلال طباطبایی، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
   ◂ یاور شرفی، نسرین ملائی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف ابیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای
   ◂ نسرین ملائی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  اثر هدایت الکتریکی محلول غذائی و بیکربنات بر جذب عناصر غذائی علف چشمه در سیستم هیدروپونیک
   ◂ فائزه حسینی لرگانی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
PDF   کتاب ها

●  کشت ریشه منقسم درختان میوه

●  تکنولوزی گلخانه، ساخت و کنترل شرایط محیطی
   ◂ طباطبایی، تاکی

پایان نامه ها

●  اثر محلول غذایی مغناطیده بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی رز
   ◂ احمد فریدنیا

●  تاثیر جایگذاری کیسه پومیس، مقادیر مختلف رطوبت و قارچ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه در هلو (Prunus persica) رقم رد تاپ (Red top)
   ◂ مسعود ناظری

●  تاثیر کشت کیسه¬ای ریشه منقسم و مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد رویشی و وضعیت تغذیه¬ای سیب گلاب روری پایه M9
   ◂ حسین صدقیان زاده

●  تاثیر تسبتهای مختلف امونیوم به نیترات
   ◂ نجمه بهاردوین

●  اثر مواد کاهنده تشعشع برخصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
   ◂ صادق فلاح مقدم

●  اثر مواد کاهنده تعرق برخصوصیات فیزیولوژیک و اسیدهای¬چرب روغن زیتون
   ◂ جواد محزون

●  مطالعه ی اثر ضد قارچی عصارهی گیاهان دارویی اسپند، داتوره و گل محمدی بر کپک خاکستری Botrytis cinerea
   ◂ فایزه فرخزاده

●  اثر نیتروژن و اسید سالسیلیک بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در کشت بافت گیاه استویا (Stevia rebaudiana)
   ◂ فاطمه نمکی

●  ارزیابی روشهای مختلف مصرف فسفر در کشت هیدروپونیک توت فرنگی
   ◂ نسرین ملایی

●  اثر مواد کاهنده تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیکی، رشدی و کیفیت انار با تاکید بر افتاب سوختگی
   ◂ ابوالفضل عمارلونمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید