دانشگاه شاهد

زهرا پیشنمازی

مربی


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  Epidemiological characteristics and predictive factors of burns among elderly in Iran (2008-2012): a retrospective study
   ◂ مجیده هروی کریموی- سید حمید شریف نیا- Yiong Huak Chan- امیر حسین گودرزی- زهرا پیشنمازی-- امل هدی کاوه- Bit-Lian Yee- ناهید رژه
   ✔ 1396/05/22  2017/08/13
    Journal of Nursing and Midwifery Sciences


●  درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران
   ◂ زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
   ✔ 1393/01/01  2014/03/21
    اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
PDF   

●   Validation of the Persian version of the Burn Specific Health Scale – Brief
   ◂ مجیده هروی کریموی، زهرا پیشنمازی- ناهید رژه
   ✔ 1391/10/12  2013/01/01
    Burns
PDF   

●  کیفیت زندگی در بیماران سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، ازیتا کیانی اسیابر، رضا نوروز زاده، مجیده هروی کریموی، دکتر فرید زایری
   ✔ 1390/12/01  2012/02/20
    پایش
PDF   

●  بررسی ارتباط فلوراید در اب اشامیدنی ب استئوسارکوما
   ◂ زهرا پیشنمازی، صدیقیانی
   ✔ 1388/09/30  2009/12/21
    فصلنامه علمی - اموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


●  کاربردهای اکسیژن هایپرباریک
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1388/03/01  2009/05/22
    فصلنامه علمی - اموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


●  ان چه لازم است در باره کشش بافت بدانیم
   ◂ زهرا پیشنمازی
   ✔ 1386/10/10  2007/12/31
    فصلنامه علمی - اموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


مقالات کنفرانسی (34)   Download XML   Download TXT

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/16  2015/03/07
    کنگره اموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل


●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، رضا نوروز زاده، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  راهکارهای توانمند سازی دانشجویان پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  تکنیک های جدید حل بروکراسی گزارش پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  بررسی میزان غفلت از سالمندان توسط اعضای خانواده
   ◂ زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
PDF   

●  اختلالات جنسی متعاقب تروما
   ◂ زهرا پیشنمازی، رضا نوروز زاده
   ✔ 1392/08/07  2013/10/29
    کنگره بین المللی جراحی خراسان 1392
PDF   

●  مواجهه با کودک ازاری فیزیکی
   ◂ زهرا پیشنمازی
   ✔ 1392/07/18  2013/10/10
    بیست وپنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان
PDF   

●  بررسی عوامل تاثیرگذار بر سازگاری زوجین در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ زهرا پیشنمازی، پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی
   ✔ 1392/07/07  2013/09/29
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●  راهکارهای ارتقا عملکرد جنسی در زنان دچار سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، خدیجه محمدی میقانکی، رضا نوروز زاده
   ✔ 1392/07/06  2013/09/28
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید