دانشگاه شاهد

زکریا واعظی

استاد یار - دکتری مهندسی عمران-سازه


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212108
پیوندها :
 

علایق پژوهشی

·         دینامیک سازه ها
·         ارتعاشات تصادفی
·         کنترل سازه­ ها
·         ارتعاشات غیرخطی
·         سازه­های با مصالح بنایی و میانقابی
·         تحلیل ریسک و خطرلرزه ­ای

دروس

لرزه شناسی و مهندسی زلزله
زبان تخصصی مهندسی عمران 
مبانی مهندسی زلزله و باد
 طراحی سازه های بتن ارمه 1 و2
سازه های بتن ارمه پیشرفته

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  یک روش نیمه تحلیلی برای تخمین طیف پلسخ رکوردهای مصنوعی دارای طیف توان تکاملی
   ◂ محمد امین رئوف، زکریا واعظی
   ✔ 1400/02/28  2021/05/18
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  اثرات استفاده از میراگر اصطکاکی سطح قوسی بر روی احتمال فروریزش ناشی از زلزله های پالس مانند
   ◂ سارا بالزده، زکریا واعظی
   ✔ 1400/02/06  2021/04/26
    European Journal of Environmental and Civil Engineering


●  شبییه سازی تصادفی مولفه های قائم زلزله حرکات زمین نزدیک گسل فاقد پالس
   ◂ محمد جواد هاشمی، زکریا واعظی
   ✔ 1399/09/13  2020/12/03
    Journal of Earthquake Engineering


●  ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی چند طبقه دارای مکانیزم طبقه نرم مجهز به مهاربند مورب شکاف دار (GIB)
   ◂ امیر عباس شاه صاحبی، جواد هاشمی، زکریا واعظی
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    Structures


●  بررسی ازمایشگاهی عملکرد لرزه ای ستون های بتن ارمه مستطیلی در برابر بارگذاری چرخه ای خمشی-پیچشی
   ◂ زکریا واعظی، ناهید عطارچیان، نادر خواجه احمد عطاری
   ✔ 1399/06/17  2020/09/07
    Journal of Earthquake Engineering


●  پاسخ دینامیکی غیر خطی یک تیر اویلر برنولی تحت جرم و فنر متحرک و با تغییر شکل های بزرگ
   ◂ امیر جهانگیری، نادر خواجه احمد عطاری، علی نیکخو، زکریا واعظی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    Archive of Applied Mechanics


●  کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله های نزدیک گسل با استفاده از اندرکنش سیال-سازه مخازن سیال استوانه ای
   ◂ زکریا واعظی، نادر خواجه احمد عطاری، فیاض رحیم زاده روفوئی
   ✔ 1398/07/02  2019/09/24
    European Journal of Environmental and Civil Engineering


●  یک مدل چند قله ای برای شبیه سازی حرکات زمین بر اساس خصوصیات حوزه زمانی
   ◂ سید محمد جواد هاشمی، فیاض رحیم زاده روفویی، زکریا واعظی
   ✔ 1397/07/13  2018/10/05
    Journal of Earthquake Engineering


●  On nonlinear perturbation analysis of a structure carrying a circular cylindrical liquid tank under horizontal excitation
   ◂ N. K. A. Attari, F. R. Rofooei, Z. Waezi
   ✔ 1397/07/13  2018/10/05
    Journal of Vibration and Control


●  On the Evolutionary Characteristics of the Acceleration Records Generated From Linear Time-Variant Systems
   ◂ Zakariya Waezi, Fayaz R. Rofooei
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   مقالات کنفرانسی (5)   Download XML   Download TXT

●  یک روش تحلیلی برای ارزیابی طیف پاسخ زلزله های مصنوعی دارای طیف تکاملی
   ◂ زکریا واعظی، محمد امین
   ✔ 1398/08/20  2019/11/11
    هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
PDF   

●  ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن ارمه دارای یک یا دو طبقه نرم مقاوم سازی شده با مهاربند شکاف دار اریب
   ◂ امیر عباس شاه صاحبی، زکریا واعظی
   ✔ 1398/08/20  2019/11/11
    هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
PDF   

●  اثرات استفاده از میراگر سطح-قوسی در کاهش احتمال فروریزش سازه ها بر اثر جهت پذیری پیش رونده
   ◂ سارا بال زده، زکریا واعظی
   ✔ 1398/06/23  2019/09/14
    هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
PDF   

●  یک مدل ریاضی برای تولید بخش بدون پالس زلزله های نزدیک گسل
   ◂ فیاض رحیم زاده روفوئی، ZakariyaWaezi، Nader K. A. Attari
   ✔ 1390/02/21  2011/05/11
    ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
PDF   

●  تولید مدل ریاضی برای بخش بدون پالس زلزله ها نزدیک گسل برای شبیه سازی حوزه زمانی ان ها
   ◂ زکریا واعظی، فیاض رحیم زاده روفوئی، Nader K. A. Attari
   ✔ 1390/02/18  2011/05/08
    نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
PDF   

کتاب ها

●  دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌ها
   ◂ دکتر فیاض رحیم زاده، دکتر نادر عطاری، دکتر هیمن حجت جلالی، دکتر زکریا واعظی، مهندس هادی کنارنگی

●  دستورالعمل مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
   ◂ دکتر فیاض رحیم زاده، دکتر نادر خواجه احمد عطاری، مهندس هادی کنارنگی، دکتر هیمن حجت جلالی،مهندس محمدرضا میرجلیلی

پایان نامه ها

●  بهینه¬سازی ضریب رفتار قاب¬های فولادی دارای مهاربند
   ◂ نریمان عباس نژاد

●  بررسی برخی مسائل سازه‌ای ساخت به روش بالا به پایین
   ◂ محمد ملکی

●  بررسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌ارمه دارای طبقات نرم بهسازی شده با سیستم GIB
   ◂ سیدامیرعباس شاه صاحبی

●  تولید رکورهای مصنوعی شتاب زمین به روش تصادفی برای حرکات دارای پالس جهت پذیری پیش¬رونده
   ◂ امیرحسین دلاور

●  اثر استفاده از میراگرهای اصطکاکی با سطح قوسی در کاهش احتمال فروریزش ناشی از جهت پذیری پیش رونده
   ◂ سارا بال زده

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید