دانشگاه شاهد

عباس صالحی وزیری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه میزان موفقیت بالینی self drilling و self tapping مینی اسکرو در عقب کشیدن دندان های قدامی فک بالا
   ◂ حسن علی غفاری، سید علیرضا ابطحی، مهدی رهبر، فرشته شانه ای، عباس صالحی وزیری، مجتبی سبزیجاتی
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada
PDF   

●  بررسی دقت پیش بینی فضای دندانی با روش چشمی در مقایسه با روش استاندارد در دوره ی دندانی مختلط
   ◂ عباس صالحی وزیری، مجتبی سبزیجاتی، محسن مراتی، مهدی رهبر، حنانه کریمی، محسن نوری ساری
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    Advances in Bioscience and Clinical Medicine
PDF   

●  effect of calcium Ion concentration in Irrigation solution on shear bond strength of orthodontic brackets and Ari score
   ◂ Mohsen Noori, Abas Vaziri, Shiva Shivaei, Amir Hossein Khatibi, Mahmoud Sarafraz
   ✔ 1396/06/11  2017/09/02
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  effect of nano-hydroxyapatite incorporation into resin modified glass ionomer cement on ceramic bracket debonding
   ◂ Mohsen Noori Seri, ellaheh seyed tabaei, Abas Vaziri, Hasan Ghaffari, Mahdi Kashani, Gholam Abadi
   ✔ 1393/01/26  2014/04/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  بررسی سه بعدی راه هوایی فوقانی با موقعیت های مختلف قدامی خلفی فک پایین بوسیله CBCT
   ◂ Abolfazl Dadbin، Maryam Basirat، عباس صالحی وزیری، محسن نوری ساری، شهریار شهاب
   ✔ 1392/08/04  2013/10/26
    Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
PDF   

●  تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و قدامی خلفی برای مردان دارای اکلوژن نرمال
   ◂ عباس صالحی وزیری، محمد باصفا
   ✔ 1383/07/23  2004/10/14
    مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد=Journal of Mashhad Dental School


پایان نامه ها

●  بررسی سه بعدی راه هوایی فوقانی با موقعیت های مختلف قدامی خلفی فک پایین توسط CBCT
   ◂ ابوالفضل دادبین

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید