دانشگاه شاهد

مهران حیدری سراج

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  درماتولوژی مبتنی بر شواهد-2
   ◂ علیرضا فیروز، منصور نصیری کاشانی، امیر هوشنگ احسانی، بهروز باریک بین، محبوبه سادات حسینی، مهران حیدری سراج، علیرضا خاتمی، ...

●  درماتولوژی مبتنی بر شواهد-1
   ◂ علیرضا فیروز، منصور نصیری کاشانی، امیر هوشنگ احسانی، مرجان اکبری، فریبا جعفری، مهران حیدری سراج، علیرضا خاتمی، ...

پایان نامه ها

●  بررسی خارش اورمیک و عوامل مرتبط با ان در بیماران همودیالیزی
   ◂ سحر کریمی

●  بررسی تاثیر درمان اکنه وولگاریس شدید بر اعتماد به نفس
   ◂ سما ملکیان

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید