دانشگاه شاهد

محمدرضا رجبی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  هیپرهموسیستئینمی و افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر در بیماران ایرانی مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه مقطعی
   ◂ محمدرضا رجبی، محمدرضا رزاق اف، حامد حداد کاشانی
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    Comparative Clinical Pathology


●  Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell Lines
   ◂ Tahereh Mazoochi, Mohsen Taghizadeh, Aliakbar Taherian, Mohammadreza Rajabi, Fereshteh Ghafari, Hossein Nikzad, Mohammad Ali Atlasi
   ✔ 1398/02/22  2019/05/12
    Asian Pacific Journal of Cancer Prevention


●  Evaluation of Cisplatin Efficacy on HepG2 and E. coli Cells under Acidic Conditions
   ◂ Hasan Ebrahimi Shahmabadi, Hamed Haddad Kashani, Fatemeh Izadpanah, Mohammadreza Rajabi, Faezeh Babaei
   ✔ 1398/02/22  2019/05/12
    Asian Pacific Journal of Cancer Prevention


●  Evaluation of the serum sex hormones levels and alkaline phosphatase activity in rats testis after administering of berberine in experimental
   ◂ Hamid Rashtbari, Hamed Haddad Kashani, Abouzar Mohammadi, Fatemeh Izadpanah, Mohammadreza Rajabi, Hamed Najaran, Hasan Hasani Bafrani
   ✔ 1398/01/13  2019/04/02
    International Journal Of Clinical and Experimental Medicine


●  Effect of intradialytic change in plasma volume on blood pressure in patients undergoing maintenance hemodialysis
   ◂ Suzan Sanavi, Reza Afshar, Muhammad-Reza Rajabi, Ali-Reza Khalaj
   ✔ 1389/06/24  2010/09/15
    journal of Laboratory physicians


●  بررسی تاثیر نتایج اکو کاردیوگرافی ترانس توراسیک در درمان بیماران مبتلا به استروکهای ایسکمیک مغز
   ◂ Reza Afshar، محمدرضا رجبی، سیامک افشین مجد
   ✔ 1387/12/15  2009/03/05
    Iranian Journal of Neorology- It,s Title Changed


●  بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی ، انزیم های قلبی ، قند خون و الکترولیت های سرم مبتلایان نارسایی قلبی جبران نشده بستری در بیمارستان
   ◂ محمدرضا رجبی
   ✔ 1387/12/01  2009/02/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Erectile dysfunction in men with angiographically documented coronary artery disease
   ◂ Mohammadreza Rajabi, Seyed Foroutan
   ✔ 1386/10/06  2007/12/27
    Urology Journal


پایان نامه ها

●  سطح پروکلسیتونین و پروتیین واکنشی C پلاسما در انژین صدری ناپایدار
   ◂ فهیمه محقق

●  English
   ◂ ابوالحسن میرزایی ملک اباد

●  English
   ◂ مینا جمالی

●  اثر فلاونوئید میریستین بر خواص انقباضی و رفع انقباضی ائورت سینه ای موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ زینب ادب

●  اثر فلاونوئید اپیجنین بر خواص انقباضی و رفع انقباضی ائورت سینه ای موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ الهه رشیدی

●  evaluation of serum homocysteine level in diabetic type 2 patient with coronery artery tenosis
   ◂ سمیرا سعادت جو

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید