دانشگاه شاهد

حمیدرضا طاهری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

●  primary anastomosis versus hartmanns procedure in sigmoid volvulus
   ◂ Hamid Taheri
   ✔ 1398/12/10  2020/02/29
    European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca


●  Evaluation of Patency of Arteriovenous Fistula and Its Relative Complications in Diabetic Patients
   ◂ Alireza Khlaj, Ali Davati, Seyed Mortaz, Hamid Taheri, Farzaneh Golfam
   ✔ 1392/01/01  2013/03/21
    Urology Journal
PDF   

●  تاثیر بستن شاخه دیستال وریدی در فیستول شریانی وریدی پهلو به پهلو بر میزان پایایی یک ساله و عوارض ان
   ◂ Alireza Khlaj، ناهید خلدی، سیدسعید سیدمرتاض، Hamid Taheri، فرزانه گلفام
   ✔ 1387/10/01  2008/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تحول در روش‌های درمانی کیست هیداتید کبد
   ◂ مریم امینی، Alireza Khlaj، سیدسعید سیدمرتاض، Hamid Taheri، پریسا گلفام
   ✔ 1387/08/15  2008/11/05
    تحقیقات نظام سلامت حکیم


●  بررسی حساسیت و ویژگی اولتراسونوگرافی در تشخیص سنگ‌های مجرای صفراوی مشترک در مقایسه با کلانژیوگرافی حین عمل
   ◂ Alireza Khlaj، سیدسعید سیدمرتاض، Hamid Taheri، فرزانه گلفام، فریبا محمدزاده، ‌ همایون نصرت‌پناه، ‌ مژده پورلشگری
   ✔ 1386/08/15  2007/11/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید