دانشگاه شاهد

محمود خلیلیان‌شلمزاری

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  مولفه‌ها و مدل مفهومی امید بر اساس ایات قران کریم: خوانشی با رویکرد روانشناختی
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری
   ✔ 1400/10/05  2021/12/26
    روان شناسی فرهنگی
PDF   

●  مولفه‌ها و روایی محتوای مدل مفهومی خوف از خدا مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبائی: رویکرد امیخته
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری، فرید براتی سده، محمد ناصر سقای بی ریا، حمیدرضا حسن ابادی
   ✔ 1400/03/26  2021/06/16
    روان شناسی و دین
PDF   

●  وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری
   ✔ 1399/06/26  2020/09/16
    مطالعات زن و خانواده
PDF   

●  خوانش روان‌شناختی «خوف از خدا» مبتنی بر اندیشة علامه طباطبائی: ارائه مدل پدیدایی
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری، حمیدرضا حسن ابادی
   ✔ 1397/09/21  2018/12/12
    روان شناسی و دین
PDF   

●  ساختار عاملی (روایی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در جمعیت نوجوان ایرانی
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری
   ✔ 1397/08/15  2018/11/06
    روان ‌سنجی


●  نقش رابطه خواهر برادری در پایگاه هویت من با تاکید بر متغیرهای فرایندی و ساختاری
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    مطالعات جنسیت و خانواده
PDF   

●  پژوهش‌های روان‌شناختی داخلی در تک‌فرزندی: مرور سیستماتیک
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری
   ✔ 1397/02/01  2018/04/21
    پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده
PDF   

●  خوانشی نو در توصیف و تحلیل خاستگاه تفاوت‌های جنسیتی از نگاه علامه طباطبایی
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری، عبدالحسین خسروپناه
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
    مطالعات جنسیت و خانواده
PDF   

●  ساخت و اعتباریابی مقیاس امید از دیدگاه اسلام
   ◂ محمود خلیلیان‌شلمزاری، غلامرضا جندقی، عباس پسندیده
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    روان شناسی و دین
PDF   

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید