دانشگاه شاهد

فاطمه کشاورز کوهجردی

استاد یار - دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق : 301
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212251
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  همبندی همیلتونی گراف‌های ابرتوری الفبایی
   ◂ هانگ، فاطمه کشاورز کوهجردی، لین ، چن
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    IAENG International Journal of Applied Mathematics
PDF   

●  طولانی ترین مسیر ها در گراف توری L-شکل
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی، علیرضا باقری
   ✔ 1397/01/30  2018/04/19
    Optimization Methods and Software


●  مسیر همیلتونی در گراف های توری مستطیلی حفره دار با اندازه زوج
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی و علیرضا باقری
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    Theoretical Computer Science


●  مسیر همیلتونی در گراف های توری مستطیلی حفره دار با اندازه فرد
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی و علیرضا باقری
   ✔ 1395/12/05  2017/02/23
    The Journal of Supercomputing


●  مسیر همیلتونی در گراف های توری L-شکل
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی و علیرضا باقری
   ✔ 1395/01/09  2016/03/28
    Theoretical Computer Science


●  الگوریتم موازی کارا برای مساله طولانی ترین مسیر در مش ها
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی و علیرضا باقری
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    The Journal of Supercomputing
PDF   

●  مسیرهای همیلتونی در کلاس هایی از گراف های توری
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی و علیرضا باقری
   ✔ 1390/11/21  2012/02/10
    Journal of Applied Mathematics
PDF   

●  الگوریتم زمان خطی برای مساله طولانی ترین مسیر در گراف های توری مستطیلی
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی- علیرضا باقری- اصغر اصغریان
   ✔ 1390/11/12  2012/02/01
    Discrete Applied Mathematics
PDF   

کتاب ها

●  مسایل حل شده در طراحی الگوریتم
   ◂ علیرضا باقری و فاطمه کشاورز کوهجردی

●  مفاهیم پیشرفته در مهندسی نرم افزار
   ◂ ناصر مدیری و فاطمه کشاورز کوهجردی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید