دانشگاه شاهد

بتول رحمتی کچومثقالی

استاد یار - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، لادن صدیق نژاد، مهرداد روغنی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1400/02/25  2021/05/15
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثرات عصاره ابی الکلی لوندولا افیسینالیس - )اسطوخودوس انگلیسی( در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو، مهرداد روغنی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثرات صرع زایی عصاره ابی الکلی نپتا منتوئیدس در تستهای مختلف تشنج: مطالعات رفتاری و بیوشیمیایی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه زائری، اژدر حیدری
   ✔ 1399/09/05  2020/11/25
    Heliyon
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر افسردگی و اضطراب ناشی از رزرپین
   ◂ مهدی علیزاده، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، فائزه رضایی
   ✔ 1399/04/03  2020/06/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثرات عصاره ابی الکلی بخش های هوایی لاوندولا دنتاتا بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از تزریق اسیدکاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ مهرداد روغنی، لادن صدیق نژاد، بتول رحمتی کچومثقالی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اثرات توام ورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، مریم ملکیان، فائزه رضایی
   ✔ 1398/11/08  2020/01/28
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس خراسانی (Nepeta menthoides ) بر یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مطهره پورغلام، بتول رحمتی کچومثقالی، مریم رهنما
   ✔ 1398/10/18  2020/01/08
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  ثر عصاره ابی الکلی اسطوخودوس رومی(Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مریم رهنما، بتول رحمتی کچومثقالی، مطهره پورغلام
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر بخشی اموزشی شناختی کامپیوتری در بهبود و ارتقا حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل دانشگاه شاهد
   ◂ منیژه کرمی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، محسن خلیلی، غلامحسین قاعدی
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقاله تکراری و قبلا با شماره 43600 ثبت شده
   ◂ تکراری Duplicate
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر دوزهای مختلف گیاه نپتا در افسردگی ناشی از رزین در موش
   ◂ صدیقه طالبی، بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  اثر عصاره ابی الکلی لاوندولا افیسینالیس بر افسردگی موشهای کوچک ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر دوزهای مختلف نپتا منتوئیدس بر افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، صدیقه طالبی، معصومه جرجانی، فاطمه عمادی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی، مریم ملکیان، محسن خلیلی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش ذهنی و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ محسن خلیلی، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثرات دوزهای مختلف Nepeta menthoides در موش های افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، صدیقه طالبی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  اسطوخودوس و صرع در ایران
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی
   ✔ 1398/08/09  2019/10/31
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The Effect of Garlic Fractions on Raji (human Burkitt lymphoma) Cell Line
   ◂ Batool Rahmati, Tooba Ghazanfari, Jamali, Gomari, asgarian
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  The cytotoxic effects of Cuscatae chinesis, organum vulgare, Allium sativum, and Aloe vera Extracts on Raji Cell Line of Lymphoma
   ◂ Batool Rahmati, Tooba Ghazanfari, Gomari, Jamali
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of Hydro- alcoholic Extract of Lavandula officinalis on Levels of Interleukin-1B and Interleukin-6 in Brain Tissue of Morphine Dependence Male Mice
   ◂ Ahmad Beek Khorrmizi, Mohsen Khalili, Batool Rahmati, Roya Shahmirzady
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   پایان نامه ها

●   اثرات عصاره ابی- الکلی لوندولا افیسینالیس (اسطوخودوس انگلیسی) و نپتا منتوئیدس (اسطوخودوس مشهدی) در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بنفشه باقری

●  بررسی اثرات توامورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی و رفتار وسواس مانند ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر (مطالعه رفتاری،بیوشیمیایی و نوروهیستوشیمی)
   ◂ مریم ملکیان

●  اثر ترکیبی ورزش شنا و عصاره پونه سای سبلانی با نام علمی نپتا منتوئیدس بر افسردگی،اضطراب و وسواس ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فائزه رضائی

●  اثر عصاره ابی الکلی اسطوخودوس فرانسوی(Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مریم راهنمای بشم

●  اثر عصاره ابی الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس خراسانی (Nepeta menthoides) بر یادگیری و حافظه در موش های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مطهره پورغلام

●  : اثرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از اسیدکاینیک در موش صحرایی .
   ◂ لادن صدیق نژاد

●  : بررسی تاثیرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی القاشده با تزریق داخل صفاقی پیلوکارپین درموش های صحرایی ویستار نر
   ◂ شکوفه عظیمی

●  بررسی اثرات نوروپروتکتیو عصاره ابی-الکلی گیاه اسطوخودوس در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر
   ◂ محسن کاوه

●  بررسی اثر ترکیبی متادون، فنی توئین و تری فلوپرازین بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ زهرا کوچکی

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ احمد بیک خورمیزینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید