دانشگاه شاهد

محسن خلیلی

استاد - دکتری (Ph.D) فیزیولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق : 51212637
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212637
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (128)   Download XML   Download TXT

●  اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در اسیب بیضه القا شده با متوترکسات در موشهای بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، مهرداد روغنی
   ✔ 1401/04/29  2022/07/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر ضد دردی خوراکی و تزریقی عصاره میوه ویسکوم البوم در موش صحرایی نر
   ◂ محسن خلیلی
   ✔ 1401/04/29  2022/07/20
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  تاثیر تمرین تناوبی سرعتی بر انزیم‌های کبدی، ظرفیت انتی‌اکسیدانی تام ومالون-دی‌الدئید بافت کبدی موش بزرگ ازمایشگاهی نر
   ◂ محمد رحمانی، محسن خلیلی، محمد حسن احمدی
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اثر شوک درمانی الکتریکی بر میزان افسردگی موشهای صحرایی نر الزایمری
   ◂ محسن خلیلی
   ✔ 1400/06/29  2021/09/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک نر
   ◂ محسن خلیلی
   ✔ 1400/04/29  2021/07/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر قطبیت بر روی اثرات هیپوگلایسمی و هیپولیپیدمیک پورتولاکا اولراکا
   ◂ محسن خلیلی
   ✔ 1399/04/30  2020/07/20
    Pharmaceutical Chemistry Journal
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر افسردگی و اضطراب ناشی از رزرپین
   ◂ مهدی علیزاده، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، فائزه رضایی
   ✔ 1399/04/03  2020/06/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  بررسی اثرات توام ورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، مریم ملکیان، فائزه رضایی
   ✔ 1398/11/08  2020/01/28
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  انالوگهای اروماتیکی و امیدی فنسیکلیدین:سنتز و بررسی اثر ضد دردی حاد و مزمن
   ◂ سید علی سبحانیان، مرجان صمدی زاده، عباس احمدی، مریم شکرالهی، محسن خلیلی
   ✔ 1398/09/22  2019/12/13
    Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening


●  اثر پلاریته حلال بر اثر بی دردی و فیر التهابی سکوریجرا- اشیلا - و ..............
   ◂ محسن خلیلی، عباس احمدی
   ✔ 1398/04/10  2019/07/01
    Pharmaceutical Chemistry Journal
مقالات کنفرانسی (35)   Download XML   Download TXT

●  بازدارندگی سیستم گابائرژیک بر استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ پشتی در مدل تجربی پلی کیستیک تخمدانی رت القا شده با مرفین
   ◂ منیژه کرمی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا جمشیدی
   ✔ 1400/02/23  2021/05/13
    9th Yazd international congress and student award on reproductive medicine
PDF   

●  اثر عصاره ابی الکلی لاوندولا افیسینالیس بر افسردگی موشهای کوچک ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی، مریم ملکیان، محسن خلیلی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش ذهنی و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ محسن خلیلی، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of fumaria officinalis leaf on pain and seizure by pentylentetrazole-induced mice
   ◂ Fatemeh Taleahmad, Fatemeh Nabi, Mahdi Alizadeh, Fariba Ansari, Zahra Kiasalari Reineh, Mohsen Khalili
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of Mentha pulegium on pain and seizure induced by pentylenetetrazol in male mice
   ◂ Mahdi Alizadeh, Fatemeh Taleahmad, Fatemeh Nabi, Fariba Ansari, Zahra Kiasalari Reineh, Mohsen Khalili
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of Curcuma longa on pain and Pentylenetetrazol induced seizure mice
   ◂ Fatemeh Nabi, Fatemeh Taleahmad, Mahdi Alizadeh, Fariba Ansari, Mohsen Khalili, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  ارزیابی حب شفا بر سندرم قطع مرفین در موش: یک مطالعه رفتاری
   ◂ سیدمحمد نظری، Mohsen Naseri، اذرخش مکری، Mohsen Khalili، سیدعباس هاشمی نژاد، طیبه توکلی راد، Fatemeh Emadi، Fatemeh Alijaniha
   ✔ 1395/06/25  2016/09/15
     10th annual international addiction science congress
PDF   

●  اثر ضد التهابی پماد مرهم مفاصل در رت
   ◂ محسن خلیلی، محسن ناصری، فاطمه عمادی، نرگس یاسا
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    سومین همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  The effect of silymarin on learning and memory deficit in streptozotocin-diabetic rats: the role of lipid peroxidation
   ◂ Mohsen Khalili, Mehrdad Roghani, Mohsen Khalili, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mostafa Ahmadi
   ✔ 1391/06/22  2012/09/12
    24th Federation od asian pharmaceutical associations congress
کتاب ها

●  تجربه عملی اصول فیزیولوژی
   ◂ محسن خلیلی- الهام زاهدی- اشکان سنایی راد

●  سیگنالینگ سلولی

●  فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی

●  فیزیولوژی حواس ویژه

●  فیزیولوژی کلیه

●  فیزیولوزی دستگاه گوارش

●  فیزیولوژی سلولی

●  اسکلت سلولی
   ◂ محسن خلیلی، حمید حیدری، یاسر عزیزی

پایان نامه ها

●  تاثیر تمرین تناوبی سرعتی (SIT) بر انزیم‌های کبدی، تغییرات بافتی و پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبد رت¬های ویستار تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرکالری-شور
   ◂ محمدحسن احمدی

●  بررسی اثرات توامورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی و رفتار وسواس مانند ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر (مطالعه رفتاری،بیوشیمیایی و نوروهیستوشیمی)
   ◂ مریم ملکیان

●  اثر ترکیبی ورزش شنا و عصاره پونه سای سبلانی با نام علمی نپتا منتوئیدس بر افسردگی،اضطراب و وسواس ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فائزه رضائی

●  تاثیر تریگونلین بر اختلال یادگیری و حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ میترا علوی

●  اثر حفاظت عصبی عصاره الکلی دارچین در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی
   ◂ امنه جمعه زاده خضربیکی

●  اثر ترکیب درمانی دیازپام و گلی بن کلامید بر چربی ها و گلوکز سرم موشهای صحرایی دیابتی نوع دو
   ◂ اعظم جعفری فرد

●  Effect of combination therapy with caffeine and Glibenclamide on serum lipids and glucose in type 2 Diabetic rats
   ◂ سعیده قاسمی دولت ابادی

●  اثر حفاظتی الاجیک اسید در مدل تجربی بیاری الزایمر القاشده با بتا امیلویید 25-35 در موش صحرایی نر
   ◂ رعنا حیدری فرد

●  اثر ماده موثره گیاه شنبلیله (تریگونلین) بر تغییرات رفتاری وبافتی در موش های صحرایی نیمه پارکینسونی
   ◂ محمد میرزائی ازندریانی

●  بررسی اثر ترکیبی والپروییک اسد و مرفین بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول و الکتروشوک در موش سوری نر
   ◂ سمانه وطن دوستنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید