دانشگاه شاهد

احسان خدنگی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص انجمن در شبکه فعالیت فیسبوک و ارائه الگوریتم چندلایه انتشار برچسب
   ◂ Fatemeh Alimadadi، Ehsan Khadangi، Alireza Bagheri
   ✔ 1398/03/16  2019/06/06
    International Journal of Modern Physics B
PDF   

●  Empirical analysis of structural properties, macroscopic and microscopic evolution of various Facebook activity networks
   ◂ Ehsan Khadangi, Alireza Bagheri, Ali Zarean
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Quality & Quantity


●  ارائه روشهای مرکزیت جدید مبتنی بر کاربرد برای پیدا کردن کاربران مهم مبتنی بر فعالیت های ان ها در شبکه های اجتماعی
   ◂ Ehsan Khadangi، Alireza Bagheri
   ✔ 1396/03/17  2017/06/07
    Computers in Human Behavior
PDF   

●  Presenting new collaborative link prediction methods for activity recommendation in Facebook
   ◂ Amin Shahmohammadi, Ehsan Khadangi, Alireza Bagheri
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    Neurocomputing
PDF   

●  نمونه برداری بایاس از شبکه فعالیت چندلایه شبکه اجتماعی فیسبوک با استفاده از اتوماتای یادگیر
   ◂ Ehsan Khadangi، Alireza Bagheri، Amin Shahmohammadi
   ✔ 1395/07/14  2016/10/05
    Applied Intelligence
PDF   

●  An expert system for predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams by using ANFIS
   ◂ Seyed Ali Ayyoubzadeh, Hossein Riahi Madvar, Ehsan Khadangi, Mohammad Mahdi Ebadzadeh
   ✔ 1387/12/11  2009/03/01
    Expert Systems With Applications


نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید