دانشگاه شاهد

پیر حسین کولیوند

استاد یار - دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (52)   Download XML   Download TXT

●  Exposure to sulfur mustard increases the risk for mortality in patients with COVID-19 infection: A cohort study
   ◂ Pirhossein Kolivand, Mohammad Fathi, Leila Kheyrati, Mehran Lak
   ✔ 1400/08/28  2021/11/19
    The American Journal of Emergency Medicine
PDF   

●  قرار گرفتن در معرض سولفور خردل خطر مرگ و میر را در بیماران مبتلا به عفونت COVID-19 افزایش می دهد: مطالعه یک گروه
   ◂ پیر حسین کولیوند، محمد فتحی، لیلا خیراتی، مهران لک
   ✔ 1400/08/22  2021/11/13
    The American Journal of Emergency Medicine
PDF   

●  پایگاه‌های اطلاعاتی تلفات و اسیب بلایا در سراسر جهان: یک بررسی سیستماتیک
   ◂ پیر حسین کولیوند، مهرداد فرخی، سید علی حسینی، محمد اسماعیل مطلق، ژولیت رودینی، مهدی نوروزی، حمیدرضا خانکه، صادق احمدی ماژین
   ✔ 1400/07/08  2021/09/30
    Journal of Education and Health Promotion
PDF   

●  Studies in Health Technology and Informatics
   ◂ Bernd Blobel, Mauro Giacomini, Somayeh Abedian, Pirhossein Kolivand, Hamid Reza Lornejad
   ✔ 1400/06/22  2021/09/13
    Advanced Information Technology
PDF   

●  تعیین یک مقیاس ملی پیش اگهی تروما (TPS) برای پیش بینی مرگ ناشی از تروما قابل پیشگیری در ایران: پروتکل تحقیقاتی
   ◂ سید حسین اوجاقی حقیقی، علیرضا علا، فرامرز پوراصغر، هادی جلیلوند، همایون صادقی بازرگانی، حسن نوری ساری، محمد مشکین، پیر حسین کولیوند، محمد اصغری جعفرابادی، فرزاد رحمانی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    The International Journal of Health Studies
PDF   

●  Prognostic value of Prehospital Index (PHI) versus GAP scale measured in hospital emergency room
   ◂ Hassan Nouri Sari, pirhossein kolivand, Homayoun Sadeghi-Bazargani, Kavous Shahsavarinia, Hadi Jalilvand, Ehsan Sarbazi, Mohammad Asghari Jafarabadi, Mina Golestani, Mohammad Meshkin, Faramarz Pourasghar
   ✔ 1400/05/23  2021/08/14
    Medical Science


●  تاثیر کووید-19 بر سلامت روان، مباحث اقتصادی اجتماعی و روابط اجتماعی در تهران: یک مطالعه پایلوت
   ◂ هادی کاظمی، پیر حسین کولیوند
   ✔ 1400/05/14  2021/08/05
    علوم اعصاب شفای خاتم=The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam


●  ارزیابی ریسک COVID-19 در نظام سلامت ایران
   ◂ حمیدرضا خانکه، پیر حسین کولیوند، محمد فتحی، حمیدرضا لرنژاد، معصومه عباس ابادی عرب
   ✔ 1400/04/16  2021/07/07
    Disaster Medicine and Public Health Preparedness
PDF   

●  Economic, Cultural, and Political Requirements for Medical Tourism Development in Iran: Insights from a Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method
   ◂ pirhossein kolivand, Ali Sarabi Asiabar , Aziz Rezapour , Samad Azari , Vahid Alipour , Behzad Raei, Ali Tahernezhad, Masoud Behzadifar, Zahra Sohrabi Anbohi, Pezhman Atefi Manesh, Nicola Luigi Bragazzi
   ✔ 1400/03/03  2021/05/24
    Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
PDF   

●  Epilepsy lifetime prevalence in Iran: a large population- based national survey
   ◂ Hossein Pakdaman, Ali Amini Harandi, Koroush Gharagozli, Farshid Alaeddini, Akram Esfandani, Seyed Hamidreza Mirbehbahani, Taher Doroudi, Pirhossein Kolivand, Parviz Bahrami, Hadi Kazemi
   ✔ 1400/02/13  2021/05/03
    Scientific Reports
PDF   کتاب ها

●  مرکز مراقبت سلامت در همه گیری ها ، حوادث وبلایا

●  مباتنی نوین مدیریت منابع انسانی ورفتار سازمانی ( مورد مطالعه بیمارستان خاتم الانبیا (ص)
   ◂ پیرحسین کولیوند

●  چهار چوب شایستگی حرفه ای منابع انسانی
   ◂ پیرحسین کولیوند ، میترا اذری

●  نظام نامه مدیریت منابع انسانی بیمارستان خاتم الانبیا (ص)
   ◂ پیرحسین کولیوند ، میترا اذری

●  شایستگی مدیران در مدیریت نظام سلامت
   ◂ بهناز کرمانی ، حسن درویش ، محمد علی سرلک ، پیرحسین کولیوند

●  یار بیمار جلد 4
   ◂ پیرحسین کولیوند

●  یار بیمار جلد 2
   ◂ پیرحسین کولیوند

●  مدیریت ضربات روحی از منظر اسلام
   ◂ پیرحسین کولیوند ، محمد علی سرلک

●  مدیریت ضربات روحی سازمانی
   ◂ پیرحسین کولیوند ، محمد علی سرلک ، اسکندر شیرازی

●  بیمارستان سیار
   ◂ پیرحسین کولیوند ،پایان نامه ها

●  طراحی پایگاه داده ملی حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت در ایران
   ◂ صادق احمدی ماژین

●  طراحی و اعتبار یابی ابزار جامع ارزیابی امادگی بیمارستان در حوادث بیولوژیک
   ◂ محسن امینی زاده

●  طراحی مدل ملی سامانه هشدار اولیه نظام سلامت در حوادث و بلایا
   ◂ سید حسین حسینی

●  طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان‌‍‌‌های ایران
   ◂ معصومه عباس ابادی

●  نقش رهبری بصیر در رفع سکوت سازمانی، مورد مطالعه: بانک ملت منطقه 2 تهران
   ◂ هانیه جمشیدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید