دانشگاه شاهد

یونس روحانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  Efficacy of a traditional herbal formula based on Colchicum autumnal L. (Rhazes tablet) in low back pain: A randomized controlled clinical trial
   ◂ Farhad Jafari, Alireza Abbassian, Valiollah Gerayeli Malek, Soraya Parvari, Younes Rouhani, Roja Rahimi
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    International Journal of Ayurvedic Medicine
PDF   

●  Efficacy of a traditional herbal formula based on Colchicum autumnal L. (Rhazes tablet) in low back pain: A randomized controlled clinical trial
   ◂ Farhad Jafari, Alireza Abbassian, Valiollah Gerayeli Malek, Soraya Parvari, Younes Rouhani, Roja Rahimi
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    International Journal of Ayurvedic Medicine


●  تاثیر درمان سو هاضمه بر علایم بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه
   ◂ حسینی، Fadzilah Adibah Abdulmajid، محمد رضا واعظ مهدوی، محسن ناصری، روحانی، فاطمه عمادی، هاشمی نژاد، فقیه زاده
   ✔ 1395/10/28  2017/01/17
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیر درمان سو هاضمه بر علایم بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه
   ◂ نفیسه حسینی یکتا، محمد رضا واعظ مهدوی، محسن ناصری، یونس روحانی، فاطمه عمادی، مسن هاشمی نژاد، سقراط فقیه زاده
   ✔ 1395/10/22  2017/01/11
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیر درمان سوهاضمه بر علایم بیماران مبتلا به کمر درد مزمن با استفاده از کپسول پونه
   ◂ سقراط فقیه زاده، محسن هاشمی نژاد، فاطمه عمادی، یونس روحانی، محسن ناصری، محمد رضا واعظ مهدوی، نفیسه حسینی یکتا
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیرات یک داروی گیاهی بر روی تسکین درد به علت درد low Back مزمن
   ◂ نفیسه حسینی یکتا، یونس روحانی، محسن ناصری، محمد رضا واعظ مهدوی، فاطمه عمادی، نفیسه حسینی یکتا، سقراط فقیه زاده، غزاله حیدری راد، محمود باباییان
   ✔ 1394/03/11  2015/06/01
    Biological Forum- An International Journal


●  کمر درد و نقطه نظرها در طب سنتی ایران
   ◂ Mohsen Naseri، Mohammadreza Vaezmahdavi، نفیسه حسینی یکتا، محمد عسکر فراشاه، نصرالله مرادی کر، Younes Roohani، علی عبدالهی نیا، سید صدیقه یوسفی
   ✔ 1393/02/01  2014/04/21
    European Journal of Experimental Biology
PDF   

●  Acute paraplegia after General Anesthesia
   ◂ Mehran Seradj, Alireza Khlaj, Younes Roohani, Gholamhosein Ghaedi, Siamak Afshinmajd, Mohammad Yarmohammadi
   ✔ 1390/02/25  2011/05/15
    Acta Medica Iranica


کتاب ها

●  درد low back از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ محسن ناصری، محمدرضا واعظ مهدوی،فاطمه عمادی، نفیسه حسینی یکتا، سقراط فقیه زاده، یونس روحانی

پایان نامه ها

●  low back pain explanation according to Traditional Iranian Medicine and Assessment of the effect of Wild mint product in dyspepsia-induced low back pain
   ◂ نفیسه حسینی یکتا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید