دانشگاه شاهد

فریبا خوش زبان

استاد یار - دکتری تخصصی انگل شناسی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : انگل شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  بهینه سازی روش کشت اکانتاموبا با استفاده از محیط کشت TYM
   ◂ فریبا خوش زبان، مهدی فخار ، فاطمه غفاری فر ، یوسف دادی ، توران نیری چگنی ، هاجر ضیایی هزارجریبی
   ✔ 1397/02/01  2018/04/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  ارزیابی فعالیت ضدامیبی عصاره الکلی اسپند ) Peganum harmala ( روی اکانتاموبا در شرایط برون تنی
   ◂ فریبا خوش زبان، عبدالحسین دلیمی اصل، فاطمه غفاری فر ، توران نیری چگنی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره اورد دانش)


●  الودگی بایوفیلم استخر ها تیوپ ها به اکاتنامبا
   ◂ Behroz Mahdavi Poor / Abdolhossein Dalimi / Fatemeh Ghafarifar / Fariba Khoshzaban / Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/10/27  2018/01/17
    Acta Parasitologica


●  Characterization of extracellular proteases of Acanthamoeba genotype T4 isolated from different sources in Iran
   ◂ Mahdavi Poor B, Dalimi A, Ghafarifar F, Khoshzaban F, Abdolalizadeh J
   ✔ 1396/08/04  2017/10/26
    Parasitology Research


●  مقایسه تطبیقی تشریح و عملکرد لایه های چشم از دیدگاه طب سنتی و طب نوین
   ◂ فریبا خوشزبان ،ندا حاجیعلی نیلی ،مهرداد کریمی، محمود جباروند بهروز
   ✔ 1395/08/26  2016/11/16
    تاریخ پزشکی


●   تاثیر ارتمیزینین و عصاره الکلی وابی گندواش (Artemisia annua) بر روی ژنوتایپ T4 اکانتامبا در شرایط برون تنی
   ◂ توران نیری چگنی؛ فاطمه غفاری فر؛ فریبا خوش زبان؛ عبدالحسین دلیمی اصل
   ✔ 1395/04/10  2016/06/30
    پژوهش های اسیب شناسی زیستی=Pathobiology Research - علوم پزشکی مدرس سابق


●  مروری بر خشکی چشم و درمان ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ فریبا خوش‌زبان، ندا حاجی‌علی نیلی، محمود جباروند، مهرداد کریمی، روجا رحیمی، ژاله علی اصل، زهره مرتجی
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    تاریخ پزشکی


●  Effect of Arnebia euchroma ointment on post-laser wound healing in rats
   ◂ JALE ALIASL , BEHROOZ BARIKBIN , FARIBA KHOSHZABAN , MOHSEN NASERI , REZA SEDAGHAT , MOHAMMAD KAMALINEJAD , DARYUSH TALEI , FATEMEH EMADI 1 , ZAHRA AKBARI , FATEMEH ALIASL , NILOOFAR Y. JALALY & PARVANEH MOHSENI-MOGHADDAM
   ✔ 1394/04/10  2015/07/01
    Journal of Cosmetic and Laser Therapy


●  Species Identification of Acanthamoeba Strains Isolated from Patients Referring to Farabi Eye Reference Center Using PCR-RFLP Method
   ◂ Mir Mostafa Ghamiloui e 1 , * Zarrintaj Valadkhani 1 , Fariba Khoshzaban
   ✔ 1393/10/10  2014/12/31
    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
PDF   

●  تغذیه و غذا در طب سنتی ایران:اشاراتی برای تحقیقات بیشتر
   ◂ بهزاد جدیری، فریبا خوش زبان، محسن ناصری، مهدی برهانی، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1393/08/12  2014/11/03
    International Journal of Preventive Medicine
PDF   مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  Identification and characterization of extracellular proteases from T4 environmental isolates of Acanthamoeba
   ◂ Mahdavi Poor B, Dalimi A, Ghafarifar F, Khoshzaban F, Abdolalizadeh J
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  Isolation and molecular characterization of Acanthamoeba spp. from different environmental sources in Tabriz, northwest of Iran
   ◂ roz Mahdavi Poor,Abdolhossein Dalimi, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  اثرات تعدادی از گیاهان دارویی بطور تجربی در درمان لیشمانیازیس جلدی موش ها
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات درمان بالینی علک البطم در بیماران مبتلا به ریفلاکس
   ◂ مهدی برهانی، فریبا خوش زبان، محسن ناصری
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی اثرات عصاره های رازیانه در پیشگیری از ورو انگل به اندامهای لنفاوی
   ◂ محمد تقی رضایی پور، فریبا خوش زبان، علیرضا نایینی
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  ارزیابی ایمنی زایی و اثرات واکسن DNA در موش های مبتلا لیشمانیوز جلدی
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of two medicinal plants on Leishmaniasiscaused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) in vivo
   ◂ فریبا خوش زبان، غفاری فرد
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  Comparison between protoscolicidal effect of artemisinin derivatives and Albendazole on Echinococcus granolosus Protoscoleces in Vitro
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر بیماری خشکی چشم و تدابیرحفظ الصحه در پیشگیری وبهبود ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی، اسفند 94
PDF   

●  اثر عصاره ابی-الکلی اسفند بر تروفوزوییت های اکانتامبا
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/11/17  2016/02/06
    هشتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   پایان نامه ها

●  تبیین خشونت القرنیه در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده ی اسفرزه بر سندرم خشکی چشم
   ◂ ندا حاجی علی نیلی

●  The mean of dis-temprament of stomach in Iranian Traditional Medicine texts and efficacy ofpistacia atlanticaon clinical symptoms of gasteroesophageal reflux
   ◂ مهدی برهانی

●  تبیین سوختگی در طب سنتی ایران وبررسی کارایی مرهم هواجوبه برترمیم زخم سوختگی ناشی ازلیزر فراکشنال co2 در بیماران مبتلا به اسکار اکنه ومدل حیوانی
   ◂ ژاله علی اصل ممقانی

●  مقایسه اثر عصاره ابی و اتانولی پگانوم هارمالا بر لیشمانیوز پوستی در مدل موشی
   ◂ حمیدرضا جمشیدی کوهساری

●  مقایسه اثر عصاره ابی سیر با عصاره ابی پگانوم هارمالا بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سید یاسر عسگری

●  درمان مقایسه ای لیشمانیوز پوستی با گلوکانتیم و عصاره سیر و فراورده R10 در مدل موشی
   ◂ فاطمه السادات مجابی

●  بررسی فراوانی انگل ژیاردیا در مراجعین به ازمایشگاههای تشخیص طبی منتخب شهر تهران طی سالهای 87-82
   ◂ فاطمه رضایی

●  بررسی اثر عصاره ابی سیر و فراکشن f 5 ان بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سمیه بروجردی

●  بررسی اثر عصاره سیر و ماده ایمونومدولاتور ان در پاسخ ماکروفاژ در مقابل انگل لیشمانیا ماژور
   ◂ امیر سلیمانی

●  بررسی اثر عصاره ابی واتانولی پگانوم هارمالا بر تاکی زوییت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ زهرا باطنینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید