دانشگاه شاهد

پرویز امینی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  تحلیل علل، عوامل و راهبردهای محرومیت زدایی در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) و ایت‌الله خامنه‌ای
   ◂ صابر حسن پور

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید