دانشگاه شاهد

ناهید خلدی

مربی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بهداشت و پزشکی اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
   ◂ ناهید خلدی، اشرف پیراسته، کبری خاجوی شجاعی، Akbar Sheikhani، فرید زایری، المیرا مسکین
   ✔ 1396/11/10  2018/01/30
    اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  an overview of the most effective tranquilizer herbs
   ◂ Akbar Sheikhani, Nahid Kholdi, Masoumeh Mokhtari
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  خودکارامد ی و ا مادگی زنان برای کاهش مصزف اختیاری نمک
   ◂ ناهید خلدی، Akbar Sheikhani، فرید زایری، اشرف پیراسته
   ✔ 1396/04/15  2017/07/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Application of Bayesian Hierarchical Model for Detecting Effective Factors on Growth Failure of Infants Less Than Two Years of Age in a Multicenter Longitudinal Study
   ◂ Farid Zayeri, Maedeh Amini, Abbas Moghimbeigi, Ali Reza Soltanian, Nahid Kholdi, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1395/03/04  2016/05/24
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه های رویش دنذان کودکان
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی سطح اگاهی مادران از روشهای پیشگیری از کم خونی فقر اهن و عوامل مرتبط با ان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، سید احسان بلادیان بهبهان، اکرم کریمی
   ✔ 1394/03/15  2015/06/05
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


●  مدل طولی انتقال (Transition model) در تحلیل اختلال وزن کودکان زیر 2 سال شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، محمود رضا گوهری، فرید زایری، زینب مقدمی فرد
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    اپیدمیولوژی ایران=Iranian Journal of Epidemiology
PDF   

●  کاربرد مدل چندسطحی در بررسی عوامل موثر بر افت وزن کودکان زیر دوسال
   ◂ ناهید خلدی، نسیم وهابی، مسعود صالحی، علی اذربر، فرید زایری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زیرر 2 سال با استفاده از مدل رگرسروون لجستیک چندسطحی
   ◂ ناهید خلدی، فرید زایری، مایده امینی، عباس مقیم بیگی
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Consumption Pattern of Oils and Related Factors in Tehran West Families
   ◂ Farhad Jafari, M. Bagher Hadavand, Nahid Kholdi, Malihe Aminzadeh, Mahmood Samadpour
   ✔ 1393/05/10  2014/08/01
    Biosciences Biotechnology Research Asia
PDF   مقالات کنفرانسی (68)   Download XML   Download TXT

●  خبرناگوار و عوامل مرتبط با شنیدن ان
   ◂ محمد حسن مقدم، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1397/09/27  2018/12/18
    کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور
PDF   

●  مراحل تغییر رفتار درانجام خود ازمایی پستان و ارتباط ان با عوامل دمیورافی در زنان مراجعو کننده به مراکز سلامت شهر تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  الگوی فعالیت فیزیکی و فاکتورهای مرتبط با ان در کارکنان بر اساس مراحل تغییر و تیوری شناختی-اجتماعی
   ◂ اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری، کبری خاجوی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
PDF   

●  اندازه گیری فعالیت جسمانی در سالمندان شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، زهرا جوهری، کبری خاجوی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
PDF   

●  خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شرق تهران-سال 1395
   ◂ اشرف پیراسته، محمد صادق نیکوکار، محمد کامکار، وحید نیکخواه، ناهید خلدی
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی
PDF   

●  THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA TYPES WITH GIRLS’ KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND BEHAVIORS ABOUT FOOD SAFETY
   ◂ Nahid Kholdi, Ashraf Pirasteh, Kobra khajavi Shojaie
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  دانش مادران از عمده ترین علایم دندان دراوردن کودکان و عوامل دموگرافیک مرتبط
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  Food safety: childrens behaviors and its major related factors.
   ◂ houra pakravan, Ashraf Pirasteh, Nahid Kholdi
   ✔ 1395/01/26  2016/04/14
    کنگره غذا و سلامت
PDF   

●  خود مراقبتی زنان مبتلا به بیماریهای مزمن در کاهش مصرف نمک
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/10/30  2016/01/20
    چهارمین کنگره و جشنواره ملی خودمراقبتی و اموزش بیمار
PDF   

●  رابطه اگاهی دانش اموزان با رفتار درمورد ایمنی مواد غذایی-تهران 13
   ◂ حورا پاک روان، ناهید خلدی
   ✔ 1394/10/03  2015/12/24
    اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور
PDF   کتاب ها

●   اصول تغذیه ی کراوس
   ◂ فرزاد شیدفر

●  اصول کلی تغذیه کراوس
   ◂ فرزاد شیدفر- ناهید خلدی- ارزو متقی

●  اصول تغذیه رابینسون (رفرانس وزارت بهداشت)
   ◂ ناهید خلدی

پایان نامه ها

●  بررسی سطح ویتامین D سرم در زنان 49-10 سال مراجعه کننده به ازمایشگاه مرجع شهرستان شهر بابک
   ◂ حسین کافی کنگ

●  وضعیت فعالیت جسمانی در سالمندان شرق شهر تهران در سال 1395
   ◂ عطیه رستمیان

●  موانع انجام فعالیت فیزیکی و رعایت رژیم غذایی در دختران چاق و دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی شهر تهران، 1390
   ◂ نصیبه گلپری

●  Perceived benefits and barriers for dairy products consumption by women attending Tehran health centers- 2012
   ◂ المیرا مسکین

●  بررسی الگوی مصرف لبنیات در دانشج.یان پزشکی بر اساس مدل مراحل تغییر
   ◂ نازیلا باستانی کهق

●  بررسی الگوی مصرف روغن در خانواده های شرق تهران
   ◂ زهرا نظام دوست

●  تعیین فراوانی کمبود G6PD در نوزادان ایکتریک بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی از 1/7/80 لغایت 29/12/82
   ◂ عدی مجیدی

●  بررسی اگاهی و نگرش کارکنان، رابطین و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران درمورد ایدز درسال 1381
   ◂ افسون محمود پور

●  بررسی تاثیر اموزش بر اگاهی مادران درمورد روش های پیشگیری از کم خونی فقر اهن
   ◂ اکرم کریمی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید