دانشگاه شاهد

سیدجلال طباطبایی

استاد - دکتری تغذیه گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روش های مختلف مصرف کودهای فسفره
   ◂ سید جلال طباطبایی، یاور شرفی ، میلاد پاشایی
   ✔ 1397/09/20  2018/12/11
    تغذیه گیاهان باغی


●  Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni
   ◂ سیدجلال طباطبایی، حشمت امیدی، مهدی عقیقی
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Industrial Crops and Products
PDF   

●  تاثیر منیزیم و دمای محیط ریشه بر رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک
   ◂ اذرمی، طباطبایی، چاپارزاده
   ✔ 1397/06/20  2018/09/11
    علوم و فنون کشت های گلخانه ای
PDF   

●  اثرات انتگونیستی ...
   ◂ یاور شرفی، ایت ا... رضایی ، سید جلال طباطبایی. ، مصطفی اسدی.
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  مطالعه تاثیر اسید جیبرلیک و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران
   ◂ بهدانی، امینی فرد، شاکری
   ✔ 1397/05/20  2018/08/11
     پژوهشهای تولید گیاهی - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق


●  تحریک حرکت و جذب فسفر با میدان مغناطیسی
   ◂ بلند نظر، شعبانی ب، نجفی
   ✔ 1397/02/21  2018/05/11
    Journal of Plant Nutrition


●  Interactive effects of Mg and shading on the yield, physiology and antioxidant activity in cucumber grown in hydroponics
   ◂ اذرمی، طباطبایی، چاپارزاده
   ✔ 1396/11/21  2018/02/10
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  اثر محلول پاشی اسیدهای امینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری
   ◂ پور سلطان، ارویی، طباطبایی، نعمتی
   ✔ 1396/09/30  2017/12/21
    بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق


●  اثر محلول پاشی اهن، بور و سلنیوم بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری کلرید سدیمی
   ◂ مهدی عقیقی شاهوردی کندی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    فیزیولوژی محیطی گیاهی


●  Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) responses to NaCl stress: Growth, photosynthetic pigments, diterpene glycosides and ion content in root and shoo
   ◂ مهدی عقیقی شاهوردی ، حشمت امیدی، سید جلال طباطبایی
   ✔ 1396/09/18  2017/12/09
    Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  اثر ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره های داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea
   ◂ فائزه فرخزاده، سید جلال طباطبایی، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
   ◂ یاور شرفی، نسرین ملائی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف ابیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای
   ◂ نسرین ملائی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  بهبود کارایی انتقال فسفر با استفاده از محلول فسفر مغناطیسی و قارچ میکوریزدر گیاه ریحان
   ◂ شعبانی، بلند نظر، طباطبایی، نجفی
   ✔ 1396/06/28  2017/09/19
    نخستین کنفراس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  فرمولاسیون کرم گیاهی خرفه
   ◂ حسین دهقان، سیدجلال طباطبایی و داریوش طالعی
   ✔ 1396/02/25  2017/05/15
    13th Asian Societies of Cosmetic Scientists Conference 2017
PDF   

●  اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
   ◂ مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
   ◂ مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
   ◂ مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   کتاب ها

●  تکنولوزی گلخانه، ساخت و کنترل شرایط محیطی
   ◂ طباطبایی، تاکی

پایان نامه ها

●  مطالعه ی اثر ضد قارچی عصارهی گیاهان دارویی اسپند، داتوره و گل محمدی بر کپک خاکستری Botrytis cinerea
   ◂ فایزه فرخزاده

●  اثر مواد کاهنده تعرق بر برخی صفات فیزیولوژیکی، رشدی و کیفیت انار با تاکید بر افتاب سوختگی
   ◂ ابوالفضل عمارلو

●  تاثیر شوری کلرید سدیمی(NaCl )بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه عروسک پشت پرده
   ◂ سحر کریمی نژاد

●  برخی واکنشهای رشد و فیزیولوژیکی ارقام مختلف خرما
   ◂ سید سمیع مرعشی

●  تاثیر محلول پاشی کلسیم و اسیداسکوربیک بر عارضه فیزیولوژیکی دانه سفیدی انار
   ◂ حسین دهقانی

●   تاثیر مواد ضد¬تعرق و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه توت¬فرنگی (رقم کاماروزا) در سیستم کشت هایدروپونیک
   ◂ مریم فرجی

●  تاثیر محلولپاشی گلوکز و منوپتاسیم فسفات (KH2PO4) بر عملکرد، خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم کاماروسا در سیستم هایدروپونیک
   ◂ مینا مولایی

●  بهینه‌سازی شرایط ریزازدیادی و بهبود انطباق گیاهچه توسط قارچ مایکوریزا Arbuscular mycorrhiza lدر سیبMalus domestica
   ◂ نغمه علیزاده کردستانی

●  ارزیابی رشد رویشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در تلاقی های کنترل شده پسته “P.integrrima × P.vera” رشد یافته در غلظت¬های مختلف شوری Nacl
   ◂ محسن حیدری

●  تاثیر روش پیوند، سن پایه و زخم زنی زیر محل پیوند بر گیرایی، زنده مانی و غلظت کلسیم در گردوی ایرانی (Juglans regia)
   ◂ فایزه قمری حسابینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید