دانشگاه شاهد

مصطفی اسماعیلی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : بیماری های دهان و تشخیص
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  Amelanotic Primary Malignant Melanoma of the Maxilla: A Case Report
   ◂ Mostafa Esmaeili, Azam Hosseini
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    Journal of Archives in Military Medicine


●  اثر پیلوکارپین و Bromhexine در بهبود خشکی دهان ناشی از رادیوتراپی
   ◂ فرید عباسی، ساره فرهادی، مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1392/01/12  2013/04/01
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

●  Severe rotational drift of an impacted third molar: A case report
   ◂ Ehsan Abouei Mehrizi, Mostafa Esmaeili, Gholamreza Eslami Amirabadi, Mohammadamin Narimani
   ✔ 1389/06/02  2010/08/24
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

●  Multi Vesicular Osseous Hydatid Disease of the Mandible- A Case Report
   ◂ H Shahoon, M Esmaeili, I Mobedi, M Nematollahi
   ✔ 1388/10/21  2010/01/11
    Iranian Journal of Parasitology
PDF   

●  Odontogenic fibromyxoma and odontogenic cyst in an eight-year-old boy: Three-year follow-up
   ◂ Hossein Shahoon, Mostafa Esmaeili, Maryam Nikhalat, Ensie Farokhi
   ✔ 1388/06/01  2009/08/23
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

●  Eight-year Follow-up of Malignant Fibrous Histiocytoma (Undifferentiated High-grade Pleomorphic Sarcoma) of the Maxilla: Case Report and Review of the Literature
   ◂ Hossein Shahoon, Mostafa Esmaeili, Mahsa Nematollahi
   ✔ 1387/11/25  2009/02/13
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

●  Effect of low level He-Ne laser irradiation on the gene expression of IL-1?, TNF-?, IFN-?, TGF-?, bFGF and PDGF in rat’s gingiva
   ◂ Seyed Mohammadreza Safavi, Bahram Kazemi, Mostafa Esmaeili, Alireza Fallah, Alireza Modarresi, Maziar Mir
   ✔ 1387/06/15  2008/09/05
    Lasers in Medical Science
PDF   

مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  Malignant transformation potential of oral lichen planus; Review and update
   ◂ Mostafa Esmaeili, Zahra Amuzad Khalili
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
PDF   

●  تجویز مسکن های رایج و کورتونها، اری یا نه؟
   ◂ مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1394/10/30  2016/01/20
    هشتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح
PDF   

●  مروری بر اتیولوژی و درمانهای نوین سندرم سوزش دهان
   ◂ مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1393/02/19  2014/05/09
    پنجاه و چهارمین همایش بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  به روز شده ترین اصول راهنمای CDC در کنترل عفونت
   ◂ مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1392/07/19  2013/10/11
    هفتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح
PDF   

●  چالشها و راهکارهای تشخیصی ژنژیویت دسکواماتیو
   ◂ مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1392/07/17  2013/10/09
    هفتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح
PDF   

●  کلرهگزیدین، اولین خط درمان برای واکنش لیکنوییدی تماسی مرتبط با ونیرهای کامپوزیتی دندانهای قدامی
   ◂ مصطفی اسماعیلی، لیلا رجایی بهبهانی، فرید عباسی
   ✔ 1389/08/14  2010/11/05
    دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
PDF   

●  درمان کلینیکی هیپومینرالیزاسیون مولر-اینسایزور
   ◂ لیلا رجایی بهبهانی، مصطفی اسماعیلی، فرید عباسی
   ✔ 1389/08/14  2010/11/05
    دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
PDF   

●  Photodynamic disinfection یک الترناتیو درمانی در بیماریهای پریودنتال
   ◂ مصطفی اسماعیلی، ابوالفضل باقری
   ✔ 1389/03/28  2010/06/18
    اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی
PDF   

●  تدابیر دندانپزشکی بیماران مبتلا به انفلوانزای نوع H1N1) A)
   ◂ پژمان بکیانیان وزیری، مصطفی اسماعیلی
   ✔ 1389/02/24  2010/05/14
    پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   

●  ارزیابی اپیدمیولوژیک دسکواماتیو ژینژیوایتیس: بررسی 46 بیمار
   ◂ مصطفی اسماعیلی، لیلا رجایی بهبهانی
   ✔ 1389/02/24  2010/05/14
    پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی ریزش HSV-1 در بزاق بیماران مبتلا به دردهای مزمن دهانی صورتی و افراد سالم
   ◂ مریم حیدری

●  بررسی ارتباط بین میزان استعمال سیگار با PH و سطوح DMFT
   ◂ محمدرضا گل محمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید