دانشگاه شاهد

حسن قاسمی خوری نیا

استاد - فوق تخصصی چشم پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02188963122
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (71)   Download XML   Download TXT

●  عوارض مزمن و تاخیری انالوگ سولفور موستارد در مدل موشی
   ◂  Mohammad Mehdi Naghizadeh، Reza Gharebagh، Zahra Kianmehr، Fatemeh Heidari، طوبی غضنفری، سوسن اردستانی، محسن ورمزیار، مرجان حشمتی، رضا صداقت، محمدرضا واعظ مهدوی، حسن قاسمی خوری نیا، Soghrat Faghihzadeh، Marzieh Eghtedar Doos، Sussan KaboudanianArdestan
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Tooba Ghazanfar، Mohammad-Reza Vaez-Mahdavi، Sakine Moaiedmohsen، Susan Kabudanian Ardestani، Mohammad Mehdi Naghizadeh، Nayere Askari، Hassan Ghasemi
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    Iranian Journal of Pathology


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Elham Faghihzadeh، Tooba Ghazanfari، Hassan Ghasemi، Nayere Askari، Sakine Moaiedmohseni، Soghrat Faghihzadeh، Susan Kabudanian
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی علل موفقیت و شکست در دی سی ار بروش اندسکپیک و پاتولوزیک
   ◂ Hassan Ghasemi1, Sajedeh Asghari Asl2, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi2*, Farhad Jafari2, Pupak Izadi2
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    Iranian Journal of Pathology


●  نقش اینترلوکین 6 در التهابات چشمی
   ◂ Hassan Ghasemi
   ✔ 1395/10/28  2017/01/17
    Ocular Immunology & Inflammation


●  بررسی تاثیر کیفیت بافت قرنیه بر نتایج کلینیکی پیوند قرنیه در قوز قرنیه
   ◂ Sepehr Feizi; Mohammad Ali Javadi; Hassan Ghasemi; Fatemeh Javadi,
   ✔ 1395/05/28  2016/08/18
    Journal of Ophthalmic and Vision Research


●  بررسی رابطه فرسودگی شبکیه ای سنی و پیر گوشی
   ◂ Hassan Ghasemi, Malihe Shahidi Pourakbari, Morteza Entezari, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi,
   ✔ 1395/03/26  2016/06/15
    Journal of Ophthalmic and Vision Research


●  بررسی نتایج جراحی مجدد مجاری اشکی به روش اندوسکپیک و تیمی در بیماران شکست خورده
   ◂ Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Hassan Ghasemi, Farhad Jafari, Pupak Izadi1, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Narges Saghari Chin
   ✔ 1394/11/14  2016/02/03
    Journal of Ophthalmic and Vision Research


●  گزارش نتایج بالینی پیوند قرنیه لایهای عمیق قدامی با استفاده از قرنیه دهنده تازه و منجمد شده
   ◂ دکتر محمدعلی جوادی، دکتر سپهر فیضی ، دکتر فاطمه جوادی، دکتر مژگان رضایی کنوی، دکتر حسن قاسمی، دکتر ستاره کریم‌دیزانی، دکتر فیروز میربابایی
   ✔ 1394/06/24  2015/09/15
    مجله چشم پزشکی بینا


●  بررسی تاثیر و علل شکست واکیوم در بیماران ناتوان جنسی
   ◂ Khayyamfar F, Forootan SK, Ghasemi H, Miri SR, Farhadi E
   ✔ 1393/05/24  2014/08/15
    Urology Journal
PDF   مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  Muslim scholars in development of ophthalmology, Avicenna & alhaytham
   ◂ F heidary, R gharebaghi, H ghasemi
   ✔ 1392/09/12  2013/12/03
    Muslim scholars in development of ophthalmology, Avicenna & alhaytham


●  Evaluating of Relationship between Serum Levels of MMP?9 and TIMPs?MMP?9 complex and Ocular Injuries 20 years after Sulfur Mustard Exposure (Sardasht?Iran Cohort Study)
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، امیری ، سلیمی
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Assessment of the correlation between tear & serum inflammatory cytokines in sulfur mustard exposed casualties
   ◂ H ghasemi, T Ghazanfari, M ghassemi broumand, Soroush MR, Naghizadeh MM
   ✔ 1390/08/23  2011/11/14
    Assessment of the correlation between tear & serum inflammatory cytokines in sulfur mustard exposed casualties


●  clinical evaluation prevalence and etiologic favtors in patients with ophthalmoplegia
   ◂ حسن قاسمی خوری نیا، دکتر سیامک افشین مجد ، دکتر محمدابراهیم یارمحمدی
   ✔ 1389/09/08  2010/11/29
    بیستمین کنگره چشم پزشکی ایران


●  Normaling test of visual motor integration in primary school children in tehran
   ◂ Rozi zeanali, M rezaee, M ghassemi broumand, H ghasemi
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  A study of the prevalence of low vision in patients that examined in optometry clinic of rehabilitation shahid beheshti med. Univ. in 1387
   ◂ M ghassemi broumand, M akhgary, M tabatabaee, M aqazadehe, H ghasem
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  Bilaterd macular hemorrhage due to welding arc
   ◂ M akhgary, M ghassemi broumand, H ghasemi
   ✔ 1388/08/28  2009/11/19
    19th Iranian congress of ophthalmology


●  Evaluation of the tear and serum levels of interleukine - 8 in sulfur mustard intoxicated war victims
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، M Ghasemi-Broumand، MR Soroush، M Babaei، MA Javadi، MM Naghizadeh
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    نوزدهمین کنگره چشم پزشکی ایران


●  زیباسازی چشم های نابینا با استفاده از ایمپلنت ها و پروتزهای چشمی
   ◂ حسن قاسمی خوری نیا، قاسمی برومند، رحمنی
   ✔ 1388/07/23  2009/10/15
    سمینار توانبخشی در نابینایی


●  مقایسه سطح سرمی IL-1 betta در بیماران مواجهه یافته با گاز خردل در مقایسه با گروه کنترل
   ◂ طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، ارزو کرمانی، محمود محمودی، زهیرمحمد حسن، محمدرضا سروش ؛ سقراط فقیه زاده
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران
کتاب ها

●  ضعف بینایی
   ◂ محمد قاسی برومند ، حسن قاسمی

●  عوارض پرتوهای مرئی و نامرئی در چشم
   ◂ محمد قاسمی برومند، سعید رحمنی، پوریا قاسمی برومند

●  اصول تشیخص و درمان بیماریهای چشم در ایدز
   ◂ دکتر حسن قاسمی ، دکتر امیر تارخ

●  پیدایش و تکامل نورولوژی
   ◂ مسعود نبوی - عسکر قربانی - حسن قاسمی

●  اصول نوین داروهای چشمی
   ◂ دکتر حسن قاسمی

پایان نامه ها

●  علل شکست داکریوسیستورینوستومی خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سال های 1384 تا 1392
   ◂ ساجده اصغری اصل

●  مقایسه سوش های باکتریایی در انسداد مجاری اشکی کودکان و بزرگسالان
   ◂ باقر مرادی

●  بررسی دلایل شکست جراحی مجاری اشکی به روش اندوسکپیک و پاتولوژیک
   ◂ ساجده اصغری اصل

●  بررسی نتایج جراحی مجدد مجاری اشکی به روش اندوسکپیک و تیمی در بیماران شکست خورده
   ◂ نرگس ساغری چین

●  مقایسه نتایج پیوند قرنیه ای تمام ضخامت و لایه ای عمیق با استفاده از قرنیه تازه و منجمد
   ◂ فاطمه جوادی

●  بررسی اثرات متابولیک همودیالیز بر حدت بینایی در بیماران تحت درمان با همودیالیز
   ◂ هدی شب پیرای

●  بررسی تاثیر همودیالیز بر فشار چشم قبل وبعد از همودیالیز
   ◂ نیکان ظرافت جو

●  بررسی مقایسهای نتایج عمل جراحی DCR توسط متخصص چشم به تنهایی یا بکمک متخصص گوش وحلق و بینی
   ◂ اسماعیل نژادفلاح

●  بررسی فراوانی جدا شدگی شبکیه در لیزر کدورت کپسول خلفی در بیماران نزدیک بین بالا که تحت عمل جراحی فیکو امولسیفیکیشن قرار گرفته اند
   ◂ سیدقاسم هاشمیان

●  بررسی رابطه فرسودگی شبکیه ای سنی و پیر گوشی
   ◂ ملیحه شهیدی پوراکبرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید