دانشگاه شاهد

سیدکاظم فروتن

دانشیار - ارولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  ارزیابی اثر دیلاتاسیون پله ای پیشابراه در درمان تنگی مجرای ادراری مردان
   ◂ محمد بهزادی

●  مقایسه اثرات دستگاه وکیوم و تزریق داخل جسم غاری پاپاورین در درمان اختلال نعوظ در ازدواج های با و بدون ازاله بکارت
   ◂ مسعود وحدانی

●  اثر درمانی کیت واکیوم پیرونی در فاز حاد بیماری پیرونی
   ◂ ایمان کوچری

●  بررسی یک ساله نتایج ازمایش ادرار مراجعین طب کار در پلی کلینیک ابوریحان
   ◂ مظهر رمضانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید