دانشگاه شاهد

محسن دیبایی صابر

استاد یار - دکتری برنامه ریزی درسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

●  رابطه عدالت اموزشی ادارک شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان
   ◂ محسن دیبایی صابر، میرعرب رضی
   ✔ 1398/01/01  2019/03/21
    مدیریت فرهنگ سازمانی -فرهنگ مدیریت سابق
PDF   

●  تحلیل رابطه هوش معنوی و تعهد حرفه ای معلمان دوره متوسطه شهر قم
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/07/01  2018/09/23
    فصلنامه توسعه حرفه ای معلم
PDF   

●  پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان بر اساس هوش فرهنگی و مدیریت تعارض
   ◂ محسن دیبایی صابر، رضا میرعرب رضی
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    مدیریت فرهنگ سازمانی -فرهنگ مدیریت سابق
PDF   

●  تبیین مولفه های شایستگی حرفه ای معلمان و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش و پرورش ایران
   ◂ محسن دیبایی صابر، عفت عباسی،کوروش فتحی واجارگاه،سعید صفاثی موحد
   ✔ 1395/07/13  2016/10/04
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  بررسی رابطه شایستگی های حرفه ای با احساس خودکارامدی معلمان دوره ابتدایی(مورد مطالعه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان محموداباد)
   ◂ رضا میرعرب رضی، محسن دیبایی صابر
   ✔ 1395/07/10  2016/10/01
    پژوهش های روانشناختی در مدیریت
PDF   

مقالات کنفرانسی (17)   Download XML   Download TXT

●  تبیین شاخص های تحول اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و نقش ان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تحلیل رابطه باورهای دینی معلمان با شکل گیری سبک زندگی اسلامی دانش اموزان دوره متوسطه
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  شناسایی مختصات کتاب اموزشی مطلوب برای دوره پیش دبستان
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    شانزدهمین همایش ملی برنامه درسی ایران
PDF   

●  تبیین عناصر نه گانه برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره پیش دبستانی با نظر به ارائ تربیتی کمینوس
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    شانزدهمین همایش ملی برنامه درسی ایران
PDF   

●  تحلیل رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی)
   ◂ محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    همایش ملی سر مایه اجتماعی و امنیت
PDF   

●  تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
   ◂ محسن دیبایی صابر، مصطفی عزیزی شمامی، حاتم فرجی ده سرخی
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
PDF   

●  بررسی تحلیل ضرورت و ماهیت میان رشته ای بودن برنامه های درسی در نظام تربیت معلم
   ◂  محسن دیبایی صابر، سولماز نورابادی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
PDF   

●  بررسی تطبیقی شایستگی حرفه ای معلمان در نظام تربیت معلم در کشورهای ژاپن، المان و ایران
   ◂ سولماز نورابادی، محسن دیبایی صابر
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
PDF   

●  تحقق دانشگاه کارافرین؛ حلقه مفقوده در سیاست گذاری نظام اموزشی عالی کشور
   ◂ محسن دیبایی صابر، سولماز نورابادی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    اولین همایش سیاستگذاری در اموزش عالی
PDF   

●  تبیین مولفه‌های حقوق بشر و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش و پرورش ایران
   ◂ محسن دیبایی صابر- سولماز نورابادی
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
     پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی
PDF   پایان نامه ها

●  شناسایی و اولویت بندی مولفه های شایستگی حرفه ای دبیران متوسطه دوم از دیدگاه دبیران و دانش اموزان
   ◂ مریم دریانوش

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید