دانشگاه شاهد

حمیدرضا طاهری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of Patency of Arteriovenous Fistula and Its Relative Complications in Diabetic Patients
   ◂ علیرضا خلج، علی دواتی، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، فرزانه گلفام
   ✔ 1392/01/01  2013/03/21
    Urology Journal
PDF   

●  تاثیر بستن شاخه دیستال وریدی در فیستول شریانی وریدی پهلو به پهلو بر میزان پایایی یک ساله و عوارض ان
   ◂ علیرضا خلج، ناهید خلدی، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، فرزانه گلفام
   ✔ 1387/10/01  2008/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تحول در روش‌های درمانی کیست هیداتید کبد
   ◂ مریم امینی، علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، پریسا گلفام
   ✔ 1387/08/15  2008/11/05
    تحقیقات نظام سلامت حکیم


●  بررسی حساسیت و ویژگی اولتراسونوگرافی در تشخیص سنگ‌های مجرای صفراوی مشترک در مقایسه با کلانژیوگرافی حین عمل
   ◂ علیرضا خلج، سیدسعید سیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، فرزانه گلفام، فریبا محمدزاده ،‌ همایون نصرت‌پناه ،‌ مژده پورلشگری
   ✔ 1386/08/15  2007/11/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


مقالات کنفرانسی (5)   Download XML   Download TXT

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید