دانشگاه شاهد

بتول رحمتی کچومثقالی

استاد یار - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (31)   Download XML   Download TXT

●  اثر بخشی اموزشی شناختی کامپیوتری در بهبود و ارتقا حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل دانشگاه شاهد
   ◂ منیژه کرمی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، خلیلی محسن، قاعدی غلامحسین
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقاله تکراری و قبلا با شماره 43600 ثبت شده
   ◂ تکراری Duplicate
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  43600- اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی ، تولید نیتریک اکساید و TNF در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6
   ◂ حدیثه توسلی، محمدرضا جلالی، بتول رحمتی , رویا یارایی
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Antidepressant and anxiolytic activity of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract in scopolamine-treated rats
   ◂ Batool Rahmati, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani,Mohsen Khalili and Fariba Ansari
   ✔ 1395/11/30  2017/02/18
    Pharmaceutical Biology


●  جلوگیری از وابستگی و تولرنس به مورفین توسط نپتا منتوییدس همراه شد با کاهش نیتریک اکساید افزایش یافته در موشهای کوچک نر
   ◂ بتول رحمتی، احمد بیک خورمیزی
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    Journal of Ethnopharmacology


●  اثر گیاه بوزیدان بر روی هورمو نهای جنسی و سطح گنادوتروپین در موش های نر معتاد
   ◂  بتول رحمتی کچومثقالی، محمدحسن قوسیان مقدم ،محسن خلیلی، احسان عنایتی ، مریم ملکی ،سمانه رضایی منفرد ،
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    International Journal of Fertility and Sterility


●  اثر وایسته به دوز عصاره گیاه علف چای بر عدم تعادل موش های تزریق داخل استریاتومی با 6-هیدروکسی دوپامین
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، مهرداد روغنی، غلامحسین قایدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، منیژه کرمی
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  بررسی اثر ضد تشنجی عصاره ابی الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش های سوری نر
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، مهرداد روغنی، غلامحسین قایدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، فریبا انصاری
   ✔ 1394/11/30  2016/02/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تشدید تشنجات ناشی از تزریق وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره ابی الکلی نپنتا منتوییدیس در موش کوچک ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، مهرداد روغنی
   ✔ 1394/08/20  2015/11/11
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر رفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، مهرداد روغنی، غلامحسین قایدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، منیژه کرمی
   ✔ 1394/08/20  2015/11/11
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (4)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of Garlic Fractions on Raji (human Burkitt lymphoma) Cell Line
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، طوبی غضنفری، جمالی ، گماری ، عسگریان
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  The cytotoxic effects of Cuscatae chinesis, organum vulgare, Allium sativum, and Aloe vera Extracts on Raji Cell Line of Lymphoma
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، طوبی غضنفری، گماری ، جمالی
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of Hydro- alcoholic Extract of Lavandula officinalis on Levels of Interleukin-1B and Interleukin-6 in Brain Tissue of Morphine Dependence Male Mice
   ◂ احمد بیک خورمیزی، محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  اثر عصاره و فراکشن R10 سیر بر تولید NO وIL-12 در ماکروفاژهای صفاقی در مدل لشمانیا
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، طوبی غضنفری، محمد حسن زهیر
   ✔ 1388/09/25  2009/12/16
    هجدهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران


پایان نامه ها

●  اثر عصاره ابی الکلی اسطوخودوس فرانسوی(Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مریم راهنمای بشم

●  اثر عصاره ابی الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس خراسانی (Nepeta menthoides) بر یادگیری و حافظه در موش های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مطهره پورغلام

●  : اثرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از اسیدکاینیک در موش صحرایی .
   ◂ لادن صدیق نژاد

●  : بررسی تاثیرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی القاشده با تزریق داخل صفاقی پیلوکارپین درموش های صحرایی ویستار نر
   ◂ شکوفه عظیمی

●  بررسی اثرات نوروپروتکتیو عصاره ابی-الکلی گیاه اسطوخودوس در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر
   ◂ محسن کاوه

●  بررسی اثر ترکیبی متادون، فنی توئین و تری فلوپرازین بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ زهرا کوچکی

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ احمد بیک خورمیزی

●   effect of oral consumption of the root of withania somnifera on sexual hormones in addicted male rat
   ◂ احسان عنایتی قادیکلایی

●  اثر عصاره ابی-الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی
   ◂ پریسا احقری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید