دانشگاه شاهد

مهدی رجحانی

استاد یار - دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق : 312
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212063
پیوندها :
 

علایق پژوهشی

·       کاربرد فن اوریهای نوین در مهندسی ژئوتکنیک

·       مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک

·       بهسازی خاک و روش‌های گودبرداری

·       مدیریت پروژه

سوابق تحصیلی

 

1384-1391                     دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک

1382-1384                      کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک             

1378-1382                      کارشناسی مهندسی عمران - عمران دانشگاه تهران


1386     دوره فشرده MBA - مرکز اموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران


دروس

·       مکانیک خاک

·       مکانیک خاک پیشرفته

·       بهسازی خاک

·       مصالح ساختمانی

·       مدیریت پروژه

·       اصول متره و براورد

·       کارافرینی


مقالات کنفرانسی (17)   Download XML   Download TXT

●  بررسی عددی فشارجانبی خاک در روش ساخت بالا به پایین
   ◂ محمد جواد صادقی، مهدی رجحانی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  طراحی بهینه پیش بارگذاری همراه با زهکش های قائم با روش برنامه ریزی درجه دوم
   ◂ ابوالفضل امینی، علیرضا حبیبی، مهدی رجحانی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    ششمین کنگره ملی عمران ، معماری و توسعه شهری
PDF   

●  بررسی نگاه اسلام به مقوله ثروت و نقش ان در تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ مهدی رجحانی، محمد مهدی فرجیان
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بررسی چرایی ایجاد و علل گسترش ترکهای عمیق در زمین تحت الگوی منظم مطالعه موردی: منطقه مرزی مهران
   ◂ حمید رضا الهی - شهام اتش بند
   ✔ 1395/08/25  2016/11/15
    پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک
PDF   

●  کاوشهای ژیوتکنیکی کمهزینه و سریع بکارگیری شده در پروژه بنادر چندمنظوره مطالعات موردی: پروژههای بوطاهری، حشم و بوالخیر
   ◂  اکبر چشمی - محمدمهدی معصومی - رضا حسینی
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی


●  کارامدی راهکارهای مختلف کاهش فرورفت موجشکن تودهسنگی در بسترهای سست مطالعات موردی: پروژههای تپهرشادت، بوالخیر و شاهعبدالله
   ◂ محمدمهدی معصومی- روح الله امیرابادی امیرابادی
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی


●  بررسی نقش مخازن راهبردی نفت و گاز در تحقق اقتصاد مقاومتی
   ◂ محمد مهدی فرجیان
   ✔ 1393/02/30  2014/05/20
    اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز


●  روشهای تامین مالی پروژه های ذخیره سازی نفت مطالعه موردی: تجارب کشور امریکا
   ◂ محمد مهدی فرجیان
   ✔ 1393/02/30  2014/05/20
    اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز


●  تکنیک جدید علاج بخشی برای لوله ای مدفون تحت تغییرشکلهای ماندگار زمین
   ◂ Moradi M., Galandarzadeh A., Rojhani M.
   ✔ 1392/06/12  2013/09/03
    Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
PDF   

●  شناسایی، بررسی و تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی معادن سنگ حاشیه سواحل جنوبی ایران جهت احداث موج شکن
   ◂  وحید هادی پور - محمدمهدی معصومی - عبدالرحیم ذوالانوار
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید