دانشگاه شاهد

هادی کاظمی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اطفال
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  نورپردازی و رنگ در طراحی بیمارستان
   ◂ پیرحسین کولیوند

●  سنجش سلامت(چکاپ)
   ◂ حسن راشکی، پیرحسین

●  تغذیه در بیماریهای مغز و اعصاب
   ◂ حسین کولیوند، شهناز شاهرخی، کتایون باقری، دکتر سوره رازقی جهرمی

●  توانبخشی قلب: ضامن ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ فرزانه ترکان، هادی کاظمی، پیرحسین کولیوند

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید