دانشگاه شاهد

محسن مراتی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (13)   Download XML   Download TXT

●  the impact of canine retraction on anchorage loss in two methods of active lace back and niti closed coil spring
   ◂ Mahdi Kashani, Amir Hossein Khatibi, Mohsen Merati, Shiva Shivaei, Mojtaba Vegetables, Mohammad Reza Badiee, Tahereh Ghiyasyan
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  The effect of canine disimpaction performed with temporary anchorage devices (TADs) before comprehensive orthodontic treatment to avoid root resorption of adjacent teeth
   ◂ Mohsen Merati
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    ِDental Press Journal of Orthodontics


●  فورس اراپشن کانین های نهفته پااتالی با مینی اسکرو
   ◂ محسن مراتی
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    Journal of Clinical Orthodontics
PDF   

●  In?vitro evaluation of an experimental method for bonding of orthodontic brackets with self?adhesive resin cements
   ◂ Mohsen Merati
   ✔ 1393/03/11  2014/06/01
    European Journal of General Dentistry
PDF   

●  DNA Damage in Oral Mucosa Cells of Patients with Fixed Orthodontic Appliances
   ◂ Mohsen Merati
   ✔ 1392/07/09  2013/10/01
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Features
   ◂ Mohsen Merati
   ✔ 1391/07/10  2012/10/01
    Journal of Dental Materials and Techniques
PDF   

●  دانسیته ماست سل در کندروسارکوم
   ◂ محسن مراتی
   ✔ 1390/11/12  2012/02/01
    Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
PDF   

●  Accuracy of Fine Needle Aspiration (FNA) in Diagnosis of Major Salivary Gland Tumors
   ◂ Sied Ziaodin Madani, Noushin Jalayernad, Mohsen Merati, Hedieh Haghshenas, Mahdi Ashoori
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    Research Journal of Medical Sciences
PDF   

●  اثر دستگاه های متحرک ارتودنسی بر شیوع کاندیدا البیکنس دهانی در کودکان
   ◂ محسن مراتی
   ✔ 1389/07/01  2010/09/23
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
PDF   

●  بررسی استحکام پیوند برشی سه سمان رزینی خودباند شونده به عاج دندان
   ◂ محسن مراتی
   ✔ 1388/10/11  2010/01/01
    Indian Journal of Dental Research
PDF   کتاب ها

●  اشنایی مقدماتی با ارتودنسی

●  وسایل دندانپزشکی 3

●  وسایل دندانپزشکی 2

●  وسایل دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  بررسی استحکام برشی سمان های رزینی خودباندشونده جهت چسباندن براکت های ارتودنسی
   ◂ میثم حقیقت

●  بررسی رابطه میان سن تقویمی و سن اسکلتی از روی مهره های گردنی در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیولوژی در شهر تهران از سال 88
   ◂ مهسا حاجی باقری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید