دانشگاه شاهد

حسن قاسمی خوری نیا

استاد - فوق تخصصی چشم پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02188963122
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (78)   Download XML   Download TXT

●  تغییر در واسطه های التهابی در جانبازان جنگ اسیب دیده به طور جدی ، طولانی مدت پس از قرار گرفتن در معرض خردل گوگرد
   ◂ حسن قاسمی، محمدعلی جوادی، سوسن کبودانیان اردستانی، محمود محمودی، محمدرضا واعظ مهدوی، علیرضا برادران رفیعی، خسرو جدیدی، شمسا شریعت پناهی، مریم راستین، فاطمه حیدری، ملیحه صفوی، انسیه سادات میرشریف، زهرا نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  Useful Medicinal Plants for Vision Impairment in Traditional Iranian Medicine
   ◂ Ali Davati, Hassan Ghasemi, Fatemeh Alijaniha, Jamshid Shayanfar, Seyed Saeed Esmaili
   ✔ 1398/08/18  2019/11/09
    Galen Medical Journal
PDF   

●  سطح اینترلوکین 8 در اشک و سرم و سطح CX3CL1 ، CCL2 و CCL5 در سرم بیماران مواجه شده با گاز خردل مبتلا به ضایعه چشمی
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی، رویا یارایی شهمیرزادی، محمود محمودی، محمدعلی جوادی، محمد رضا سروش، سقراط فقیه زاده، علی محمد محسنی مجد، راحله شاکری، محمود بابایی، فاطمه حیدری، زهیر محمد حسن
   ✔ 1398/08/13  2019/11/04
    International Immunopharmacology


●  سطح MMP-9 در اشک و سرم و سطح TMP در سرم بیماران مواجه شده با گاز خردل مبتلا به ضایعه چشمی
   ◂ حسن قاسمی، رویا یارایی شهمیرزادی، سقراط فقیه زاده، محمود قاسمی برومند، محمود محمودی، محمود بابایی، مصطفی نادری، ملیحه صفایی، زینب غضنفری، مریم راستین، شهرزاد زمانی، نفیسه طبسی، الهام فقیه زاده، رضا قره باغی، زهیر محمد حسن، انسیه سادات میرشریف، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/08/13  2019/11/04
    International Immunopharmacology


●  تغییر در سطح سرمی ICAM-1 و P- ، E- و L- سلکتین ها در طولانی مدت مجروحان جدی چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض گوگرد خردل.
   ◂ رویا یارایی شهمیرزادی، جلال الدین شمس، فرامرز فلاحی ارزودار، شمسا شریعت پناهی، محمد علی جوادی، محمود محمودی، محمدرضا صدیقی مقدم، راحله شاکری، محمد مهدی نقی زاده، طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، فاطمه حیدری، کبودانیان اردستانی
   ✔ 1398/07/21  2019/10/13
    International Immunopharmacology


●  عوامل تعدیل کننده انژیوژنز در افراد مبتلا به چشمی مزمن عوارض مواجهه با سولفور خردل: یک مطالعه مورد شاهدی
   ◂ محمدرضا واعظ مهدوی، طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، فاطمه حیدری، رضا قره باغی، سارا غفارپور، محمد مهدی نقی زاده
   ✔ 1398/07/10  2019/10/02
    International Immunopharmacology


●  Eye and its health from the viewpoint of Traditional Iranian Medicine
   ◂ Ali Davati, Fatemeh Alijaniha, Jamshid Shayanfar, Seyed Saeed Esmaili, Hassan Ghasemi
   ✔ 1398/02/13  2019/05/03
    International Journal of Ayurvedic Medicine


●  A Mouse Model of Acute and Delayed Complications of Sulfur Mustard Analogue, 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide
   ◂ Tooba Ghazanfari, Sussan Kaboudanian Ardestani, Mohsen Varmazyar, Marzieh Eghtedar Doost, Fatemeh Heidary, Zahra Kianmehr, Reza Gharebaghi, Reza Sedaghat, Hasan Ghasemi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Marjan Heshmati, Mohammadreza Vaezmahdavi, Soghrat Faghihzadeh
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation


●  Association of Sulfur Mustard-induced Ocular Problems with Serum and Blood Biochemical Parameters Changes
   ◂ Tooba Ghazanfari, Mohammadreza Vaezmahdavi, Sakine Moaiedmohseni, Susan Kabudanian Ardestani, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Nayere Askari, Hassan Ghasemi
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    Iranian Journal of Pathology


●  The Association between Ocular Problems and Serum Testosterone, Prolactin and Thyroglobulin Concentrations in Delayed Phase of Sulfur Mustard Exposure
   ◂ Elham Faghihzadeh, Tooba Ghazanfari, Hassan Ghasemi, Nayere Askari, Sakine Moaiedmohseni, Soghrat Faghihzadeh, Susan Kabudanian
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    Iranian Journal of Pathology
مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  Muslim scholars in development of ophthalmology, Avicenna & alhaytham
   ◂ F Heidary, R Gharebaghi, Hassan Ghasemi
   ✔ 1392/09/12  2013/12/03
    Muslim scholars in development of ophthalmology, Avicenna & alhaytham


●  Evaluating of Relationship between Serum Levels of MMP?9 and TIMPs?MMP?9 complex and Ocular Injuries 20 years after Sulfur Mustard Exposure (Sardasht?Iran Cohort Study)
   ◂ Tooba Ghazanfari, Hassan Ghasemi, Amiri, Salimi
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Assessment of the correlation between tear & serum inflammatory cytokines in sulfur mustard exposed casualties
   ◂ Hassan Ghasemi, T Ghazanfari, M Ghassemi Broumand, Soroush Mr, Naghizadeh Mm
   ✔ 1390/08/23  2011/11/14
    Assessment of the correlation between tear & serum inflammatory cytokines in sulfur mustard exposed casualties


●  clinical evaluation prevalence and etiologic favtors in patients with ophthalmoplegia
   ◂ Hassan Ghasemi, Siamak Afshinmajd, Mohammad Yarmohammadi
   ✔ 1389/09/08  2010/11/29
    بیستمین کنگره چشم پزشکی ایران


●  Normaling test of visual motor integration in primary school children in tehran
   ◂ Rozi Zeanali, M Rezaee, M Ghassemi Broumand, Hassan Ghasemi
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  A study of the prevalence of low vision in patients that examined in optometry clinic of rehabilitation shahid beheshti med. Univ. in 1387
   ◂ M Ghassemi Broumand, M Akhgary, M Tabatabaee, M Aqazadehe, Hassan Ghasemi
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  Bilaterd macular hemorrhage due to welding arc
   ◂ M Akhgary, M Ghassemi Broumand, Hassan Ghasemi
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  Evaluation of the tear and serum levels of interleukine - 8 in sulfur mustard intoxicated war victims
   ◂ Tooba Ghazanfari, Hassan Ghasemi, M Ghasemi-Broumand, Mr Soroush, M Babaei, Ma Javadi, Mm Naghizadeh
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    نوزدهمین کنگره چشم پزشکی ایران


●  زیباسازی چشم های نابینا با استفاده از ایمپلنت ها و پروتزهای چشمی
   ◂ حسن قاسمی خوری نیا، قاسمی برومند، رحمنی
   ✔ 1388/07/23  2009/10/15
    سمینار توانبخشی در نابینایی


●  مقایسه سطح سرمی IL-1 betta در بیماران مواجهه یافته با گاز خردل در مقایسه با گروه کنترل
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، محمد رضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، ارزو کرمانی، محمود محمودی، زهیرمحمد حسن، محمدرضا سروش، سقراط فقیه زاده
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران
کتاب ها

●  ضعف بینایی
   ◂ محمد قاسی برومند ، حسن قاسمی

●  عوارض پرتوهای مرئی و نامرئی در چشم
   ◂ محمد قاسمی برومند، سعید رحمنی، پوریا قاسمی برومند

●  اصول تشیخص و درمان بیماریهای چشم در ایدز
   ◂ دکتر حسن قاسمی ، دکتر امیر تارخ

●  پیدایش و تکامل نورولوژی
   ◂ مسعود نبوی - عسکر قربانی - حسن قاسمی

●  اصول نوین داروهای چشمی
   ◂ دکتر حسن قاسمی

پایان نامه ها

●  علل شکست داکریوسیستورینوستومی خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سال های 1384 تا 1392
   ◂ ساجده اصغری اصل

●  مقایسه سوش های باکتریایی در انسداد مجاری اشکی کودکان و بزرگسالان
   ◂ باقر مرادی

●  بررسی جراحی اندوسکوپی اندونازال در بیماران داکریو سیستورینو ستومی ناموفق خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سالهای 84-92
   ◂ نرگس ساغری چین

●  مقایسه نتایج پیوند قرنیه ای تمام ضخامت و لایه ای عمیق با استفاده از قرنیه تازه و منجمد
   ◂ فاطمه جوادی

●  بررسی اثرات متابولیک همودیالیز بر حدت بینایی در بیماران تحت درمان با همودیالیز
   ◂ هدی شب پیرای

●  بررسی مقایسهای نتایج عمل جراحی DCR توسط متخصص چشم به تنهایی یا بکمک متخصص گوش وحلق و بینی
   ◂ اسماعیل نژادفلاح

●  بررسی فراوانی جدا شدگی شبکیه در لیزر کدورت کپسول خلفی در بیماران نزدیک بین بالا که تحت عمل جراحی فیکو امولسیفیکیشن قرار گرفته اند
   ◂ سیدقاسم هاشمیان

●  بررسی رابطه فرسودگی شبکیه ای سنی و پیر گوشی
   ◂ ملیحه شهیدی پوراکبری

●  بررسی نقش سلولهای جامی مخاط بینی در ایجاد انسداد در مجاری اشکی
   ◂ مهدی فریادرس

●  بررسی سطح سرمی MMP-9 در مصدومین شیمیایی مبتلا به عوارض چشمی با سابقه تماس با گاز سولوفور موستارد در مقایسه با افراد مواجهه یافته بدون عوارض چشمی
   ◂ زهرا مصدرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید