دانشگاه شاهد

فریده طالبی

استادیار پژوهشی - دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی


نام دانشکده : مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی
گروه آموزشی : گروه پژوهشی ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  تغییر میزان بیان نورگلین 1/ Erbb4 در صرع ابسنس به عنوان تنظیم کننده موثر در بیان TRPV1
   ◂ فریده طالبی، Samira Ghorbani، Leila Alizadeh، Fatemeh Akhlaghi، Sedigheh Sadat Moeeni، Fariba Karimzadeh
   ✔ 1400/04/14  2021/07/05
    Basic and Clinical Neuroscience
PDF   

●  درمان تومور پستان با استفاده از PAMAM-PEG-5FU-99mTc به عنوان نانوکمپلکس جدید در مطالعات Invivo و Invitro
   ◂ Asghar Narmani، Monire Alsadat Afzali Arani، Javad Mohammadnejad، Ali Zaman Vaziri، Sedigheh Solymani، Kamal Yavari، Simin Janitabar Darzi، فریده طالبی
   ✔ 1399/02/06  2020/04/25
    Biomedical Microdevices
PDF   

●  تغییر در سطح سرمی ایمونوگلوبولین ها در طولانی مدت به شدت اسیب دیده چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض گوگرد و خردل
   ◂ طوبی غضنفری، علی مصطفایی، فریده طالبی، محمدرضا واعظ مهدوی، محمدابراهیم یارمحمدی، نیره عسکری، سکینه مویدمحسنی، علیمحمد محسنی مجد، انسیه سادات میرشریف، زینب غضنفری، زهیر محمد حسن، داود جمالی، سقراط فقیه زاده، جلال الدین شمس
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  miR-320 از طریق تداخل در مسیر سیگنالیگ TGF-b منجر به تنظیم التهاب در مدل انسفالومیلیت اتوایمیون می شود
   ◂ سمیرا قربانی، محمد وجگانی، فریده طالبی، فرشید نوربخش
   ✔ 1398/09/06  2019/11/27
    Immunoregulation
PDF   

کتاب ها

●  مبانی زیست شناسی سلولی البرتس
   ◂ جواد محمد نژاد، علی مطاع، بهروز علیرضاپور، فریده طالبی،سید محمد حسینی، علی احمدی

●  خلاصه بیوشیمی مصور هارپر
   ◂ جواد محمد نژاد، فریده طالبی، محمد رضا ناظم

●  بیولوژی سلولی و مولکولی
   ◂ جواد محمد نژاد، حمید باباولیان، فریده طالبی، حامد صمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید