دانشگاه شاهد

فریبا خوش زبان

استاد یار - دکتری تخصصی انگل شناسی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : انگل شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (30)   Download XML   Download TXT

●  بررسی و اولویت‌بندی داروهای موثر در درمان بلخیه (سالک) در منابع منتخب طب سنتی ایرانی
   ◂ فاطمه عمادی، طیبه غزاله، مریم ایرانزاد اصل، الهام عمارتکار، فریبا خوش زبان
   ✔ 1400/09/10  2021/12/01
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  ژنوتایپ اسپس های اکانتامبا جدا شده ازبیماران مبتلا به کراتیت با روش PCR در تهران
   ◂ توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، مجید پیرستانی، عبدالحسین دلیمی اصل، ناهید ماسپی، فریبا خوش زبان
   ✔ 1398/09/19  2019/12/10
    International Journal of Medical Laboratory


●  اثر عصاره های ابی و اتانولی برگ مورد بر تروفوزوئیت و کیست های اکانتامبا:در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، فریبا خوش زبان، فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل، هدی میرزاییان
   ✔ 1398/06/09  2019/08/31
    International Journal of Medical Laboratory


●  ارزیابی قطره اسفرزه در بیماران مبتلا به خشکی چشم:کلینیکال ترایال،دوسوکور و تصادفی
   ◂ رضا غفاری، فریبا خوش زبان، ندا حاجی علی نیلی، مهرداد کریمی، روجا رحیمی، الهام اشرفی، محمود جباروند بهروز، علی قبادی
   ✔ 1398/03/04  2019/05/25
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  تاثیر عصاره ابی اسپند بر اکانتامبا در شرایط برونتنی
   ◂ فریبا خوش زبان، توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، عبدالحسین دلیمی اصل
   ✔ 1397/06/03  2018/08/25
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم


●  بهینه سازی روش کشت اکانتاموبا با استفاده از محیط کشت TYM
   ◂ فریبا خوش زبان، مهدی فخار، فاطمه غفاری فر، یوسف دادی، توران نیری چگنی، هاجر ضیایی هزارجریبی
   ✔ 1397/02/01  2018/04/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  ارزیابی فعالیت ضدامیبی عصاره الکلی اسپند ) Peganum harmala ( روی اکانتاموبا در شرایط برون تنی
   ◂ فریبا خوش زبان، عبدالحسین دلیمی اصل، فاطمه غفاری فر، توران نیری چگنی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره اورد دانش)


●  Contamination of swimming pools and hot tubs biofilms with Acanthamoeba
   ◂ Behroz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/10/27  2018/01/17
    Acta Parasitologica


●  Characterization of extracellular proteases of Acanthamoeba genotype T4 isolated from different sources in Iran
   ◂ Behroz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/08/04  2017/10/26
    Parasitology Research


●  مقایسه تطبیقی تشریح و عملکرد لایه های چشم از دیدگاه طب سنتی و طب نوین
   ◂ فریبا خوشزبان، ندا حاجیعلی نیلی، مهرداد کریمی، محمود جباروند بهروز
   ✔ 1395/08/26  2016/11/16
    تاریخ پزشکی
مقالات کنفرانسی (31)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی رازیانه و نانو ذرات سولفید روی بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما بر روی موش بالب سی
   ◂ فریبا خوش زبان، علی سلیم زاده
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    20th Iranian International Congress of Microbiology
PDF   

●  Identification and characterization of extracellular proteases from T4 environmental isolates of Acanthamoeba
   ◂ Mahdavi Poor B, Dalimi A, Ghafarifar F, Khoshzaban F, Abdolalizadeh J
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  Isolation and molecular characterization of Acanthamoeba spp. from different environmental sources in Tabriz, northwest of Iran
   ◂ Roz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  اثرات تعدادی از گیاهان دارویی بطور تجربی در درمان لیشمانیازیس جلدی موش ها
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات درمان بالینی علک البطم در بیماران مبتلا به ریفلاکس
   ◂ مهدی برهانی، Fariba Khoshzaban، Mohsen Naseri
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی اثرات عصاره های رازیانه در پیشگیری از ورو انگل به اندامهای لنفاوی
   ◂ محمد تقی رضایی پور، Fariba Khoshzaban، Alireza Naeini
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  ارزیابی ایمنی زایی و اثرات واکسن DNA در موش های مبتلا لیشمانیوز جلدی
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of two medicinal plants on Leishmaniasiscaused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) in vivo
   ◂ Fariba Khoshzaban, ghafari fard
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  Comparison between protoscolicidal effect of artemisinin derivatives and Albendazole on Echinococcus granolosus Protoscoleces in Vitro
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر بیماری خشکی چشم و تدابیرحفظ الصحه در پیشگیری وبهبود ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی، اسفند 94
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی میزان اگاهی دانشجویان غیرپزشکی دانشگاه شاهد درمورد بیماری توکسوپلاسموزدر سال 1395
   ◂ داود جاویدی

●  تبیین خشونت القرنیه در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده ی اسفرزه بر سندرم خشکی چشم
   ◂ ندا حاجی علی نیلی

●  The mean of dis-temprament of stomach in Iranian Traditional Medicine texts and efficacy ofpistacia atlanticaon clinical symptoms of gasteroesophageal reflux
   ◂ مهدی برهانی

●  تبیین سوختگی در طب سنتی ایران وبررسی کارایی مرهم هواجوبه برترمیم زخم سوختگی ناشی ازلیزر فراکشنال co2 در بیماران مبتلا به اسکار اکنه ومدل حیوانی
   ◂ ژاله علی اصل ممقانی

●  مقایسه اثر عصاره ابی و اتانولی پگانوم هارمالا بر لیشمانیوز پوستی در مدل موشی
   ◂ حمیدرضا جمشیدی کوهساری

●  مقایسه اثر عصاره ابی سیر با عصاره ابی پگانوم هارمالا بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سید یاسر عسگری

●  درمان مقایسه ای لیشمانیوز پوستی با گلوکانتیم و عصاره سیر و فراورده R10 در مدل موشی
   ◂ فاطمه السادات مجابی

●  بررسی فراوانی انگل ژیاردیا در مراجعین به ازمایشگاههای تشخیص طبی منتخب شهر تهران طی سالهای 87-82
   ◂ فاطمه رضایی

●  بررسی اثر عصاره ابی سیر و فراکشن f 5 ان بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سمیه بروجردی

●  بررسی اثر عصاره سیر و ماده ایمونومدولاتور ان در پاسخ ماکروفاژ در مقابل انگل لیشمانیا ماژور
   ◂ امیر سلیمانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید