دانشگاه شاهد

علیرضا حبیبی

دانشیار - دکتری مهندسی عمران


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (42)   Download XML   Download TXT

●  An Optimized Approach for Tracing Pre- and Post-Buckling Equilibrium Paths of Space Trusses
   ◂ شاهین بیدمشکی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1397/10/21  2019/01/11
    International Journal of Structural Stability and Dynamics


●  A Comparison between different techniques for optimum design of
   ◂ پرهام معمارزاده، علیرضا حبیبی، نیما خالدی
   ✔ 1397/04/19  2018/07/10
    Latin American Journal of Solids and Structures


●  Evaluation of Seismic performance of RC setback frames
   ◂ کیوان اسدی، میثم واحد
   ✔ 1397/03/11  2018/06/01
    Structural Engineering and Mechanics


●  بهینه سازی طرح اختلاط بتن سنگین براساس نتایج ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا حبیبی، یاسر ، سرکوت
   ✔ 1397/03/09  2018/05/30
    مهندسی عمران مدرس- فنی و مهندسی مدرس سابق


●  MINIMUM WEIGHT AND DRIFT DESIGN OF STEEL MOMENTFRAMES SUBJECTED TO BLAST
   ◂ پرهام معمارزاده، علیرضا حبیبی، نیما خالدی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
     International Journal of Optimization in Civil Engineering


●  Evaluating the accuracy of a new nonlinear reinforced concretebeam-column element comprising joint flexibility
   ◂ علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه
   ✔ 1397/01/15  2018/04/04
    Earthquake and Structures


●  New Spread Plasticity Model for Reinforced Concrete Structural Elements Accounting for Both Gravity and Lateral Load Effects
   ◂ Mehdi Izadpanah, Ali Reza Habibi
   ✔ 1396/12/03  2018/02/22
    Journal of Structural Engineering


●  Development of an optimum mix design method for self-compacting concrete based on experimental results
   ◂ Alireza Habibi, Jian Ghomashi
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    Construction and Building Materials


●  ارایه ی رابطه ی بین پارامترهای لرزه ای حرکت زمین با تغییرمکان هدف سازه
   ◂ علیرضا حبیبی، احسان جامی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    مهندسی عمران مدرس- فنی و مهندسی مدرس سابق


●  یک روش دوگانه برای تحلیل غیرخطی هندسی سازه های خرپایی دوبعدی
   ◂ AliReza Habibi, Shaahin Bidmeshki
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    Steel and Composite Structures
مقالات کنفرانسی (52)   Download XML   Download TXT

●  طراحی بهینه پیش بارگذاری همراه با زهکش های قائم با روش برنامه ریزی درجه دوم
   ◂ ابوالفضل امینی، علیرضا حبیبی، مهدی رجحانی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    ششمین کنگره ملی عمران ، معماری و توسعه شهری
PDF   

●  طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ علی درخشانی، علیرضا حبیبی، سینا فاخرمند
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
     (11ICCE) 11th international congress on civil engineering
PDF   

●  Behavior Factor of RCMRFs Based on Incremental Dynamic Analysis
   ◂ رضا غلامی
   ✔ 1396/11/28  2018/02/17
    International Conference on Structural Engineering
PDF   

●  بررسی عددی تاثیر مدلهای مختلف رفتاری بر توزیع تنش و کرنش در اطراف تونل با استفاده ازروش تفاضل محدود
   ◂ سیدمهدی سیدکلبادی، اعظم انتظاری هرسینی، مسعود حشمتی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/11/07  2017/01/26
    چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
PDF   

●  طراحی بهینه تیر بتن مسلح با مقطع T شکل با برنامه ریزی درجه دوم
   ◂ سمیه ابراهیمی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/07/15  2016/10/06
    هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
PDF   

●  طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا با استفاده ازاصول بهینه سازی و نتایج ازمایشگاهی
   ◂ سروش فتحی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
PDF   

●  تعیین عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی با روش طیف ظرفیت
   ◂ کیوان اسدی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1395/03/07  2016/05/27
    کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  تحلیل غیرخطی سازه های خرپایی با استفاده از رویکرد لاگرانژی
   ◂ مجید زنگنه فر، علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه
   ✔ 1395/03/07  2016/05/27
    کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
PDF   

●  بررسی نحوه توزیع نیروهای مهاربندها در سیستم دوگانه قاب خمشی و بادبند ضربدری
   ◂ علیرضا حبیبی، علی ملکی
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
PDF   

●  ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت در تعیین عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم
   ◂ کیوان اسدی، علیرضا حبیبی
   ✔ 1394/07/15  2015/10/07
    هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
PDF   پایان نامه ها

●  پیشنهاد یک مدل ریاضی برای مقاومت و اسلامپ بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا
   ◂ میثم ملازاده

●  عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه
   ◂ سوران زوراسنا

●  اثر محصور شدگی بتن بر ضریب رفتار قاب های بتن مسلح با دیوار برشی
   ◂ یاسر رحمانی

●  تحلیل مدل STM اتصالات بتنی تحت بارهای دوره ای
   ◂ ساسان عبدالکریمی

●  یک مدل پلاستیسیته جدید برای المان تیر-ستون جهت در نظر گرفتن اثر بارهای جانبی و ثقلی
   ◂ مهدی ایزدپناه

●  ارزیابی ایین نامه زلزله ایران برای تامین عملکرد ایمنی جانی قاب های بتن مسلح با دیوار برشی
   ◂ ارمان احمدی

●  ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح نامنظم در ارتفاع طراحی شده بر اساس ایین نامه زلزله ایران
   ◂ میثم واحد

●  بهینه¬سازی شکل خرپا با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
   ◂ سعید جعفری متین

●  یک روش جدید برای طرح اختلاط بهینه ی بتن با مقاومت بالا بر اساس نتایج ازمایشگاهی
   ◂ امجد جلالی

●  تحلیل خسارت قاب های خمشی بتن مسلح دارای دیوار برشی با استفاده از روش بار افزون
   ◂ محمد صمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید