دانشگاه شاهد

زکریا واعظی

استاد یار - دکتری مهندسی عمران-سازه


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212108
پیوندها :
 

علایق پژوهشی

·         دینامیک سازه ها
·         ارتعاشات تصادفی
·         کنترل سازه­ ها
·         ارتعاشات غیرخطی
·         سازه­های با مصالح بنایی و میانقابی
·         تحلیل ریسک و خطرلرزه ­ای

دروس

ریاضیات مهندسی پیشرفته 
لرزه شناسی و مهندسی زلزله
زبان تخصصی مهندسی عمران 
اشنایی با مقررات ملی ساختمان
مبانی مهندسی زلزله و باد
 طراحی سازه های بتن ارمه 1 و2
سازه های بتن ارمه پیشرفته

سوابق تحصیلی

1388- 1395        تحصیل در مقطع دکترای مهندسی عمرانگرایش سازه- زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 1386- 1388       تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله

1381-1386         تحصیل در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی

1381-1386         تحصیل در رشته مهندسی نفت ( مخازن) دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی در قالب طرح دو رشته­ای ویژه دانشجویان دارای شرایط استعداد درخشان با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعت نفت

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

●  یک مدل چند قله ای برای شبیه سازی حرکات زمین بر اساس خصوصیات حوزه زمانی
   ◂ سید محمد جواد هاشمی، فیاض رحیم زاده روفویی، زکریا واعظی
   ✔ 1397/07/13  2018/10/05
    Journal of Earthquake Engineering


●  تحلیل اغتشاش غیر خطی سازه نگهدارنده یک مخزن مایع استوانه ای تحت تحریک افقی
   ◂ زکریا واعظی، فیاض رحیم زاده روفویی، نادر خواجه احمد عطاری
   ✔ 1397/07/13  2018/10/05
    Journal of Vibration and Control


●  در باره خصوصیات تکاملی رکوردهای زلزله تولید شده به وسیله سیستم های خطی متغیر با زمان
   ◂ Z. Waezi and F.R. Rofooei
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  مدل تصادفی ناایستا برای شبیه سازی حرکت زمین بر مبنای عبور از صفر مرتبه بالای سیستم های خطی متغیر با زمان
   ◂ Zakariya Waezi, Fayaz R. Rofooei
   ✔ 1395/10/25  2017/01/14
    Journal of Earthquake Engineering


●  فرمولاسیون تغییراتی بر روی گرمایش ژول در میکروجریان های الکترواسمزی و تحت فشار
   ◂ Arman Sadeghi , Mohammad Hassan Saidi , Zakariya Waezi, Suman Chakraborty
   ✔ 1391/10/14  2013/01/03
    International Journal of Heat and Mass Transfer
PDF   

کتاب ها

●  دستورالعمل مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
   ◂ دکتر فیاض رحیم زاده، دکتر نادر خواجه احمد عطاری، مهندس هادی کنارنگی، دکتر هیمن حجت جلالی،مهندس محمدرضا میرجلیلی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید