دانشگاه شاهد

طوبی غضنفری

استاد - PHD


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (143)   Download XML   Download TXT

●  تغییرات ناشی از خلوص سولفور خام در نیتروژن خون، اسید اوریک و کراتینین قربانیان غیرنظامی و همبستگی انها با ارزشهای اسپیرومتری
   ◂ Tooba GHAZANFARI، Shahriar POURFARZAM، Reza GHAREBAGHI، Mohammad Reza VAEZ MAHDAVI، Fatemeh HEIDARY، Ensieh Sadat MIRSHARIF
   ✔ 1397/08/10  2018/11/01
    Iranian Journal of Public Health


●  عوارض مزمن و تاخیری انالوگ سولفور موستارد در مدل موشی
   ◂  Mohammad Mehdi Naghizadeh، Reza Gharebagh، Zahra Kianmehr، Fatemeh Heidari، طوبی غضنفری، سوسن اردستانی، محسن ورمزیار، مرجان حشمتی، رضا صداقت، محمدرضا واعظ مهدوی، حسن قاسمی خوری نیا، Soghrat Faghihzadeh، Marzieh Eghtedar Doos، Sussan KaboudanianArdestan
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Behboudi H, Noureini SK, Ghazanfari T, Ardestani SK
   ✔ 1397/03/02  2018/05/23
    International Immunopharmacology


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Tooba Ghazanfar، Mohammad-Reza Vaez-Mahdavi، Sakine Moaiedmohsen، Susan Kabudanian Ardestani، Mohammad Mehdi Naghizadeh، Nayere Askari، Hassan Ghasemi
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    Iranian Journal of Pathology


●  تاثیر فشارهای اجتماعی بر پاسخ ایمنی در موشهای نر و ماده
   ◂ Ehsan Kazemi Moghaddam، Mohsen Khalili Najafabadi، Mohammad Reza vaez Mahdavi، Marjan Aghajani، Tooba Ghazanfari
   ✔ 1397/01/16  2018/04/05
    Immunoregulation


●  مقاله انگلیسی
   ◂ Tooba Ghazanfari، Soghrat Faghihzadeh، Susan Ardestani Kaboudanian; ، Mohammad Mehdi Adibzadeh Seresgi;
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Immunoregulation


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Elham Faghihzadeh، Tooba Ghazanfari، Hassan Ghasemi، Nayere Askari، Sakine Moaiedmohseni، Soghrat Faghihzadeh، Susan Kabudanian
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    Iranian Journal of Pathology


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Arash Hajizadeh Dastjerdi , Hossein Behboudi , Zahra Kianmehr , Ali Taravati , Mohammad Mehdi Naghizadeh , Sussan Kaboudanian Ardestani * , Tooba Ghazanfari *
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    Bioimpacts


●  پاسخ ایمنی ناکارامد و تسریع اپوپتوز طحال بواسطه تجربه محرومیت غذایی و نابرابری با وجود وضعیت اجتماعی ناپایدار در موش Balb/c
   ◂ Marjan Aghajani, Mohammad Reza Vaez Mahdavi, Mohsen Khalili Najafabadi, Tooba Ghazanfari, Fatemeh Moradi, Ravieh Golchoobian, Hasan Askari, Nima Sanadgol, Ehsan Kazemi Moghaddam
   ✔ 1396/08/26  2017/11/17
    Neuroimmunomodulation


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Mohammadreza Jalali-Nadoushan ; Mohammad Reza Vaez Mahdavi ; Mohammad Reza Soroush ; Zuhair Mohammad Hassan; Jalaleddin Shams; Soghrat Faghihzadeh ; Roya Yaraee; Nayere Askari; Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Trauma Monthly
مقالات کنفرانسی (66)   Download XML   Download TXT

●  Comparison of Immunomodulatory Effects of Some Allium species from Iran on Cytokine Generation
   ◂ زهرا حسین پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، نقی زاده
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Assessment of the Immunomodulatory Effects of Some Allium species on TNF-? and NO Production
   ◂ زهرا حسین پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، زهرا نصیری
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  A Comparative Study on the Effects of Allium asarense and Allium sativum Extracts on Lymphocytes
   ◂ هلیا حاتمی، طیبه رجبیان، زهرا حسین پور، طوبی غضنفری، نقی زاده
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Evaluation of Allium asarense and Allium sativum Aqueous Extracts on Macrophages
   ◂ هلیا حاتمی، زهرا حسین پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on nitric oxide production in peritoneal macrophages of Leishmania major infected BALB/c mice
   ◂ شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  اثر استرس بی ثباتی و اکسیتوسین خارجی بر تعداد سلول های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در موش های نر
   ◂ Tooba Ghazafari، Nayere Askari، Marzieh Eghtedar doost، Mohammad Vojgani، Mohammad Reza VaezMahdavi، Zahra Omidi
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی
PDF   

●  Macrophage cell viability after treatment with some Allium species from Iran
   ◂ Hosseinpur Z, Radjabian T, Ghazanfari T, Zarre-Mobarakeh Sh , Soleymankhani M , Fotovvat M and Hatami H
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  Immunomodulatory Effects of some Allium species from Iran on mice Lymphocyte viability
   ◂ Hosseinpur Z, Radjabian T, Ghazanfari T, Zarre-Mobarakeh Sh , Soleymankhani M , Mirsharif E and Dilmaghanian R
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  نقش مطالعات سلولی مولکولی در ارتقا سلامت جانبازان شیمیایی
   ◂ طوبی غضنفری
   ✔ 1391/12/07  2013/02/25
    سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت
PDF   

●   (مقاله به انگلیسی است)
   ◂ طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، محمد کمالی نژاد، مرضیه اقتداردوست
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   کتاب ها

●  بیوشیمی مرگ سلولی
   ◂ سوسن کبودانیان اردستانی، راحله شاکری، اسما خیرالهی

●  فلو سایتومتری
   ◂ امینا کریمی نیا، بهناز قره گزلو، حمید مباشری، سوسن کبودانیان اردستانی

پایان نامه ها

●  IN per
   ◂ سارا پارساپور

●  IN per
   ◂ مریم رجب نیا چناری

●  IN per
   ◂ علی محمد محسنی مجد

●  بررسی ارتباط میزان ویتامین D و پروفایل سایتوکاینی TH1 و TH2 ....
   ◂ محمدمهدی ادیب زاده سرشگی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  اثر مکمل غضروف کوسه ماهی در بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به سرطان پستان
   ◂ امنه صراف

●  In Per
   ◂ مرجان مسیب زاده

●  In Per
   ◂ محسن عسگری

●  بررسی پلی مورفیسم نواحی -800 و509 - ژن TGF-B و ارتباط ان عوارض دیررس ریوی در مصدومین شیمیایی با گاز خردل
   ◂ منیژه محمدی

●  ارزیابی میزان بیان ملکول TLR4در ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی
   ◂ سارا غفارپورنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید