دانشگاه شاهد

فاطمه کشاورز کوهجردی

استاد یار - دکتری مهندسی کامپیوتر


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق : 301
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212251
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  پویش افلاین محیط مستطیلی با یک حفره مستطیلی
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi
   ✔ 1400/07/19  2021/10/11
    Optimization Methods and Software


●  تعبیه ارایه های خطی با طول بیشینه در مش‌های O-شکل
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    The Journal of Supercomputing


●  طولانی ترین مسیر و مسیر همیلتونی در گراف های ابرتوری L-شکل
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی، هانگ
   ✔ 1399/05/25  2020/08/15
    IAENG International Journal of Computer Science


●  الگوریتم‌های زمان خطی برای پیدا کردن (s,t)-مسیر همیلتونی و طولانی ترین مسیر در گراف های توری C-شکل
   ◂ فاطمه کشاورز کوهجردی، علیرضا باقری
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
    Discrete Optimization


●  همبندی همیلتونی گراف‌های ابرتوری الفبایی
   ◂ هانگ، فاطمه کشاورز کوهجردی، لین، چن
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    IAENG International Journal of Applied Mathematics
PDF   

●  Longest (s, t)-paths in L-shaped grid graphs
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi, Alireza Bagheri
   ✔ 1397/01/30  2018/04/19
    Optimization Methods and Software


●  مسیر همیلتونی در گراف های توری مستطیلی حفره دار با اندازه زوج
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi، Alireza Bagheri
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    Theoretical Computer Science


●  A linear-time algorithm for finding Hamiltonian (s, t)-paths in odd-sized rectangular grid graphs with a rectangular hole
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi, Alireza Bagheri
   ✔ 1395/12/05  2017/02/23
    The Journal of Supercomputing


●  مسیر همیلتونی در گراف های توری L-شکل
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi، Alireza Bagheri
   ✔ 1395/01/09  2016/03/28
    Theoretical Computer Science


●  An efficient parallel algorithm for the longest path problem in meshes
   ◂ Fatemeh Keshavarz-Kohjerdi, Alireza Bagheri
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    The Journal of Supercomputing
PDF   کتاب ها

●  مسایل حل شده در طراحی الگوریتم
   ◂ علیرضا باقری و فاطمه کشاورز کوهجردی

●  مفاهیم پیشرفته در مهندسی نرم افزار
   ◂ ناصر مدیری و فاطمه کشاورز کوهجردی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید