دانشگاه شاهد

مجید تلافی‌نوغانی

استاد یار - دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : طب سنتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51214054
پیوندها :
 

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید