دانشگاه شاهد

حنان لهراسبی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  Improved RSSD-Based Source Localization With Unknown Sensor Position Errors
   ◂ T. Aaron Gulliver, Hannan Lohrasbipeydeh
   ✔ 1400/03/18  2021/06/08
    IEEE Wireless Communications Letters


●  Robust Recursive RSSD Based Source Localization in Gaussian Mixture Channels
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, T. Aaron Gulliver
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    IEEE Communications Letters


●  Unknown RSSD-Based Localization CRLB Analysis With Semidefinite Programming
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, T. Aaron Gulliver
   ✔ 1398/02/26  2019/05/16
    IEEE Transactions on Communications


●  Adaptive Energy-Based Acoustic Sperm Whale Echolocation Click Detection
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, D. Tom Dakin, T. Aaron Gulliver, Hamidreza Amindavar, Adam Zielinski
   ✔ 1394/07/09  2015/10/01
    IEEE Journal of Oceanic Engineering


●  Unknown Transmit Power RSSD Based Source Localization With Sensor Position Uncertainty
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, T. Aaron Gulliver, Hamidreza Amindavar
   ✔ 1393/12/14  2015/03/05
    IEEE Transactions on Communications


●  Blind Received Signal Strength Difference Based Source Localization With System Parameter Errors
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, T. Aaron Gulliver, Hamidreza Amindavar
   ✔ 1393/04/17  2014/07/08
    IEEE Transactions on Signal Processing
PDF   

●  A Minimax SDP Method for Energy Based Source Localization With Unknown Transmit Power
   ◂ Hannan Lohrasbipeydeh, T. Aaron Gulliver, Hamidreza Amindavar
   ✔ 1393/03/09  2014/05/30
    IEEE Wireless Communications Letters
PDF   

کتاب ها

●  بهینه سازی محدب
   ◂ Stephen Boyd, Lieven Vanderberghe

پایان نامه ها

●  بهبود تخمین زاویه ورود سیگنال LFM با استفاده از روشهای مبتنی بر زیرفضا
   ◂ مایده فلاح ریحانی

●  بررسی و مقایسه دقت مکان یابی مبتنی بر زمان منبع بر پایه هندسه قرار گیری شبکه ای از سنسورها
   ◂ حامد کلانتری

●  مکان یابی منبع بر اساس اختلاف زمان دریافت سیگنال بر پایه بیشینه شبیه نمایی
   ◂ علی راضی

●  شبیه سازی و مقایسه روش های مکان یابی بر اساس حداقل مربعات با رویکرد اختلاف زمان دریافت سیگنال
   ◂ مرجان دادخواه تهرانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید