دانشگاه شاهد

احسان موسوی خانقاه

استاد یار - دکتری مهندسی کامپیوتر


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  توانمندی سازی الگوریتم های عنصر مدیریت توزیع بار برای پشتیبانی از سیستم کلان مقیاس توزیع شده با حفظ سازگاری
   ◂ شیرین شهرابی، الهام ادیبی، احسان موسوی خانقاه، فایزه ملاصالحی
   ✔ 1401/03/05  2022/05/26
    International Journal of Computational Science and Engineering


●  کشف منبع سیلابی در سیستم کلان مقیاس توزیع شده: ارایه یک مدل ریاضی برای پشتیبانی عنصر مدیریت کشف منبع بدون ساختار از سیستم های کلان مقیاس توزیع شده
   ◂ احسان موسوی خانقاه، Zohreh Esmaeili Bidhendi
   ✔ 1401/02/02  2022/04/22
    Journal of Grid Computing


●  یک مدل ریاضی برای پشتیبنی از مفهوم اشتراک گذاری اقتصادی در سیستم های تجارت الکترونیک ای بی ام بی تو سی
   ◂ فاضل بذرافشان، جشمید عدالتیان شهریاری، نصرت الله شادنوش، احسان موسوی خانقاه
   ✔ 1400/09/11  2021/12/02
    International Journal of Electronic Commerce Studies


●  مدل سازی و تحلیل ارتباط بین کارکرد عنصر مدیریت توزیع بار و گستری پذیری در سیستم های محاسباتی توزیع شده
   ◂ زهره اسماعیلی بیدهندی، فایزه ملاصالحی، احسان موسوی خانقاه
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    International Journal of Computational Systems Engineering


●  یک مدل ریاضی برای جلوگیری از شکست کارکرد عنصر مدیریت کشف منبع در سیستم های کلان مقیاس توزیع شده
   ◂ الهام ادیبی، احسان موسوی خانقاه
   ✔ 1399/11/27  2021/02/15
    Peer-to-Peer Networking and Applications


●  دی تی اچ ام ام مدیریت توزیع بار کلان مقیاس: مدل مارکوف پنهان زمان گسسته برای مدیریت توزیع بار در سیستم های کلان مقیاس توزیع شده
   ◂ الفت باخیش اوف، احسان موسوی خانقاه، اراز علی اف، امیر حسین ریحانی شوکت ابادی
   ✔ 1399/02/07  2020/04/26
     Cogent Engineering


●  کشف منبع کلان مقیاس: معرفی یک چارچوب برای کشف منبع در سیستم های کلان مقیاس توزیع شده با سازگاری بالا
   ◂ الهام ادیبی، احسان موسوی خانقاه
   ✔ 1399/01/22  2020/04/10
    Cluster Computing:The Journal of Networks, Software Tools and Applications


●  یک مدل ریاضی برای تطبیق پذیری سیستم های تجارت الکترونیک ‌B2C بر نیازمندی های اجتماعی مشتریان با تاکید بر اعتقادات اسلامی
   ◂ سعید صالح رامیانی، احسان موسوی خانقاه، نصرت الله شادنوش، امیرحسین ریحانی شوکت ابادی
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    Journal of Islamic Marketing


●  A mathematical framework for managing interactive communication distortions in exascale organizations
   ◂ Saeidi Ramyani Saleh, Ehsan Mousavi Khaneghah, Nosratollah Shadnoush, Araz R Aliev
   ✔ 1397/08/18  2018/11/09
    Cogent Business & Management


●  A mathematical multi-dimensional mechanism to improve process migration efficiency in peer-to-peer computing environments
   ◂ Ehsan Mousavi Khaneghah, Reyhaneh Noorabad Ghahroodi, Amirhosein Reyhani Showkatabad
   ✔ 1397/01/08  2018/03/28
     Cogent Engineering
PDF   کتاب ها

●  سیاست گذاری علم و تکنولوژی (مبتنی بر پیش نیازهای رشد و توسعه)
   ◂ سید نصرت الله شادنوش- احسان موسوی خانقاه - سینا لاله

پایان نامه ها

●  ارائه یک راه کار سیستمی برای مدیریت رخ داد های پویا و تعاملی موثر بر عنصر محاسباتی مبدا در مدیریت کشف منبع غیرساختاریافته سیلابی
   ◂ زهره اسمعیلی بیدهندی

●  ارائه یک مکانیزم جهت بازپیکربندی پردازه های محاسباتی سراسری در زمان اجرا در سیستم های کلان مقیاس توزیع شده
   ◂ حمید غرب

●  ارایه یک چارچوب ریاضیاتی (نرم افزار سیستمی) برای تعادل بار به منظور پشتیبانی از سیستم های کلان مقیاس توزیع شده ی محاسباتی
   ◂ فایزه ملاصالحی

●  ارائه یک سازوکار سامانه ی برای کشف شکست ناپذیری منبع در سامانه های همتا به همتای توزیع شده محاسباتی
   ◂ الهام ادیبی

●  ارائه یک مکانیزم سیستمی جهت توزیع بار گسترش پذیر در سیستم های همتا به همتای توزیع شده
   ◂ شیرین شهرابی صالحی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید