دانشگاه شاهد

طوبی غضنفری

استاد - PHD


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (168)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (. )Glycyrrhiza glabra L و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و اماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro
   ◂ طوبی غضنفری، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، شیما شیخی
   ✔ 1399/05/04  2020/07/25
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  اختلال در عملکرد سلولهای مادرزادی اندوتلیال در بیمار مبتلا به مسمومیت با گاز خردل
   ◂ وحید سیاوشی، هادی چراغی، پیروز پورمحمد، پرویز نوشیروانی، سارا عبدالهی، امیر سولقانی، سید مهدی نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    Inhalation Toxicology


●  اثرات سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی در طولانی مدت عوارض ریوی در یک مدل حیوانی در معرض خردل گوگرد انالوگ
   ◂ سمیه صادقی، نریمان مصفا، سیدمحمود هاشمی، محمدمهدی نقی زاده، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  تغییر در سطح سرمی ایمونوگلوبولین ها در طولانی مدت به شدت اسیب دیده چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض گوگرد و خردل
   ◂ طوبی غضنفری، علی مصطفایی، فریده طالبی، محمدرضا واعظ مهدوی، محمدابراهیم یارمحمدی، نیره عسکری، سکینه مویدمحسنی، علیمحمد محسنی مجد، انسیه سادات میرشریف، زینب غضنفری، زهیر محمد حسن، داود جمالی، سقراط فقیه زاده، جلال الدین شمس
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  تاخیر تاثیر خردل گوگرد بر سرکوب اتوفاژی در مصدومین شیمیایی بافت ریه
   ◂ مرضیه اقتداردوست، طوبی غضنفری، علیرضا صادقی پور، زهیر محمد حسن، مصطفی قانعی، سعید قوامی
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  تغییر در واسطه های التهابی در جانبازان جنگ اسیب دیده به طور جدی ، طولانی مدت پس از قرار گرفتن در معرض خردل گوگرد
   ◂ حسن قاسمی، محمدعلی جوادی، سوسن کبودانیان اردستانی، محمود محمودی، محمدرضا واعظ مهدوی، علیرضا برادران رفیعی، خسرو جدیدی، شمسا شریعت پناهی، مریم راستین، فاطمه حیدری، ملیحه صفوی، انسیه سادات میرشریف، زهرا نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  مکان یابی SP-A و TLR4 در بافت ریه بیماران در معرض SM
   ◂ سارا غفارپور، عباس فروتن، نیره عسکری، فاطمه مشهدی عباس، عیسی صالحی، مریم نیکونژاد، محمدمهدی نقی زاده، مریم اسکندریان، کیوان گوهری مقدم، حسن محمد حسینی اکبری، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  خواص دارویی و بیوشیمیایی زینگبر zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. و اثر درمانی ان در مورد ارتروز زانو
   ◂ محمدرضا واعظ مهدوی، شمسا شریعت پناهی، فرهاد جعفری، حسن کیانی احمدابادی، طوبی غضنفری، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1398/10/10  2019/12/31
    Journal of Family Medicine and Primary Care


●  سطح اینترلوکین 8 در اشک و سرم و سطح CX3CL1 ، CCL2 و CCL5 در سرم بیماران مواجه شده با گاز خردل مبتلا به ضایعه چشمی
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی، رویا یارایی شهمیرزادی، محمود محمودی، محمدعلی جوادی، محمد رضا سروش، سقراط فقیه زاده، علی محمد محسنی مجد، راحله شاکری، محمود بابایی، فاطمه حیدری، زهیر محمد حسن
   ✔ 1398/08/13  2019/11/04
    International Immunopharmacology


●  سطح MMP-9 در اشک و سرم و سطح TMP در سرم بیماران مواجه شده با گاز خردل مبتلا به ضایعه چشمی
   ◂ حسن قاسمی، رویا یارایی شهمیرزادی، سقراط فقیه زاده، محمود قاسمی برومند، محمود محمودی، محمود بابایی، مصطفی نادری، ملیحه صفایی، زینب غضنفری، مریم راستین، شهرزاد زمانی، نفیسه طبسی، الهام فقیه زاده، رضا قره باغی، زهیر محمد حسن، انسیه سادات میرشریف، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/08/13  2019/11/04
    International Immunopharmacology
مقالات کنفرانسی (66)   Download XML   Download TXT

●  Comparison of Immunomodulatory Effects of Some Allium species from Iran on Cytokine Generation
   ◂ Hosseinpur Z, Radjabian T, Ghazanfari T, Naghizadeh Mm
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Assessment of the Immunomodulatory Effects of Some Allium species on TNF-? and NO Production
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Nasiri Z
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  A Comparative Study on the Effects of Allium asarense and Allium sativum Extracts on Lymphocytes
   ◂ Hatami H, Tayebeh Radjabian, Hosseinpur Z, Ghazanfari T, Naghizadeh Mm
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Evaluation of Allium asarense and Allium sativum Aqueous Extracts on Macrophages
   ◂ Hatami H, Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Ghazanfari T
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on nitric oxide production in peritoneal macrophages of Leishmania major infected BALB/c mice
   ◂ Shima Sheikhi, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Ali Khamesipour
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  اثر استرس بی ثباتی و اکسیتوسین خارجی بر تعداد سلول های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در موش های نر
   ◂ Tooba Ghazafari، Nayere Askari، Marzieh Eghtedar doost، Mohammad Vojgani، Mohammad Reza VaezMahdavi، Zahra Omidi
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی
PDF   

●  Macrophage cell viability after treatment with some Allium species from Iran
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Zarre-Mobarakeh Sh, Soleymankhani M, Fotovvat M, Hatami H
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  Immunomodulatory Effects of some Allium species from Iran on mice Lymphocyte viability
   ◂ Hosseinpur Z, Tayebeh Radjabian, Tooba Ghazanfari, Zarre-Mobarakeh Sh, Soleymankhani M, Mirsharif E, Dilmaghanian R
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran
PDF   

●  نقش مطالعات سلولی مولکولی در ارتقا سلامت جانبازان شیمیایی
   ◂ طوبی غضنفری
   ✔ 1391/12/07  2013/02/25
    سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت
PDF   

●  Discriminaive Effect of SIM5 and its fractions on normal And cancerous lymphocytes
   ◂ Tooba Ghazanfari, Roya Shahmirzady, Mohammad Kamalinejad, Marzieh Eghtedardoost
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   کتاب ها

●  بیوشیمی مرگ سلولی
   ◂ سوسن کبودانیان اردستانی، راحله شاکری، اسما خیرالهی

●  فلو سایتومتری
   ◂ امینا کریمی نیا، بهناز قره گزلو، حمید مباشری، سوسن کبودانیان اردستانی

پایان نامه ها

●  مقایسه متیلاسیون ژن اینترفرون گاما و FOXP3 در مواجهه یافتگان با سولفورموستارد با افراد مواجهه نیافته و بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن DNMT1 و متیلاسیون ژن اینترفرون گاما و FOXP3 در مواجهه یافتگان با سولفورموستارد
   ◂ مریم خباره

●  بررسی فراوانی سلول های Treg در خون محیطی افراد مواجهه یافته با سولفورموستارد
   ◂ نفیسه زند

●  ارزیابی میزان بیان ژن های LTBP1 و Smad6 در ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی
   ◂ سمیه مامی

●  تعیین ارتباط بین میزان بیان miR-15b-5pو miR-21-5pبا SMAD7 در بافت ریه جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی د ر مقایسه با افراد مواجهه نیافته
   ◂ سحر سلیمی

●  IN per
   ◂ سارا پارساپور

●  IN per
   ◂ مریم رجب نیا چناری

●  IN per
   ◂ علی محمد محسنی مجد

●  بررسی ارتباط میزان ویتامین D و پروفایل سایتوکاینی TH1 و TH2 ....
   ◂ محمدمهدی ادیب زاده سرشگی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  اثر مکمل غضروف کوسه ماهی در بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به سرطان پستان
   ◂ امنه صرافنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید