دانشگاه شاهد

طوبی غضنفری

استاد - PHD


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (189)   Download XML   Download TXT

●  استفاده همزمان از طول نسبی تلومر، نمره سلامت بیولوژیکی و وضعیت فیزیکی/اجتماعی در ارزیابی بیولوژیکی پیری جانبازان مواجهه یافته با گاز خردل
   ◂ Hossein Hassanpour، Nayere Askari، Sussan Kaboudanian Ardestani، محمدرضا واعظ مهدوی، لیلا نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1401/02/16  2022/05/06
    International Immunopharmacology


●  اثرات تعدیل ایمنی عصاره های بالب پنج گونه الیوم بر روی سایتوکاین های IFN-?،IL-4 و IL-17
   ◂ طوبی غضنفری، زهرا حسین پور یکتایی، محمد مهدی نقی زاده، طیبه رجبیان
   ✔ 1400/10/11  2022/01/01
    Immunoregulation
PDF   

●  ارتباط وضعیت سلامت عمومی (روش گلدبرگ) با موقعیت اجتماعی-اقتصادی و ویژگی های دموگرافیک جانبازان شیمیایی سردشت
   ◂ محمدرضا واعظ مهدوی، حسین حسن پور، لیلا نصیری، سوسن کبودانیان اردستانی، طوبی غضنفری
   ✔ 1400/10/04  2021/12/25
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثرات ایمنی درمانی شیرین بیان و گلیسیریزیک اسید بر الودگی موش های BALB/c با لشمانیا ماژور
   ◂ شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، اکرم میرامین محمدی
   ✔ 1400/07/02  2021/09/24
    Parasite Immunology
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Seyedeh Tahereh Faezi، Tooba Ghazanfari، Milad Ebrahimi، Abdolrahman Rostamian، Ramin Rafiei-Latianee، Seyed Reza Najafizadeh، Shafieh Movaseghi
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    Clinical Rheumatology


●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Nima Mousavi Darzikolaee، Kasra Kolahdouzan، Hamidreza Abtahi، Hossein Kazemizadeh، Mohammadreza Salehi، Reza Ghalehtaki، Reyhaneh Bayani، Seyed Khalil Pestehei، Tooba Ghazanfari، Fatemeh Ebrahiminasab، Samaneh Salarvand، Peiman Haddad، Ali Kazemian، Mahdi Aghili
   ✔ 1400/05/01  2021/07/23
    Journal of Medical Radiation Sciences


●  ارزیابی سلامت نابرابری های اجتماعی در بروز انواع مختلف استرس مزمن و تاثیر انها بر تنظیم سیستم ایمنی
   ◂ محمدرضا واعظ مهدوی، لیلا نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Immunoregulation
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Tooba Ghazanfari، Majid Shahabi، Ali Asghar Okhovat، Mohammad Rohani، Giorgio Valle، Reza Boostani، Siamak Abdi، Shaghayegh Eshghi، Elahe Elahi، Marzieh Khani، Hosein Shamshiri، Hanieh Taheri، John Hardy، Jose Tomas Bras، Susana Carmona، Hamidreza Moazzeni، Afagh Alavi، Ali Heshmati، Peyman Taghizadeh، Yalda Nilipour
   ✔ 1400/01/10  2021/03/30
    Neurobiology of Aging


●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Mostafa Mohammadi، Mohammad Saber Zamani، Davoud Jamali، Ali Mohammad Mohseni Majd، Soghrat Faghihzadeh، Mohammad Reza Salehi، Saeed Namaki، Jalil Arabkheradmand، Abdolrahman Rostamian، Maryam Rajabnia Chenary، Sara Ghaffarpour، Sussan Kaboudanian Ardestani، Maryam Edalatifard، Mohammad Mehdi Naghizadeh، Saeed Mohammadi، Maryam Mahloujirad، Alireza Izadi، Hossein Ghanaati، Mohammad Taghi Beigmohammadi، Mohammad Vodjgani، Bentolhoda Mohammad Shirazi، Ensie Sadat Mirsharif، طوبی غضنفری
   ✔ 1399/11/22  2021/02/10
    Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology


●  Indicated and non-indicated antibiotic administration during pregnancy and its effect on pregnancy outcomes: Role of inflammation
   ◂ Amir Hossein Norooznezhad, Shima Javidan, Mohammad Hossein Ahmadi, Tooba Ghazanfari, Leila Norouz, Azadeh Farzanehdoust, Kamran Mansouri, Shayan Mostafaei, Pouya Javadian, Mahdi Sheikh, Sedigheh Hantoushzadeh
   ✔ 1399/09/11  2020/12/01
    International Immunopharmacology
مقالات کنفرانسی (66)   Download XML   Download TXT

●  Comparison of Immunomodulatory Effects of Some Allium species from Iran on Cytokine Generation
   ◂ Hosseinpur Z, Radjabian T, Ghazanfari T, Naghizadeh Mm
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Assessment of the Immunomodulatory Effects of Some Allium species on TNF-? and NO Production
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Nasiri Z
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  A Comparative Study on the Effects of Allium asarense and Allium sativum Extracts on Lymphocytes
   ◂ Hatami H, Tayebeh Radjabian, Hosseinpur Z, Ghazanfari T, Naghizadeh Mm
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Evaluation of Allium asarense and Allium sativum Aqueous Extracts on Macrophages
   ◂ Hatami H, Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Ghazanfari T
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on nitric oxide production in peritoneal macrophages of Leishmania major infected BALB/c mice
   ◂ Shima Sheikhi, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Ali Khamesipour
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  اثر استرس بی ثباتی و اکسیتوسین خارجی بر تعداد سلول های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در موش های نر
   ◂ Tooba Ghazafari، Nayere Askari، Marzieh Eghtedar doost، Mohammad Vojgani، Mohammad Reza VaezMahdavi، Zahra Omidi
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی
PDF   

●  Macrophage cell viability after treatment with some Allium species from Iran
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Zarre-Mobarakeh Sh, Soleymankhani M, Fotovvat M, Hatami H
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  Immunomodulatory Effects of some Allium species from Iran on mice Lymphocyte viability
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Zarre-Mobarakeh Sh, Soleymankhani M, Mirsharif E, Dilmaghanian R
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  نقش مطالعات سلولی مولکولی در ارتقا سلامت جانبازان شیمیایی
   ◂ طوبی غضنفری
   ✔ 1391/12/07  2013/02/25
    سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت
PDF   

●  Discriminaive Effect of SIM5 and its fractions on normal And cancerous lymphocytes
   ◂ Tooba Ghazanfari, Roya Shahmirzady, Mohammad Kamalinejad, Marzieh Eghtedardoost
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   کتاب ها

●  بیوشیمی مرگ سلولی
   ◂ سوسن کبودانیان اردستانی، راحله شاکری، اسما خیرالهی

●  فلو سایتومتری
   ◂ امینا کریمی نیا، بهناز قره گزلو، حمید مباشری، سوسن کبودانیان اردستانی

پایان نامه ها

●  تبیین اصول حفظ الصحه در وجع مفاصل بر اساس منابع طب سنتی ایران و تعیین اثر پماد زرنباد در درمان استئوارتریت زانو
   ◂ حسن کیانی احمدابادی

●  مقایسه متیلاسیون IFN در مواجهه یافتگان با سولفور موستارد
   ◂ اشرف وفا

●  مقایسه متیلاسیون ژن اینترفرون گاما و FOXP3 در مواجهه یافتگان با سولفورموستارد با افراد مواجهه نیافته و بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن DNMT1 و متیلاسیون ژن اینترفرون گاما و FOXP3 در مواجهه یافتگان با سولفورموستارد
   ◂ مریم خباره

●  بررسی فراوانی سلول های Treg در خون محیطی افراد مواجهه یافته با سولفورموستارد
   ◂ نفیسه زند

●  ارزیابی میزان بیان ژن های LTBP1 و Smad6 در ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی
   ◂ سمیه مامی

●  تعیین ارتباط بین میزان بیان miR-15b-5pو miR-21-5pبا SMAD7 در بافت ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی د ر مقایسه با افراد مواجهه نیافته
   ◂ سحر سلیمی

●  IN per
   ◂ سارا پارساپور

●  IN per
   ◂ مریم رجب نیا چناری

●  IN per
   ◂ علی محمد محسنی مجد

●  بررسی ارتباط میزان ویتامین D و پروفایل سایتوکاینی TH1 و TH2 ....
   ◂ محمدمهدی ادیب زاده سرشگینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید