دانشگاه شاهد

سیدحمیدرضا سیدی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  سیاست امنیتی ایران در دوران پس از انقلاب
   ◂ سیدحمیدرضا سیدی، محمد عباسی

●  قدرت نرم و تهدید سخت

●  جهاد اقتصادی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

●  مدیریت دیپلماتیک در مقابل تهدیدات هسته ای

●  بررسی حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به تاسیسات پیشرفته هسته ای ایران
   ◂ سید حمید رضا سیدی ،اصغر زارعی

پایان نامه ها

●  تاثیر حمایت اجتماعی و هوش هیجانی بر سازگاری در میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد
   ◂ سعید ضمیر

●  چالش های جامعه مدنی درمواجهه با کرونا
   ◂ ارزو صبح صادق

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید