دانشگاه شاهد

زهرا کیاسالاری رینه

استاد - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق : 2638
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151215105
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (56)   Download XML   Download TXT

●  Berberine ameliorates lipopolysaccharide-induced learning and memory deficit in the rat: insights into underlying molecular mechanisms
   ◂ سپیده صدرایی، زهرا کیاسالاری رینه، محدثه رضویان، شکوفه عظیمی، لادن صدیق نژاد، سیامک افشین مجد، توراندخت بلوچ نژاد، مهرداد روغنی
   ✔ 1397/08/29  2018/11/20
    Metabolic Brain Disease


●  The effect of chlorogenic acid on learning and memory and acetylchoinesterase activity in rats with cognitive deficit induced by intracerebroventricular streptozotocin
   ◂ زهرا کیاسالاری رینه، الهام اسماعیل جماعتٍ، اشکان سنایی راد، مهرداد روغنی
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر حفاظت عصبی دیوسجنین در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاشده با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
   ◂ زهرا قاسمی 1، زهرا کیاسالاری 2، فاطمه ابراهیمی 3، فریبا انصاری 4 * مریم شرایلی 5، مهرداد روغنی
   ✔ 1396/04/12  2017/07/03
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Acetyl-L-carnitine protects dopaminergic nigrostriatal pathway in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinson’s disease in the rat
   ◂ Siamak Afshin-Majd, Keyhan Bashir, Zahra Kiasalari Reineh, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Reza Sedaghat, Mehrdad Roghani
   ✔ 1395/12/30  2017/03/20
    Biomedicine & Pharmacotherapy


●  S-allyl cysteine ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-diabetic rats via suppression of oxidative stress, inflammation, and acetylcholinesterase
   ◂ Tourandokht Baluchnejadmojarad, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshin-Majd, Zahra Ghasemi, Mehrdad Roghani
   ✔ 1395/11/30  2017/02/18
    European Journal of Pharmacology


●  Berberine ameliorates intrahippocampal kainate-induced status epilepticus and consequent epileptogenic process in the rat: Underlying mechanisms
   ◂ Reza Sedaghat, Yosra Taab, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshin-Majd, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1395/11/30  2017/02/18
    Biomedicine & Pharmacotherapy


●  Antidepressant and anxiolytic activity of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract in scopolamine-treated rats
   ◂ Batool Rahmati, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani,Mohsen Khalili and Fariba Ansari
   ✔ 1395/11/30  2017/02/18
    Pharmaceutical Biology


●  برسی تاثیر عصاره اس استیل سیستیین در سیر بر روی اختلالات شناختی ناشی از لیپو پولی ساکارید در موش .بررسی مکانیسمهای احتمالی
   ◂ محبوبه زارع زاده.توراندخت بلوچ نژاد.زهرا کیاسالاری.سیامک افشین مجد . مهرداد روغنی
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
    European Journal of Pharmacology


●  Diosgenin ameliorates development of neuropathic pain in diabetic rats: Involvement of oxidative stress and inflammation
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Tayebeh Rahmani, Narges Mahmoudi , Tourandokht Baluchnejadmojarad , Mehrdad Roghani
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    Biomedicine & Pharmacotherapy


●  Ellagic acid ameliorates learning and memory deficits in a rat model of Alzheimer’s disease: an exploration of underlying mechanisms
   ◂ Kiasalari, Zahra, Heydarifard, Rana ; Mohsen Khalili, Mohsen, Baluchnejadmojarad, Tourandokht ;y Afshin-Majd, Siamak Sanaierad, Ashkan ; Zahedi, Elham , Roghani, Mehrdad
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    Psychopharmacology
مقالات کنفرانسی (23)   Download XML   Download TXT

●  The protective effect of curcumin in a model of temporal lobe epilepsy in the rat via modification of Bax and Bcl2
   ◂ مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه، زهرا کیاسالاری رینه، Athar Abdolrazaghnezhad، Tourandokht Baluchnejadmojarad
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    31st international Epilepsy Congress
PDF   

●  بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و سدیم والپروات بر اکتساب وابستگی و تحمل به مرفین در موشهای سوری نر
   ◂ سمیرا وحیدی، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، یاقوت پور
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
PDF   

●  بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و هالوپریدول بر اکتساب وابستگی و تحمل به مرفین در موشهای سوری نر
   ◂ عصمت یاقوت پور، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، وحیدی
   ✔ 1391/03/31  2012/06/20
    ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
PDF   

●  اثر ضد صرعی و انتی اکسیدانی خردل سیاه بر کیندلینگ ناشی از PTZ در موش سوری
   ◂ اعظم صادقیان، زهرا کیاسالاری رینه، خلیلی، روغنی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران


●  بررسی اثر تجویز خوراکی ریشه گیاه بوزیدان بر هیپرالژزی دیابتی در موش های صحرایی نر جنس NMRI
   ◂ محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، فریبا انصاری
   ✔ 1389/06/15  2010/09/06
    سومین همایش گیاهان دارویی


●  اثرات تجویز خوراکی nigella sativa روی سطح کلسترول LDL و HDL در موشصحرایی دیابتی شده
   ◂ محسن خلیلی، محمدحسن قوسیان مقدم، زهرا کیاسالاری رینه
   ✔ 1389/06/14  2010/09/05
    نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژو مولکولی


●  اثر استروژن روی سلولهای TRPV1
   ◂ محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه
   ✔ 1389/06/04  2010/08/26
    18th Iranian Congress of Physioligy and Pharmacology


●  بررسی اثر گیاه بوزیدان بر روی هورمونهای جنسی موش های صحرایی دیابتی
   ◂ محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، یاسر عزیزی، حمید حیدری، فاطمه مرادی، اکرم نیکنام
   ✔ 1388/10/12  2010/01/02
    international congress on diabetes and its complications
PDF   

●  اثر عصاره ابی-الکلی دانه خردل سیاه بر صرع در کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتیلن تترازول درموش سوری نر
   ◂ اعظم صادقیان، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه
   ✔ 1388/08/12  2009/11/03
    نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


●  اثر عصاره الکلی بنگ دانه بر صرع در کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتلین تترازول در موش سوری نر
   ◂ حمید حیدری، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، یاسر عزیزی، نظام ارمند
   ✔ 1388/08/12  2009/11/03
    نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
کتاب ها

●  فیزیولوژی تنفس
   ◂ زهرا کیاسالاری-مامک مهدوی مزده

پایان نامه ها

●  اثر حفاظتی متفورمین در مدل صرع لوپ گیجگاهی القاشده با تزریق داخل مغزی اسید کاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه ابراهیمی صدرابادی

●  تعیین اثر اسید کلروژنیک بر یادگیری و حافظه، فعالیت کولین استراز و استرس اکسیداتیو در موش بزرگ ازمایشگاهی مدل حیوانی الزایمر
   ◂ الهام اسماعیل جماعت

●  اثر بربرین بر یادگیری و حافظه و استرس اکسیداتیو مرتبط با هیپوکمپ بدنبال تجویز لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ سپیده صدرایی

●  اثر دیوسجنین بر اختلال یادگیری و حافظه در موش صحرایی دیابتی : بررسی نقش استرس اکسیداتیو، التهاب، استروگلیوز و تغییرات دندریتی
   ◂ نرگس محمودی

●  اثر عصاره ابی الکلی دانه شوید اثر عصاره ابی الکلی دانه شوید بر شاخص های التهابی COX2 و TNF در ناحیه هیپوکمپ در مدل صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ سارا امیریان

●   اثر بربرین بر بیان GFAP و NCAM در مدل تجربی صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ یسری تاب

●  اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه شنبلیله در مدل صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ سمیرا قابل

●  اثر حفاظت عصبی عصاره الکلی دارچین در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی
   ◂ امنه جمعه زاده خضربیکی

●  اثر حفاظتی عصاره ابی نعناع فلفلی در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاشده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
   ◂ زهرا ایرس

●  اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین
   ◂ سعیده دهنادنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید