دانشگاه شاهد

محمود کاظمیان

استاد یار - دکتری اقتصاد


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق : 40
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212618
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبتهای سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی براساس کارکردها
   ◂ محمود کاظمیان، اصلان نظری، علی جوانی، فاطمه قاسمی، حامد نظری
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  عوامل تعیین کننده هزینه های مصیبت بار سلامت در ایران
   ◂ محمود کاظمیان
   ✔ 1391/10/25  2013/01/14
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  ارزیابی وضعیت ترکیب تامین مالی و ارائه مراقبتها در نظام بیمه اجتماعی درمان در ایران
   ◂ محمد مسکرپورامیری، محمود کاظمیان
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  ارزیابی طرح بیمه درمان روستاییان براساس وضعیت عمومی عدالت
   ◂ مجید خسروی، محمود کاظمیان
   ✔ 1390/07/01  2011/09/23
    مدیریت اطلاعات سلامت
PDF   

●  اخلاق در اقتصاد بازار سلامت و توصیه ها برای سیاست گذاری
   ◂ محمود کاظمیان
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    اقتصاد سلامت


●  ارزیابی وضعیت حمایت های مالی و نقش دولت در سیاست های تامین بیمه اجتماعی درمان برای بخش غیر رسمی اشتغال
   ◂ وحید علی پور، محمود کاظمیان
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    تحقیقات نظام سلامت حکیم


●  اینده نگری در اقتصاد سلامت
   ◂ محمود کاظمیان
   ✔ 1387/01/01  2008/03/20
    سلامت و توسعه پایدار


●  شاخص های مالی - هزینه ای در بخش بهداشت و درمان
   ◂ محمود کاظمیان
   ✔ 1387/01/01  2008/03/20
    فصلنامه تامین اجتماعی
PDF   

●  تحلیل حسابهای ملی بهداشت و درمان
   ◂ محمود کاظمیان، -
   ✔ 1385/10/01  2006/12/22
    راهبرد
PDF   

پایان نامه ها

●  هزینه اثربخشی سونوگرافی در زنان با حاملگی کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی
   ◂ رقیه احمدی

●  ارزیابی نرخ جانشینی درمان غیر مستقیم بجای درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی در ایران
   ◂ سیده منا نبوی

●  بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر مشارکت مالی عادلانه در تامین مالی نظام سلامت ایران
   ◂ مرتضی جوشنی خیبری

●  Assessment of general condition of population coverage in the plans of long-term care in Iran
   ◂ معصومه مختاری

●  ارزیابی تقاضای القایی در بازار مراقبت‌های سلامت ایران
   ◂ اعظم الوندی

●  ارزیابی تاثیر بودجه¬ عملیاتی بخش سلامت بر گسترش عدالت در سلامت
   ◂ حامد نظری

●  برنامه ریزی اقتصادی و رشد تعادلی نیروی انسانی و سرمایه در بخش بهداشت و درمان
   ◂ پیمان محبوبی اردکان

●  ارزیابی سیاستهای بیمه های اجتماعی درمانی در مورد هزینه های داروهای شیمی درمانی
   ◂ مهدی محمدپناه

●  ارزیابی وضعیت عدالت بهره مندی از خدمات بیمه ای سلامت در سال 1383-1388
   ◂ عصمت تاج بخش

●  ارزیابی سیاستهای توسعه بیمه درمانی خصوصی در ایران
   ◂ حسین امینی انابدنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید