دانشگاه شاهد

علیرضا حبیبی

استاد - دکتری مهندسی عمران


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (57)   Download XML   Download TXT

●  An approximate method for determining the behavior factor of RCMRFs with vertical irregularity
   ◂ Mehdi Izadpanah, Mohsen Ghasem Fam, Alireza Habibi
   ✔ 1400/07/06  2021/09/28
    Computers and Concrete


●  A new procedure for post-buckling analysis of plane trusses using genetic algorithm
   ◂ Alireza Habibi, Shaahin Bidmeshki
   ✔ 1400/06/24  2021/09/15
    Steel and Composite Structures


●  Optimum design of concrete gravity dams using sequential quadratic programming algorithm
   ◂ Alireza Habibi, Sajad Zarei, Nima Khaledy
   ✔ 1399/12/11  2021/03/01
    Dams and Reservoirs


●  New explicit formulas for optimum design of concrete gravity dams
   ◂ Alireza Habibi, Sajad Zarei, Nima Khaledy
   ✔ 1399/11/23  2021/02/11
    Computers and Concrete


●  Evaluation of mathematical models for prediction of slump, compressive strength and durability of concrete with limestone powder
   ◂ Aryan Bazrafkan, Arash Sayari, Alireza Habibi
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    Advances in Concrete Construction


●  Experimental study on mechanical properties of concrete with marble dust
   ◂ Aryan Bazrafkan, Alireza Habibi, Arash Sayari
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    Cement, Wapno, Beton


●  Optimum design of shape and size of truss structures via a new approximation method
   ◂ Hosein Ahmadvand, Alireza Habibi
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    Structural Engineering and Mechanics


●  A new second-order approximation method for optimum design of structures
   ◂ Hosein Ahmadvand, Alireza Habibi
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    Australian Journal of Civil Engineering


●  Practical relations to quantify the amount of damage of SWRCFs using pushover analysis
   ◂ Mohammad Samadi, Mehdi Izadpanah, Alireza Habibi
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    Advances in Concrete Construction


●  Minimum cost design of RCMRFs based on consistent approximation method
   ◂ Hasan Rostami, Alireza Habibi, Mobin Shahriari
   ✔ 1399/02/12  2020/05/01
    Computers and Concrete
مقالات کنفرانسی (53)   Download XML   Download TXT

●  بهینه سازی توپولوژی خرپاها با روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی
   ◂ محمدرضا صدر، علیرضا حبیبی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    دومین کنفرانس عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
PDF   

●  طراحی بهینه پیش بارگذاری همراه با زهکش های قائم با روش برنامه ریزی درجه دوم
   ◂ ابوالفضل امینی، علیرضا حبیبی، مهدی رجحانی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    ششمین کنگره ملی عمران ، معماری و توسعه شهری
PDF   

●  طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ سینا فاخرمند، علیرضا حبیبی، علی درخشانی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  Behavior Factor of RCMRFs Based on Incremental Dynamic Analysis
   ◂ Reza Gholami
   ✔ 1396/11/28  2018/02/17
    International Conference on Structural Engineering
PDF   

●  بررسی عددی تاثیر مدلهای مختلف رفتاری بر توزیع تنش و کرنش در اطراف تونل با استفاده ازروش تفاضل محدود
   ◂ سیدمهدی سیدکلبادی، اعظم انتظاری هرسینی، مسعود حشمتی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/11/07  2017/01/26
    چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
PDF   

●  طراحی بهینه تیر بتن مسلح با مقطع T شکل با برنامه ریزی درجه دوم
   ◂ سمیه ابراهیمی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/07/15  2016/10/06
    هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
PDF   

●  طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا با استفاده ازاصول بهینه سازی و نتایج ازمایشگاهی
   ◂ سروش فتحی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
PDF   

●  تعیین عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی با روش طیف ظرفیت
   ◂ کیوان اسدی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/03/07  2016/05/27
    کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  تحلیل غیرخطی سازه های خرپایی با استفاده از رویکرد لاگرانژی
   ◂ مجید زنگنه فر، علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه
   ✔ 1395/03/07  2016/05/27
    کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
PDF   

●  بررسی نحوه توزیع نیروهای مهاربندها در سیستم دوگانه قاب خمشی و بادبند ضربدری
   ◂ علیرضا حبیبی، علی ملکی
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تقریب سازگار مرتبه دوم برای بهینه‌سازی سازه‌ها
   ◂ حسین احمدوند

●  بهینه¬سازی ضریب رفتار قاب¬های فولادی دارای مهاربند
   ◂ نریمان عباس نژاد

●  بهینه¬سازی توپولوژی خرپا با روش تقریب سازگار
   ◂ محمدرضا صدر

●  پیشنهاد یک مدل ریاضی برای مقاومت و اسلامپ بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا
   ◂ میثم ملازاده

●  عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه
   ◂ سوران زوراسنا

●  اثر محصور شدگی بتن بر ضریب رفتار قاب های بتن مسلح با دیوار برشی
   ◂ یاسر رحمانی

●  یک مدل پلاستیسیته جدید برای المان تیر-ستون جهت در نظر گرفتن اثر بارهای جانبی و ثقلی
   ◂ مهدی ایزدپناه

●  ارزیابی ایین نامه زلزله ایران برای تامین عملکرد ایمنی جانی قاب های بتن مسلح با دیوار برشی
   ◂ ارمان احمدی

●  ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع طراحی شده بر اساس ایین نامه زلزله ایران
   ◂ میثم واحد

●  بهینه¬سازی شکل خرپا با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
   ◂ سعید جعفری متیننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید